Φιλοσοφία

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Η Ζωή, η Κοινωνία και η Φύση µπροστά στις προκλήσεις των Βιοεπιστηµών

Οι αλματώδεις εξελίξεις στις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία διευρύνουν τις γνώσεις μας και τις ικανότητες χειραγώγησης της ανθρώπινης και μη ανθρώπινης ζωής με τρόπους πρωτόγνωρους, οι οποίοι ενεργοποιούν ένα τεράστιο δυναμικό ευκαιριών. Προκύπτουν όμως μεγάλες προκλήσεις για την προσωπική και τη συλλογική ζωή, καθώς και τη σχέση των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον. Από την εξωσωματική γονιμοποίηση, τον προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο, τον δανεισμό μήτρας και τη μεταθανάτια γονιμοποίηση, τις μεταμοσχεύσεις και την καθυστέρηση της γήρανσης, μέχρι τη συλλογή και χρήση γενετικών πληροφοριών –όχι μόνο για ιατρικούς σκοπούς αλλά και κατά την απονομή του δικαίου ή την ενδεχόμενη χρήση τους από τρίτους– και τις γενετικές παρεμβάσεις με στόχο την «τελειοποίηση» του ανθρώπου, εν γένει τη γενετική τροποποίηση οργανισμών, εγείρονται κρίσιμοι ηθικοί προβληματισμοί. Υπάρχουν ηθικά όρια στη χειραγώγηση βιολογικών διαδικασιών για την επίτευξη προσχεδιασμένων αποτελεσμάτων; Ποιες οι δυνητικές επιπτώσεις σε σχέση με τις θεμελιώδεις αρχές της κοινωνικής μας συμβίωσης, την αξιοπρέπεια, τις προσωπικές ελευθερίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου; Ποιοι οι κίνδυνοι κατάχρησης, αλλά και της οικονομικής και πολιτικής εκμετάλλευσης των ευρημάτων των βιοεπιστημών, και πώς μπορεί αυτοί να αποτρέπονται; Η κοινωνική ένταξη των βιοεπιστημονικών επιτευγμάτων αποκτά βαρύνουσα κοινωνικοπολιτική σημασία, καθώς η αξιοποίησή τους συνδέεται με ζητήματα οργάνωσης της ζωής σε μια δημοκρατική πολιτεία.

Ο παρών τόμος –καρπός της συνεργασίας ενός δικτύου επιστημόνων από διαφορετικούς κλάδους στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική» του Πανεπιστημίου Κρήτης– επιχειρεί να ανταποκριθεί στους παραπάνω προβληματισμούς, που συγκροτούν το διεπιστημονικό πεδίο της βιοηθικής. Μέσα από την πραγμάτευση ενός ευρέος φάσματος προβλημάτων σε βασικούς τομείς της θεματολογίας της βιοηθικής, επιδιώκει να συμβάλει στην εμβάθυνση της προβληματικής της, να διευρύνει τη δημόσια κατανόηση των συγχρόνων βιοεπιστημονικών επιτευγμάτων και να ενισχύσει το αίτημα της έλλογης αξιοποίησής τους για την ατομική και τη συλλογική ζωή.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ

Η Σταυρούλα Τσινόρεμα είναι Καθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, ιδρυτικό µέλος και Διευθύντρια Σπουδών του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική», και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοηθικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Πτυχιούχος φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, έλαβε Διδακτορικό Δίπλωµα στην ηθική φιλοσοφία από το Πανεπιστήµιο του Έξετερ. Έχει διατελέσει µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και είναι µέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες (Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων). Το ερευνητικό και συγγραφικό έργο της επικεντρώνεται στην ηθική και κοινωνική φιλοσοφία, τη βιοηθική, την επιστηµολογία, τη φιλοσοφία της γλώσσας και του νου.

ΚΙΤΣΟΣ ΛΟΥΗΣ

Ο Κίτσος Λούης είναι ομότιμος Καθηγητής Γενετικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η έρευνά του εστιάστηκε στη γονιδιωματική των εντόμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα κουνούπια που μεταφέρουν ασθένειες. Εργάστηκε σε πανεπιστήμια πέντε χωρών, αλλά παρέμεινε επί 35 χρόνια στο Τμήμα Βιολογίας στο Ηράκλειο, και ταυτοχρόνως, ως Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Έχει γράψει πάνω από 180 εργασίες και βιβλία. Υπήρξε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας και Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ διετέλεσε μέλος πολλών διεθνών και ελληνικών επιτροπών, μεταξύ άλλων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ). Από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του Ιστορίες γενετικής (στην ...καθομιλουμένη), 12019, 22020.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΗΘΙΚΗ:  ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ  ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΑΙ  ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

ΜΥΡΤΩ  ΔΡΑΓΩΝΑ-ΜΟΝΑΧΟΥ: Βιοηθική και φιλοσοφία

MΑΝΩΛΗΣ  ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ: 20ός και 21ος αιώνας: Σηµαντικοί σταθµοί στην πορεία της ιατρικής ηθικής

Τ. Κ.  ΒΙΔΑΛΗΣ: Η βιοηθική της δηµοκρατικής κοινωνίας

ΛΙΝΑ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Φεµινισµός και αντικειµενοποίηση

ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΖΩΗΣ  ΚΑΙ  ΘΑΝΑΤΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ  Κ.  ΣΟΥΡΛΑΣ: Η ηθική σηµασία τoυ γήρατoς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΑΜΩΝΗΣ: Ηθικά προβλήµατα κατά την άσκηση της ογκολογίας

ΙΩΑΝΝΗΣ  Ν.  ΜΠΟΛΕΤΗΣ: Mεταµόσχευση οργάνων: Θέµατα βιοηθικής και δικαίου

ΑΠΟ  ΤΗ  ΒΙΟΗΘΙΚΗ  ΣΤΟ  ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ: Ο  ΡΟΛΟΣ  ΤΗΣ  ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ: Βιοηθική και βιοδίκαιο

ΕΛΕΝΗ  ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗ: Η ρύθµιση της βιοϊατρικής και το µετανεωτερικό παράδειγµα της σχέσης του δικαίου µε την ηθική

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΜΑΛΛΙΟΣ: Βιοτράπεζες: Νοµικές επιλογές και βιοηθικοί προβληµατισµοί

ΔΙΚΑΙΟ,  ΗΘΙΚΗ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΕ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ  ΣΗΜΙΤΗΣ: Βιοεπιστήµες και βιοτεχνολογία: Προοπτικές, διλήµµατα και όρια µιας αναγκαίας νοµικής ρύθµισης

ΦΙΛΙΠΠΟΣ  Κ.  ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ακούσια πατρότητα

ΘΑΝΑΣΗΣ  Κ.  ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ: Το δικαίωµα στην απόκτηση απογόνων και οι περιορισµοί του

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΠΕΤΟΥΣΗ-ΝΤΟΥΛΗ: Δικαιική ρύθµιση της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής: Σκέψεις για την οµοιότητα, τη διαφορά και την ισότητα

ΟΙ  BΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ

HERBERT  GOTTWEIS κ.ά.: Συµµετοχική διακυβέρνηση και θεσµική καινοτοµία: Συµπεράσµατα και συστάσεις για τη διακυβέρνηση της ζωής

ΕΛΕΝΗ  Μ.  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ: Προγαµιαίο πιστοποιητικό εξέτασης για το στίγµα της µεσογειακής αναιµίας σε περιπτώσεις πολιτικού γάµου: Μια επανεξέταση του κυπριακού «µοντέλου»

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Ε.  ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ: Ορισµένες ηθικές διαστάσεις του εαυτού, της ταυτότητας και των επιστηµονικών πρακτικών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΒΙΟΗΘΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ: Φύση, βιοτεχνολογία και ηθική: Αρχές µιας σύγχρονης περιβαλλοντικής ηθικής

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΠΥΡΙΝΤΣΟΣ: Οικολογία, διαχείριση και περιβαλλοντική ηθική

ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ: Οικολογία, περιβάλλον και βιοηθική: Κριτική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

H  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

ΚΙΤΣΟΣ  ΛΟΥΗΣ: Ο «πρόωρος» θάνατος στον Τρίτο Κόσµο: Μερικές σκέψεις από την Εσπερία

ΗΛΙΑΣ  Δ.  ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Οι επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στην υγεία εξαρτώνται από κοινωνικούς παράγοντες

ΚΩΣΤΑΣ  ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ: Κλιµατική αλλαγή και κοινωνική δικαιοσύνη

Η  ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΗΣ  (ΒΙΟ)ΗΘΙΚΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ  ΖΟΥΡΟΣ: Κριτική για την κριτική της κοινωνιοβιολογίας

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΑΡΑΓΚΟΣ: Βιοηθική: Ανθρωπολογικές προϋποθέσεις

ΜΥΡΤΩ  ΔΡΑΓΩΝΑ-ΜΟΝΑΧΟΥ: Βιοηθική και φιλοσοφία

MΑΝΩΛΗΣ  ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ: 20ός και 21ος αιώνας: Σηµαντικοί σταθµοί στην πορεία της ιατρικής ηθικής

Τ. Κ.  ΒΙΔΑΛΗΣ: Η βιοηθική της δηµοκρατικής κοινωνίας

ΛΙΝΑ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Φεµινισµός και αντικειµενοποίηση

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια
  Ειρήνη Λυδάκη
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-383-8
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  22705708
 • A' έκδοση
  2013
 • Τρέχουσα έκδοση
  9/2023
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  544 14 21
 • Τιμή καταλόγου
  20,00