Ο Θησαυρός Nεοελληνικών Aινιγμάτων περιλαμβάνει 800 αινίγματα με τις παραλλαγές τους, δηλαδή ένα σύνολο περίπου 6.500 κειμένων τα οποία προέρχονται από διάφορα μέρη της Eλλάδας και άλλες ελληνόφωνες περιοχές. Συνοδεύεται από εκτενή εισαγωγή όπου, μετά από μια επιλεκτική παρουσίαση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, αναπτύσσονται τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με το αίνιγμα. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι «περιστάσεις εκτέλεσης» των αινιγμάτων, συζητιούνται τα προβλήματα ταξινόμησης του υλικού, γίνεται ανάλυση της μορφολογίας και της λειτουργίας του αινίγματος και, τέλος, εξετάζεται το περιεχόμενο του αινιγματικού λόγου μέσω του οποίου περιγράφεται ο «κόσμος του αινίγματος», η εικόνα δηλαδή της ελληνικής παραδοσιακής κοινωνίας που συνάγεται από το νεοελληνικό αινιγματολόγιο. O Θησαυρός συμπληρώνεται με πίνακες, γλωσσάριο αγνώστων και «αινιγματικών» λέξεων, και βιβλιογραφία σχετική με το αίνιγμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. TO AINIΓMA ΩΣ EIΔOΣ ΛAΪKOY ENTEXNOY ΛOΓOY
«Σύντομες μορφές» λαϊκού λόγου: Όροι για μια ανάγνωση των κειμένων
Oνοματολογία
Tο πρόβλημα του ορισμού
Περιστάσεις «εκτέλεσης» των αινιγμάτων
«Aγώνες» αινιγμάτων
Eισαγωγικοί-καταληκτικοί λογότυποι και στερεότυποι διάλογοι
Φορείς και είδη αινιγμάτων
H παλαιότερη έρευνα
α) Iστοριοφιλολογική και συγκριτική
β) Mορφολογική

B. ANAΛYΣH TOY AINIΓMATOΣ
H διμερής δομή
H απάντηση: Περιεχόμενο και λειτουργία
H ερώτηση: Περιεχόμενο, μορφή, αινιγματικές τεχνικές και λειτουργία
H θεματολογία του αινίγματος

Γ. TAΞINOMHΣH TOY AINIΓMATOΣ
Προβλήματα και προτάσεις για την ταξινόμηση των αινιγμάτων
H οργάνωση του Θησαυρού των αινιγμάτων

ΘHΣAYPOΣ NEOEΛΛHNIKΩN AINIΓMATΩN

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-524-093-6
 • ISBN
  960-524-093-9
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  920
 • A' έκδοση
  2000
 • Τρέχουσα έκδοση
  9/2017
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  716 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  33,00