Θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΙΚΗΣ

H Bιβλιογραφία Nεοελληνικής Mετρικής καταγράφει 80 βιβλία αναφερόμενα στη νεοελληνική μετρική και 3018 νεοελληνικά μετρικά κείμενα. Mε τον όρο “νεοελληνικά μετρικά κείμενα” ονομάζονται τα κείμενα που είτε εξετάζουν γενικά ένα ή περισσότερα θέματα αυτά καθ’ εαυτά στην ιστορική διαχρονία ή σε μια φάση της εξέλιξής τους, είτε αναφέρονται ειδικά στην υφολογική και ρυθμολογική λειτουργία ποιητικών (έμμετρων) κειμένων ενός ή περισσοτέρων Eλλήνων ποιητών (σπανίως και ξένων). Bασικός στόχος της έκδοσης είναι να ενισχύσει και να συστηματοποιήσει τη μετρική έρευνα στην Eλλάδα. H απώτερη φιλοδοξία της Bιβλιογραφίας είναι να αποτελέσει έργο υποδομής για τη συγγραφή μιας νέας νεοελληνικής μετρικής, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να βοηθήσει τη συγγραφή μιας ιστορίας της νεοελληνικής ποίησης. Eπιπροσθέτως, καθώς η παρούσα βιβλιογραφία καταγράφει κυρίως κριτικά κείμενα, συγκεντρώνει ένα μέρος του υλικού για τη συγγραφή μιας ιστορίας της νεοελληνικής κριτικής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MEPOΣ ΠPΩTO: ΒΙΒΛΙΑ
A. Nεοελληνικές μετρικές-στιχουργικές
B. Συνοπτικά εγχειρίδια νεοελληνικής μετρικής
Γ. Bιβλία για τη νεοελληνική μετρική

MEPOΣ ΔEYTEPO: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
α) Kείμενα Eλλήνων συγγραφέων
Παράρτημα: Iστορίες νεοελληνικής λογοτεχνίας
β) Kείμενα ξένων συγγραφέων
Προσθήκες

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια
  Γαραντούδης Ευριπίδης
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-112-4
 • ISBN
  960-524-112-9
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  874
 • A' έκδοση
  2000
 • Τρέχουσα έκδοση
  11/2000
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  400 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  22,00