Φιλοσοφία της επιστήμης

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Μετάφραση: Γιώργος Μαραγκός

Ελάχιστοι μπορούν να φανταστούν έναν κόσμο χωρίς τηλέφωνα και τηλεοράσεις. Οι υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν γίνει απαραίτητα στοιχεία της καθημερινής μας ζωής. Χωρίς την επιστημονική θεωρία, όμως, οι κατακτήσεις αυτές θα ήταν αδύνατες.

Σε αυτή την εξαιρετικά διαυγή και συναρπαστική εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης, ο James Ladyman διερευνά τα φιλοσοφικά ερωτήματα που ανακύπτουν όταν επιχειρούμε να μελετήσουμε τη φύση της επιστημονικής μεθόδου και της γνώσης που η μέθοδος αυτή παράγει. Ο Ladyman εξετάζει αν τα θεμελιώδη φιλοσοφικά ερωτήματα γύρω από τη γνώση και την πραγματικότητα μπορεί να απαντηθούν από την επιστήμη, και μελετά διεξοδικά τη διαμάχη μεταξύ ρεαλιστών και αντιρεαλιστών σχετικά με τα όρια της επιστημονικής γνώσης. Στο βιβλίο εξετάζονται όλα τα κεντρικά θέματα της φιλοσοφίας της επιστήμης, όπως ο διαχωρισμός της επιστήμης από την ψευδοεπιστήμη, η επαγωγή, η επαλήθευση και η διάψευση, η σχέση μεταξύ θεωρίας και παρατήρησης, και ο σχετικισμός. Τέλος, διευκρινίζονται και επεξηγούνται σημαντικές σύγχρονες διαμάχες σχετικά με τον υποκαθορισμό, τη συναγωγή της βέλτιστης εξήγησης και το τι συνεπάγεται μια ριζική αλλαγή θεωρίας.

Με γραφή λιτή και δροσερή, το κείμενο αναδεικνύει τα ουσιώδη ερωτήματα της φιλοσοφίας της επιστήμης. Ιδανικό για κάθε σπουδαστή της φιλοσοφίας ή των επιστημών, το βιβλίο δεν προαπαιτεί κάποιο ειδικό γνωστικό υπόβαθρο. Περιλαμβάνει γλωσσάρι βασικών όρων και εκτενή βιβλιογραφία.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο James Ladyman είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Ευχαριστίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η φιλοσοφία της επιστήμης ως γνωσιολογία και ως μεταφυσική

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

1. ΕΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΙΣΜΟΣ
1.1 Όταν ο σκεπτικιστής προκαλεί
1.2 Η επιστημονική επανάσταση
1.3 Το «νέο όργανο» της επαγωγής
1.4 (Απλοϊκός) επαγωγισμός

Προς μελέτη

2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΩΓΙΣΜΟΥ
2.1 Το πρόβλημα της επαγωγής
2.2 Λύσεις και διαλύσεις του προβλήματος της επαγωγής
2.3 Ο επαγωγισμός και η ιστορία της επιστήμης
2.4 Θεωρία και παρατήρηση
2.5 Συμπεράσματα

Προς μελέτη

3. ΔΙΑΨΕΥΣΙΟΚΡΑΤΙΑ
3.1 Ο Πόπερ και η κριτική κατά του Μαρξισμού και της ψυχανάλυσης
3.2 Ποια λύση έδωσε ο Πόπερ στο πρόβλημα της επαγωγής
3.3 Το πλαίσιο της ανακάλυψης και το πλαίσιο της δικαιολόγησης
3.4 Το πρόβλημα του Ντυέμ
3.5 Προβλήματα της διαψευσιοκρατίας
3.6 Συμπεράσματα

Προς μελέτη

4. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ
4.1 Η στερεότυπη άποψη περί επιστήμης
4.2 Η κατά Κουν επαναστατική ιστορία της επιστήμης
4.3 Παραδείγματα και κανονική επιστήμη
4.4 Η κοπερνίκεια επανάσταση
4.5 Θεωρία και παρατήρηση
4.6 Ασυμμετρότητα
4.7 Ο σχετικισμός και ο ρόλος του Λόγου στην επιστήμη

Προς μελέτη

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΑΛΙΣΜΟΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
5.1 Φαινόμενο και πραγματικότητα
5.2 Η μεταφυσική του εξωτερικού κόσμου
5.3 Σημασιολογία
5.4 Επιστημονικός ρεαλισμός: η στερεότυπη εκδοχή
5.5 Αντιρεαλισμός

Προς μελέτη

6. ΥΠΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
6.1 Υποκαθορισμός
6.2 Κατασκευαστικός εμπειρισμός

Προς μελέτη

7. ΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
7.1 Εξήγηση
7.2 Συναγωγή της βέλτιστης εξήγησης
7.3 Κοινός νους, ρεαλισμός και κατασκευαστικός εμπειρισμός

Προς μελέτη

8. ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ;
8.1 Όταν οι θεωρίες αλλάζουν
8.2 Πολλαπλά μοντέλα
8.3 Εξιδανίκευση
8.4 Δομικός ρεαλισμός

Προς μελέτη

Γλωσσάριο
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Γιώργος Μαραγκός
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-440-8
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  50657110
 • A' έκδοση
  2015
 • Τρέχουσα έκδοση
  9/2019
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  Understanding Philosophy of Science (London & New York: Routledge, 2002)
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  504 14 21
 • Τιμή καταλόγου
  25,00