Επιστήμη υπολογιστών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Μετάφραση: Αλέξανδρος Χορταράς

Η δεύτερη έκδοση αυτού του θεμελιώδους εγχειριδίου διατηρεί τον σαφή και διεγερτικό τρόπο παρουσίασης της πρώτης έκδοσης, προσφέροντας και πάλι στον αναγνώστη ένα διδακτικό μείγμα μαθηματικών, φυσικής, στατιστικής και θεωρίας της πληροφορίας.

Το βιβλίο καλύπτει αναλυτικά όλα τα ουσιώδη θέματα της θεωρίας πληροφορίας, μεταξύ των οποίων η εντροπία, η συμπίεση δεδομένων, η χωρητικότητα διαύλου, η θεωρία ρυθμού-παραμόρφωσης, η δικτυακή θεωρία πληροφορίας και ο έλεγχος υποθέσεων. Η παρουσίαση της ύλης δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να κατανοήσει σε βάθος τη θεωρία και τις εφαρμογές του αντικειμένου. Οι συλλογές προβλημάτων και η τηλεγραφική σύνοψη στο τέλος του κάθε κεφαλαίου αποτελούν ένα επιπρόσθετο βοήθημα για τον αναγνώστη. Στα ιστορικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε κάθε κεφάλαιο ανακεφαλαιώνονται τα βασικά σημεία. Αυτή η δεύτερη έκδοση των «Στοιχείων της θεωρίας πληροφορίας» παραμένει το ιδανικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου σε τμήματα πληροφορικής, επιστήμης υπολογιστών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στατιστικής και τηλεπικοινωνιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή και προεπισκόπηση
2. Εντροπία, σχετική εντροπία και αμοιβαία πληροφορία
3. Ιδιότητα της ασυμπτωματικής ισοκατανομής
4. Ρυθμοί εντροπίας στοχαστικών διεργασιών
5. Συμπίεση δεδομένων
6. Τυχοπαιξία και συμπίεση δεδομένων
7. Χωρητικότητα διαύλου
8. Διαφορική εντροπία
9. Γκαουσιανός δίαυλος
10. Θεωρία ρυθμού-παραμόρφωσης
11. Θεωρία πληροφορίας και στατιστική
12. Μέγιστη εντροπία
13. Καθολική κωδικοποίηση πηγής
14. Πολυπλοκότητα Kolmogorov
15. Δικτυακή θεωρία πληροφορίας
16. Θεωρία πληροφορίας και θεωρία χαρτοφυλακίου
17. Ανισότητες της θεωρίας πληροφορίας
Βιβλιογραφία
Κατάλογος συμβόλων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Γιάννης Κοντογιάννης
 • Μετάφραση
  Αλέξανδρος Χορταράς
 • Επιμέλεια έκδοσης
  Ιωάννης Παπαδόγγονας
  Αλέξανδρος Χορταράς
 • Επιμέλεια κειμένου
  Γεωργία Μίχα
  Ιωάννης Παπαδόγγονας
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-434-7
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  41957449
 • A' έκδοση
  2014
 • Τρέχουσα έκδοση
  3/2021
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "Elements of Information Theory", John Wiley & Sons, 2nd Edition, 2006
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  776 17 24 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  50,00