ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΕπιστήμη υπολογιστών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΟΜΟΣ Ι

Ένα πλήρες εγχειρίδιο
Μετάφραση: Γεωργακόπουλος Γεώργιος Φρ. Θοδωρής Δρίτσας

Έργο καταξιωμένων επιστημόνων υπολογιστών του Πανεπιστημίου Stanford, το βιβλίο αυτό αποτελεί μια πλήρη και περιεκτική εισαγωγή στα συστήματα βάσεων δεδομένων, με έμφαση στη σχεδίαση και τη χρήση βάσεων δεδομένων, καθώς και στην υλοποίηση εφαρμογών και Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Το πρώτο μέρος του αναλύει σε βάθος τις βάσεις δεδομένων από τη σκοπιά του σχεδιαστή, του χρήστη, και του προγραμματιστή εφαρμογών βάσεων δεδομένων. Καλύπτει τα πλέον πρόσφατα πρότυπα βάσεων δεδομένων SQL-1999, SQL/PSM, SQL/CLI, JDBC, ODL και XML, παρουσιάζοντας την SQL πληρέστερα από τα περισσότερα συναφή εγχειρίδια. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου πραγματεύεται τις βάσεις δεδομένων από τη σκοπιά του κατασκευαστή ΣΔΒΔ. Επικεντρώνεται στις αποθηκευτικές δομές, στην επεξεργασία ερωτημάτων και στη διαχείριση δοσοληψιών. Το βιβλίο καλύπτει τις κύριες τεχνικές που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιοχές, παρουσιάζοντας τη βελτιστοποίηση ερωτημάτων πληρέστερα απ’ ό,τι τα περισσότερα συναφή εγχειρίδια. Tα πιο σύνθετα ζητήματα που πραγματεύεται περιλαμβάνουν τους πολυδιάστατους δείκτες, τις κατανεμημένες δοσοληψίες και τις τεχνικές ολοκλήρωσης πληροφοριών. Η περιεκτική αυτή έκδοση είναι πολύτιμη είτε ως ακαδημαϊκό σύγγραμμα είτε ως επαγγελματικό βιβλίο αναφοράς.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

HÉCTOR GARCÍA-MOLINA

Ο Héctor García-Molina (1954–2019) ήταν Μεξικανοαμερικανός επιστήμονας υπολογιστών και καθηγητής στα Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

JEFFREY D. ULLMAN

Ο Jeffrey David Ullman είναι Αμερικανός επιστήμονας υπολογιστών και ομότιμος καθηγητής Μηχανικής στην έδρα Stanford W. Ascherman στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Είναι γνωστός για τα πανεπιστημιακά του εγχειρίδια για τους μεταγλωττιστές, τη θεωρία των υπολογισμών, τις δομές δεδομένων και τις βάσεις δεδομένων.

JENNIFER WIDOM

Η Jennifer Widom είναι Αμερικανίδα επιστήμονας υπολογιστών, γνωστή για την εργασία της στα συστήματα βάσεων δεδομένων και τη διαχείριση δεδομένων. Είναι καθηγήτρια Επιστήμης Υπολογιστών στην έδρα Fletcher Jones του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Οι κόσμοι των συστημάτων βάσεων δεδομένων
1.1 Η εξέλιξη των συστημάτων βάσεων δεδομένων
1.2 Επισκόπηση των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων
1.3 Περίγραμμα της μελέτης των βάσεων δεδομένων
1.4 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 1

ΜΕΡΟΣ I ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 Το σχεσιακό πρότυπο δεδομένων
2.1 Γενική επισκόπηση των προτύπων δεδομένων
2.2 Οι βασικές αρχές του σχεσιακού προτύπου
2.3 Ο ορισμός του σχήματος μιας σχέσης στην SQL
2.4 Μια αλγεβρική γλώσσα ερωτημάτων
2.5 Περιορισμοί σε σχέσεις
2.6 Περίληψη του Κεφαλαίου 2
2.7 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 2

3 Θεωρία σχεδίασης σχεσιακών βάσεων δεδομένων
3.1 Συναρτησιακές εξαρτήσεις
3.2 Κανόνες για τις συναρτησιακές εξαρτήσεις
3.3 Η σχεδίαση σχεσιακών σχημάτων βάσεων δεδομένων
3.4 Διάσπαση: Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος
3.5 Τρίτη κανονική μορφή
3.6 Πλειότιμες εξαρτήσεις
3.7 Ένας αλγόριθμος για την εύρεση ΠΕ
3.8 Περίληψη του Κεφαλαίου 3
3.9 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 3

4 Υψηλού επιπέδου πρότυπα βάσεων δεδομένων
4.1 Το οντοσυσχετιστικό πρότυπο
4.2 Σχεδιαστικές αρχές
4.3 Περιορισμοί στο Ο/Σ πρότυπο
4.4 Ασθενή οντοσύνολα
4.5 Από τα Ο/Σ διαγράμματα στα σχεσιακά σχέδια
4.6 Η μετατροπή δομών με υποκλάσεις σε σχέσεις
4.7 UML
4.8 Από τα διαγράμματα UML στις σχέσεις
4.9 ODL
4.10 Από τα σχέδια ODL στα σχεσιακά σχέδια
4.11 Περίληψη του Κεφαλαίου 4
4.12 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 4

ΜΕΡΟΣ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5 Αλγεβρικές και λογικές γλώσσες ερωτημάτων
5.1 Σχεσιακές πράξεις σε σάκους
5.2 Επεκτεταμένοι τελεστές της σχεσιακής άλγεβρας
5.3 Μια λογική για σχέσεις
5.4 Σχεσιακή άλγεβρα και Datalog
5.5 Περίληψη του Κεφαλαίου 5
5.6 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 5

6 Η γλώσσα βάσεων δεδομένων SQL
6.1 Απλά ερωτήματα στην SQL
6.2 Ερωτήματα που αφορούν περισσότερες από μία σχέσεις
6.3 Υποερωτήματα
6.4 Πράξεις που αφορούν ολόκληρες σχέσεις
6.5 Τροποποιήσεις μιας βάσης δεδομένων
6.6 Δοσοληψίες στην SQL
6.7 Περίληψη του Κεφαλαίου 6
6.8 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 6

7 Περιορισμοί και πυροδότες
7.1 Κλειδιά και εξωτερικά κλειδιά
7.2 Περιορισμοί σε γνωρίσματα και σε πλειάδες
7.3 Τροποποιήσεις των περιορισμών
7.4 Αξιώσεις
7.5 Πυροδότες
7.6 Περίληψη του Κεφαλαίου 7
7.7 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 7

8 Όψεις και ευρετήρια
8.1 Εικονικές όψεις
8.2 Τροποποίηση όψεων
8.3 Ευρετήρια στην SQL
8.4 Η επιλογή ευρετηρίων
8.5 Υλοποιημένες όψεις
8.6 Περίληψη του Κεφαλαίου 8
8.7 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 8

9 Η SQL σεπεριβάλλον διακομιστή
9.1 Η αρχιτεκτονική τριών στρωμάτων
9.2 Το περιβάλλον SQL
9.3 Η διεπαφή SQL και φιλοξενούσας γλώσσας
9.4 Αποθηκευμένες διαδικασίες
9.5 Η χρήση διεπαφών κλητικού επιπέδου
9.6 JDBC
9.7 PHP
9.8 Περίληψη του Κεφαλαίου 9
9.9 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 9

10 Προχωρημένα θέματα σχεσιακών βάσεων δεδομένων
10.1 Ασφάλεια και εξουσιοδότηση χρηστών στην SQL
10.2 Αναδρομή στην SQL
10.3 Το οντοσχεσιακό πρότυπο
10.4 Ιδιοκατασκευασμένοι τύποι στην SQL
10.5 Πράξεις επί οντοσχεσιακών δεδομένων
10.6 OLAP
10.7 Κύβοι δεδομένων
10.8 Περίληψη του Κεφαλαίου 10
10.9 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 10

ΜΕΡΟΣ III ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11 Το πρότυπο των ημιδομημένων δεδομένων
11.1 Ημιδομημένα δεδομένα
11.2 XML
11.3 DTD
11.4 XML Schema
11.5 Περίληψη του Κεφαλαίου 11
11.6 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 11

12 Γλώσσες προγραμματισμού για την XML
12.1 XPath
12.2 XQuery
12.3 XSLT
12.4 Περίληψη του Κεφαλαίου 12
12.5 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 12

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Γεωργακόπουλος Γεώργιος Φρ.
  Θοδωρής Δρίτσας
 • Μετάφραση
  Γεωργακόπουλος Γεώργιος Φρ.
  Θοδωρής Δρίτσας
 • Επιμέλεια
  Ιωάννης Παπαδόγγονας
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-310-4
 • A' έκδοση
  2011
 • Τρέχουσα έκδοση
  2011
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "Database Systems. The complete book", Prentice Hall, 2nd edition, 2009
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  624 17 24 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  45,00