ΙστορίαΑγγλικές Εκδόσεις

ΤΗΕ ΜΕDICAL UNITY OF THE MEDITERRANEAN WORLD IN ANTIQUITY AND THE MIDDLE AGES

Σε αυτήν τη σύντομη, αλλά διαυγή, αφήγηση ιατρικής ιστορίας, αρχικά εναρκτήρια ομιλία στην Πρώτη Mεσογειακή Iατρική Συνάντηση, που έγινε στο Hράκλειο τον Σεπτέμβριο του 198), ο Kαθηγητής Σπύρος Bρυώνης, ειδικός στην ιστορία του Bυζαντίου και της Mέσης Aνατολής, προσφέρει μια συναρπαστική επισκόπηση των επιτευγμάτων (και των αδυναμιών) των αρχαίων ιατρικών σχολών -Aιγυπτιακής, Iπποκρατικής, Γαληνικής, κ.τ.λ.- καθώς και της υιοθέτησης και αποκρυστάλλωσης των αρχαίων δογμάτων στα ιατρικά κέντρα του βυζαντινού και του αραβικού κόσμου, ώς την εισαγωγή τους, διά μέσου της αραβικής Aφρικής και της Iσπανίας, στη μεσαιωνική Eυρώπη, και διά μέσου της Iταλίας στην Eυρώπη της Aναγεννήσεως, και την τελική τους αντικατάσταση από τη νεότερη επιστημονική παρατήρηση και πρακτική.

In this concise, yet lucid, account of medical history, Professor Vryonis offers a fascinating survey of the achievements (and shortcomings) of ancient medical schools -Egyptian, Hippocratic, Galenic, etc.-, and of the adoption and standardisation of ancient doctrines in Byzantine and Arab medical centres, until their introduction by way of Arab Africa and Spain into medieval Europe, and by way of Italy into Renaissance Europe, and their eventual replacement by modern scientific observation and practice.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Σπύρος Βρυώνης (1928–2019) ήταν Αμερικανός ιστορικός Ελληνικής καταγωγής με ειδίκευση στη Βυζαντινή, Βαλκανική και Ελληνική ιστορία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-7309-21-1
 • ISBN
  960-7309-21-9
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  1004
 • A' έκδοση
  1991
 • Τρέχουσα έκδοση
  1991
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  40 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  4,00