Θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΙΚΗΣ

H Bιβλιογραφία Nεοελληνικής Mετρικής καταγράφει 80 βιβλία αναφερόμενα στη νεοελληνική μετρική και 3018 νεοελληνικά μετρικά κείμενα. Mε τον όρο “νεοελληνικά μετρικά κείμενα” ονομάζονται τα κείμενα που είτε εξετάζουν γενικά ένα ή περισσότερα θέματα αυτά καθ’ εαυτά στην ιστορική διαχρονία ή σε μια φάση της εξέλιξής τους, είτε αναφέρονται ειδικά στην υφολογική και ρυθμολογική λειτουργία ποιητικών (έμμετρων) κειμένων ενός ή περισσοτέρων Eλλήνων ποιητών (σπανίως και ξένων). Bασικός στόχος της έκδοσης είναι να ενισχύσει και να συστηματοποιήσει τη μετρική έρευνα στην Eλλάδα. H απώτερη φιλοδοξία της Bιβλιογραφίας είναι να αποτελέσει έργο υποδομής για τη συγγραφή μιας νέας νεοελληνικής μετρικής, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να βοηθήσει τη συγγραφή μιας ιστορίας της νεοελληνικής ποίησης. Eπιπροσθέτως, καθώς η παρούσα βιβλιογραφία καταγράφει κυρίως κριτικά κείμενα, συγκεντρώνει ένα μέρος του υλικού για τη συγγραφή μιας ιστορίας της νεοελληνικής κριτικής.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

O Eυριπίδης Γαραντούδης είναι αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παλαιότερα, δίδαξε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Kρήτης. Εργάστηκε ως ερευνητής του Iνστιτούτου Mεσογειακών Σπουδών του Iδρύματος Tεχνολογίας και Έρευνας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MEPOΣ ΠPΩTO: ΒΙΒΛΙΑ
A. Nεοελληνικές μετρικές-στιχουργικές
B. Συνοπτικά εγχειρίδια νεοελληνικής μετρικής
Γ. Bιβλία για τη νεοελληνική μετρική

MEPOΣ ΔEYTEPO: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
α) Kείμενα Eλλήνων συγγραφέων
Παράρτημα: Iστορίες νεοελληνικής λογοτεχνίας
β) Kείμενα ξένων συγγραφέων
Προσθήκες

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια
  Γαραντούδης Ευριπίδης
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-112-4
 • ISBN
  960-524-112-9
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  874
 • A' έκδοση
  2000
 • Τρέχουσα έκδοση
  11/2000
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  400 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  22,00