Την άνοιξη του 1444 οι χριστιανικοί λαοί είχαν αναθαρρήσει και πίστευαν ότι θα σταματούσαν οριστικά την εξάπλωση των Τούρκων στα ευρωπαϊκά εδάφη. Διάφορες εξεγέρσεις, από την Αλβανία έως τον Μοριά, φανέρωναν τις ελπίδες των υποδούλων, ενώ στην μεγάλη δύναμη της Ανατολικής Ευρώπης, την Ουγγαρία, ετοιμαζόταν μεγάλη σταυροφορία. Στις 10 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς, οι ελπίδες των Χριστιανών κατέρρευσαν με τη συντριπτική ήττα τους στη Βάρνα. Πολλοί σύγχρονοι με αυτό το συνταρακτικό γεγονός κατέγραψαν το ιστορικό του. Στο βιβλίο καταγράφεται η λαϊκή αφήγηση κάποιου από την παράταξη των νικητών, ενός Τούρκου στρατιωτικού, που είχε παρακολουθήσει τις πολιτικο-στρατιωτικές εξελίξεις από τη δική του σκοπιά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια
  Δώρα Κομίνη
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-217-6
 • ISBN
  960-524-217-6
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  992
 • A' έκδοση
  2005
 • Τρέχουσα έκδοση
  1/2006
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  248 14 21
 • Τιμή καταλόγου
  17,00