Πόσο διαφορετική είναι μια λογοτεχνία συνθεμένη προφορικά, όπως τα δημοτικά τραγούδια; Ποιες σχέσεις έχει με την κοινωνία, πόσο την εκφράζει; Πώς φτιάχνονται, τελικά, τα δημοτικά τραγούδια, πώς ακριβώς λειτουργούν για τους χρήστες τους, ποιος είναι ο ιδεολογικός τους κόσμος; Σε ποια εποχή δημιουργήθηκαν, και με ποιους τρόπους έφτασαν έως τις μέρες μας;

Αυτά είναι τα ερωτήματα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει το βιβλίο. Ξεκινάει από τα συνθετικά προβλήματα (τη λειτουργία των τραγουδιών στην αγροτική κοινωνία, το περιεχόμενό τους, και το πώς η τεχνοτροπία δημιουργεί το τραγούδι), έπειτα επικεντρώνεται σε κάποια ειδικότερα θέματα (το κλέφτικο τραγούδι, τις ρίμες, τη σχέση των τραγουδιών με τη σημερινή μας αισθητική). Κατόπιν προχωρά σε ένα κεντρικό, ολότελα παραμερισμένο ζήτημα, το πώς αλλοιώνονται τα τραγούδια από τη στιγμή που καταγράφονται, αλλά και γενικότερα το πέρασμα από την προφορική στη γραπτή παράδοση, κι έπειτα ακολουθούν εφτά σύντομες μελέτες που έχουν μερικότερους στόχους. Στο τέλος ο αναγνώστης θα βρει μια οδηγητική βιβλιογραφία: ορισμένες συλλογές δημοτικών τραγουδιών, και σε ποιες μελέτες μπορεί να στηριχτεί, αν θέλει να συνεχίσει.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Αλέξης Πολίτης γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα. Σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Université Paris IV (Sorbonne). Από το 1976 έως το 1989 εργάσθηκε στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και από το 1989 έως το 2012 στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τώρα είναι ομότιμος καθηγητής της ίδιας Σχολής.

Αυτοτελείς εργασίες του (επιλογή): Το δημοτικό τραγούδι. Κλέφτικα, Αθήνα 1973, 31985· Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, Αθήνα 1984, 21999· Ρομαντικά χρόνια Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Αθήνα 1993, 32003· Claude Fauriel, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, Α΄-Β΄, Ηράκλειο 1999, 32000· Το μυθολογικό κενό, Αθήνα 2000· Εγχειρίδιο του Νεοελληνιστή. Βιβλιογραφίες, λεξικά, εγχειρίδια, κατάλογοι, ευρετήρια, χρονολόγια, κ.ά. (με τη συνεργασία του Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη και της Μαρίας Μαθιoυδάκη), Ηράκλειο 2002, 22005· Αποτυπώματα του χρόνου, Αθήνα 2006· Το δημοτικό τραγούδι, Ηράκλειο 2010· Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, Α΄-Γ΄, Αθήνα 2011 (επιμέλεια· με τη συνεργασία της Γεωργίας Παπαγεωργίου).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

1.Το δημοτικό τραγούδι: μια μακροσκοπική εξέταση
Ι. Η Λειτουργία, ΙΙ. Το Περιεχόμενο, ΙΙΙ. Η Μορφολογία, IV. Η ενσωμάτωση των δημοτικών τραγουδιών στη γραπτή παράδοση

2.Το κλέφτικο τραγούδι
Α’: Αναζήτηση του γενετικού περιβάλλοντος, Β΄: Περιγραφή και δραματική συμπύκνωση

3. Οι «Ρίμες»: έμμετρες αφηγήσεις περιστατικών

4. Αναζητώντας τους κώδικες της προφορικής δημιουργίας: τα ανέκδοτα

5.Από τη λειτουργική στην αισθητική χρήση του δημοτικού τραγουδιού

Β. ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1. Η δεύτερη ζωή των δημοτικών τραγουδιών
Α’: Η γένεση του λαογραφικού ενδιαφέροντος στην Ευρώπη και η συλλογή του Φοριέλ, Β’: Η σταδιακή ενσωμάτωση των δημοτικών τραγουδιών στη νεοελληνική συνείδηση, Γ’: Η ενσωμάτωση της προφορικής παράδοσης στη γραπτή

2. Για μια ιστορία της νοθείας των δημοτικών τραγουδιών

3. Χειρόγραφες και έντυπες συλλογές τον 19ο αιώνα

4. Πρώιμες καταγραφές δημοτικών τραγουδιών

5. Οι αντιστάσεις των φορέων: δυσκολίες στην καταγραφή

6. Για ένα corpus των δημοτικών τραγουδιών. Έρανος συλλογών του 19ου αιώνα

7. Ανθολογίες δημοτικών τραγουδιών

Γ. ΜΙΚΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. Ίχνη της γραπτής λογοτεχνίας στην προφορική παράδοση. “Ο Νικολάκης εις τον Νάδη”

2. Της Αγιάς Σοφιάς το τραγούδι

3. Η ρίμα του Σέργιου του Σαλονικιού

4. «Το λέει και το τραγούδι»

5. Αντώνιος Γιανναράκης, “Άσματα κρητικά”, Λιψία 1876

6. «Το Μοιρολόι της Παναγίας». Bertrand Bouvier, “Le Mirologue de la Vierge”, Γενεύη 1976

7. Guy Saunier, “Ελληνικά δημοτικά τραγούδια”, Αθήνα 2001

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΝΑ ΕΠΙΜΕΤΡΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια παραγωγής
  Διονυσία Δασκάλου
 • Διόρθωση δοκιμίων
  Ειρήνη Οικονόμου
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-303-6
 • ISBN e-book
  978-960-524-727-0
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  5443
 • A' έκδοση
  2010
 • Τρέχουσα έκδοση
  4/2017
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  440 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  30,00