ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΝομική Επιστήμη

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ;

Η νομική επιστήμη για όλους

Το ερώτημα «τι είναι δίκαιο;», που περιέχεται στον τίτλο του βιβλίου, είναι πολύ παλαιό. Απασχολεί τους θεωρητικούς και τους φιλοσόφους του δικαίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα ερώτημα ανάλογο με εκείνο που απηύθυνε στο Πραιτώριο ο Πόντιος Πιλάτος προς τον Ιησού Χριστό: «Τι εστίν αλήθεια;»

Ωστόσο, με το παρόν βιβλίο δεν επιδιώκεται η συνέχιση της αναζήτησης μιας απάντησης, η οποία ίσως και να μην υπάρχει. Ο σκοπός του συγγραφέα εδώ είναι πολύ πιο απλός: Συνίσταται στην προσπάθεια να φέρει το δίκαιο και τη νομική επιστήμη πιο κοντά στον απλό πολίτη∙ να πάρει το δίκαιο από το επίπεδο της θεωρίας και να το κατεβάσει στην πραγματικότητα της καθημερινής ζωής∙ να καταστήσει σαφές στον μη ειδικό τι σημαίνουν και πώς εφαρμόζονται οι κανόνες δικαίου κάθε μέρα σε πλήθος ζητημάτων (εμπορικών, οικονομικών, οικογενειακών, κληρονομικών κλπ.) που δημιουργεί η συμβίωση των ανθρώπων σε μια κοινότητα.

Παρόλο που το δίκαιο είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινή ζωή του ανθρώπου, δεν προσελκύει το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη του στον ίδιο βαθμό με τις άλλες κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, όπως η ιστορία, η κοινωνιολογία, η φιλολογία, η ιστορία της τέχνης κλπ. Με τη φιλοδοξία να αντιστρέψει αυτή την εικόνα, ο συγγραφέας προσπαθεί όσο μπορεί πιο απλά και με τη χρήση πολλών παραδειγμάτων, να ανοίξει για τον μη νομικό ένα παράθυρο στον «παράδεισο» των νομικών εννοιών∙ να εξηγήσει τη λειτουργία πολλών θεσμών∙ να απλουστεύσει κατά το δυνατό νομικές κατασκευές που φαίνονται δυσνόητες∙ και να καταστήσει σαφές ότι ο νομοθέτης, μπορεί μεν μερικές φορές (ή εποχές) να υπερβάλλει στην παραγωγή νόμων (εξού και η γνωστή μας πολυνομία), αλλά κατά κανόνα δεν αυθαιρετεί! Πίσω από κάθε νομοθετική ρύθμιση κρύβεται η προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων της καθημερινής ζωής και διευθέτησης συγκρουόμενων συμφερόντων των μελών της κοινωνίας.

Ο Απόστολος Σ. Γεωργιάδης υπήρξε Δάσκαλος πολλών γενεών Ελλήνων νομικών. Είναι επίτιμος και ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, καθώς και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει συγγράψει πολλά νομικά έργα, και πρόσφατα κυκλοφόρησε το έργο του Αναζητώντας το Δίκαιο (Σάκκουλας 2017).

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Απόστολος Γεωργιάδης είναι Έλληνας νομικός, καθηγητής Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέας νομικών συγγραμμάτων και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος του Προκόπιου Παυλόπουλου
Πρόλογος του συγγραφέα
Πίνακας συντομογραφιών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ

Κεφάλαιο Πρωτο. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • 1. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 • 2. Χαρακτηριστικά της έννοιας του δικαίου
 • 3. Οριοθέτηση του δικαίου από άλλους κανόνες συμπεριφοράς
 • 4. Πηγές του δικαίου
 • 5. Η ισχύς του δικαίου
 • 6. Δίκαιο και Δικαιοσύνη: Η διαπάλη ανάμεσα στο «θετικό» και στο «φυσικό» δίκαιο
 • 7. Διακρίσεις του δικαίου

Κεφάλαιο Δευτερο. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • 8. Έννοια και περιεχόμενο του κανόνα δικαίου
 • 9. Διακρίσεις των κανόνων δικαίου
 • 10. Έναρξη και λήξη ισχύος των κανόνων δικαίου
 • 11. Η εφαρμογή των κανόνων δικαίου
 • 12. Η ερμηνεία και η πλήρωση των κενών του δικαίου

Κεφάλαιο Τριτο. Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 • 13. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 • 14. Η νομική δογματική
 • 15. Συγγενείς κλάδοι και βοηθητικές επιστήμες
 • 16. Είναι η Νομική επιστήμη;
 • 17. Η σχέση της νομικής επιστήμης με την πολιτική
 • 18. Η σχέση της νομικής επιστήμης με την Οικονομική

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ

Κεφάλαιο Πρωτο. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

 • 19. Έννοια και στοιχεία του κράτους
 • 20. Το πολίτευμα του κράτους
 • 21. Το Σύνταγμα του κράτους
 • 22. Η διάκριση των λειτουργιών του κράτους

Κεφάλαιο Δευτερο. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 • 23. Το εκλογικό σώμα
 • 24. Η Βουλή
 • 25. Η κυβέρνηση
 • 26. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Κεφάλαιο Τριτο. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

 • 27. Η δημόσια διοίκηση και το διοικητικό δίκαιο
 • 28. Η οργάνωση της διοίκησης
 • 29. Η κύρια μορφή δράσης της διοίκησης: Η διοικητική πράξη
 • 30. Τα μέσα άμυνας του διοικουμένου έναντι των παράνομων διοικητικών πράξεων
 • 31. Τα διοικητικά δικαστήρια

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Κεφάλαιο Πρωτο. Η ρύθμιση του ιδιωτικού βίου από το Αστικό Δίκαιο

 • 32. Αστικό Δίκαιο: Το δίκαιο του κοινού ανθρώπου
 • 33. Το πρόσωπο: Ο πυρήνας του Αστικού Δικαίου
 • 34. Υποκείμενα δικαίου δεν είναι μόνο οι άνθρωποι: Τα νομικά πρόσωπα
 • 35. Δικαιώματα και υποχρεώσεις
 • 36. Η ενοχή και το ενοχικό δίκαιο
 • 37. Οι συνηθέστερες συμβάσεις της καθημερινής ζωής
 • 38. Τα πράγματα και η εξουσίασή τους
 • 39. Ο γάμος και η οικογένεια
 • 40. Η τύχη της περιουσίας του ανθρώπου μετά τον θάνατό του
 • 41. Η αστική ευθύνη του προσώπου: Η υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας
 • 42. Η δικαστική και Η εξωδικαστική επίλυση των ιδιωτικών διαφορών

Κεφάλαιο Δευτερο. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • 43. Το εμπόριο, οι έμποροι και το εμπορικό δίκαιο
 • 44. Οι εμπορικές εταιρείες
 • 45. Ο καταναλωτής και η προστασία του
 • 46. Πτώχευση, εξυγίανση, «υπερχρεωμένα νοικοκυριά» και «επιχειρηματικά δάνεια»

Κεφάλαιο Τριτο. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

 • 47. Έννοια και χαρακτηριστικά του εργατικού δικαίου
 • 48. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο
 • 49. Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Κεφάλαιο Τεταρτο. ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

 • 50. Έννοια και κλάδοι του Ποινικού Δικαίου
 • 51. Τα βασικά μεγέθη του Ποινικού Δικαίου: Το έγκλημα και η ποινή
 • 52. Τα πρόσωπα της ποινικής δίκης
 • 53. Η ποινική δίκη ξεκινά: Η άσκηση της ποινικής δίωξης
 • 54. Η ώρα του ανακριτή και του δικαστικού συμβουλίου
 • 55. Η διαδικασία στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου

 Βιβλιογραφία

Ευρετήριο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Πρόλογος
  Προκόπιος Παυλόπουλος
 • Σχεδίαση εξωφύλλου
  Ιφιγένεια Βασιλείου
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-508-5
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  77108782
 • A' έκδοση
  2018
 • Τρέχουσα έκδοση
  3/2021
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  640 17 24 σκληρόδετο τετράχρωμο
 • Τιμή καταλόγου
  35,00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ