Επιστήμη υπολογιστών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ενιαίος τόμος)

Ένα πλήρες εγχειρίδιο
Μετάφραση: Γεωργακόπουλος Γεώργιος Φρ. Θοδωρής Δρίτσας

Έργο καταξιωμένων επιστημόνων υπολογιστών του Πανεπιστημίου Stanford, το βιβλίο αυτό αποτελεί μια πλήρη και περιεκτική εισαγωγή στα συστήματα βάσεων δεδομένων, με έμφαση στη σχεδίαση και τη χρήση βάσεων δεδομένων, καθώς και στην υλοποίηση εφαρμογών και Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Το πρώτο μέρος του αναλύει σε βάθος τις βάσεις δεδομένων από τη σκοπιά του σχεδιαστή, του χρήστη, και του προγραμματιστή εφαρμογών βάσεων δεδομένων. Καλύπτει τα πλέον πρόσφατα πρότυπα βάσεων δεδομένων SQL-1999, SQL/PSM, SQL/CLI, JDBC, ODL και XML, παρουσιάζοντας την SQL πληρέστερα από τα περισσότερα συναφή εγχειρίδια. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου πραγματεύεται τις βάσεις δεδομένων από τη σκοπιά του κατασκευαστή ΣΔΒΔ. Επικεντρώνεται στις αποθηκευτικές δομές, στην επεξεργασία ερωτημάτων και στη διαχείριση δοσοληψιών. Το βιβλίο καλύπτει τις κύριες τεχνικές που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιοχές, παρουσιάζοντας τη βελτιστοποίηση ερωτημάτων πληρέστερα απ’ ό,τι τα περισσότερα συναφή εγχειρίδια. Tα πιο σύνθετα ζητήματα που πραγματεύεται περιλαμβάνουν τους πολυδιάστατους δείκτες, τις κατανεμημένες δοσοληψίες και τις τεχνικές ολοκλήρωσης πληροφοριών. Η περιεκτική αυτή έκδοση είναι πολύτιμη είτε ως ακαδημαϊκό σύγγραμμα είτε ως επαγγελματικό βιβλίο αναφοράς.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Οι κόσμοι των συστημάτων βάσεων δεδομένων
1.1 Η εξέλιξη των συστημάτων βάσεων δεδομένων
1.2 Επισκόπηση των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων
1.3 Περίγραμμα της μελέτης των βάσεων δεδομένων
1.4 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 1

ΜΕΡΟΣ I ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 Το σχεσιακό πρότυπο δεδομένων
2.1 Γενική επισκόπηση των προτύπων δεδομένων
2.2 Οι βασικές αρχές του σχεσιακού προτύπου
2.3 Ο ορισμός του σχήματος μιας σχέσης στην SQL
2.4 Μια αλγεβρική γλώσσα ερωτημάτων
2.5 Περιορισμοί σε σχέσεις
2.6 Περίληψη του Κεφαλαίου 2
2.7 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 2

3 Θεωρία σχεδίασης σχεσιακών βάσεων δεδομένων
3.1 Συναρτησιακές εξαρτήσεις
3.2 Κανόνες για τις συναρτησιακές εξαρτήσεις
3.3 Η σχεδίαση σχεσιακών σχημάτων βάσεων δεδομένων
3.4 Διάσπαση: Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος
3.5 Τρίτη κανονική μορφή
3.6 Πλειότιμες εξαρτήσεις
3.7 Ένας αλγόριθμος για την εύρεση ΠΕ
3.8 Περίληψη του Κεφαλαίου 3
3.9 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 3

4 Υψηλού επιπέδου πρότυπα βάσεων δεδομένων
4.1 Το οντοσυσχετιστικό πρότυπο
4.2 Σχεδιαστικές αρχές
4.3 Περιορισμοί στο Ο/Σ πρότυπο
4.4 Ασθενή οντοσύνολα
4.5 Από τα Ο/Σ διαγράμματα στα σχεσιακά σχέδια
4.6 Η μετατροπή δομών με υποκλάσεις σε σχέσεις
4.7 UML
4.8 Από τα διαγράμματα UML στις σχέσεις
4.9 ODL
4.10 Από τα σχέδια ODL στα σχεσιακά σχέδια
4.11 Περίληψη του Κεφαλαίου 4
4.12 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 4

ΜΕΡΟΣ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5 Αλγεβρικές και λογικές γλώσσες ερωτημάτων
5.1 Σχεσιακές πράξεις σε σάκους
5.2 Επεκτεταμένοι τελεστές της σχεσιακής άλγεβρας
5.3 Μια λογική για σχέσεις
5.4 Σχεσιακή άλγεβρα και Datalog
5.5 Περίληψη του Κεφαλαίου 5
5.6 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 5

6 Η γλώσσα βάσεων δεδομένων SQL
6.1 Απλά ερωτήματα στην SQL
6.2 Ερωτήματα που αφορούν περισσότερες από μία σχέσεις
6.3 Υποερωτήματα
6.4 Πράξεις που αφορούν ολόκληρες σχέσεις
6.5 Τροποποιήσεις μιας βάσης δεδομένων
6.6 Δοσοληψίες στην SQL
6.7 Περίληψη του Κεφαλαίου 6
6.8 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 6

7 Περιορισμοί και πυροδότες
7.1 Κλειδιά και εξωτερικά κλειδιά
7.2 Περιορισμοί σε γνωρίσματα και σε πλειάδες
7.3 Τροποποιήσεις των περιορισμών
7.4 Αξιώσεις
7.5 Πυροδότες
7.6 Περίληψη του Κεφαλαίου 7
7.7 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 7

8 Όψεις και ευρετήρια
8.1 Εικονικές όψεις
8.2 Τροποποίηση όψεων
8.3 Ευρετήρια στην SQL
8.4 Η επιλογή ευρετηρίων
8.5 Υλοποιημένες όψεις
8.6 Περίληψη του Κεφαλαίου 8
8.7 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 8

9 Η SQL σε περιβάλλον διακομιστή
9.1 Η αρχιτεκτονική τριών στρωμάτων
9.2 Το περιβάλλον SQL
9.3 Η διεπαφή SQL και φιλοξενούσας γλώσσας
9.4 Αποθηκευμένες διαδικασίες
9.5 Η χρήση διεπαφών κλητικού επιπέδου
9.6 JDBC
9.7 PHP
9.8 Περίληψη του Κεφαλαίου 9
9.9 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 9

10 Προχωρημένα θέματα σχεσιακών βάσεων δεδομένων
10.1 Ασφάλεια και εξουσιοδότηση χρηστών στην SQL
10.2 Αναδρομή στην SQL
10.3 Το οντοσχεσιακό πρότυπο
10.4 Ιδιοκατασκευασμένοι τύποι στην SQL
10.5 Πράξεις επί οντοσχεσιακών δεδομένων
10.6 OLAP
10.7 Κύβοι δεδομένων
10.8 Περίληψη του Κεφαλαίου 10
10.9 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 10

ΜΕΡΟΣ III ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11 Το πρότυπο των ημιδομημένων δεδομένων
11.1 Ημιδομημένα δεδομένα
11.2 XML
11.3 DTD
11.4 XML Schema
11.5 Περίληψη του Κεφαλαίου 11
11.6 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 11

12 Γλώσσες προγραμματισμού για την XML
12.1 XPath
12.2 XQuery
12.3 XSLT
12.4 Περίληψη του Κεφαλαίου 12
12.5 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 12

ΜΕΡΟΣ IV ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

13 Διαχείριση των δευτερευόντων αποθηκευτικών μέσων
13.1 Η ιεραρχία της μνήμης
13.2 Δίσκοι
13.3 Επιτάχυνση της προσπέλασης στα δευτερεύοντα αποθηκευτικά μέσα
13.4 Αστοχίες δίσκων
13.5 Διευθέτηση των δεδομένων στον δίσκο
13.6 Αναπαράσταση των διευθύνσεων των δισκοσέλιδων και των δελτίων
13.7 Δεδομένα και δελτία μεταβλητού μήκους
13.8 Τροποποιήσεις δελτίων
13.9 Περίληψη του Κεφαλαίου 13
13.10 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 13

14 Ευρετηριακές δομές
14.1 Βασικά στοιχεία των ευρετηριακών δομών
14.2 Δέντρα Β
14.3 Πίνακες διασποράς
14.4 Πολυδιάστατα ευρετήρια
14.5 Δομές διασποράς για πολυ διάστατα δεδομένα
14.6 Δενδρικές δομές για πολυδιάστατα δεδομένα
14.7 Ευρετήρια-δυφιοχάρτες
14.8 Περίληψη του Κεφαλαίου 14
14.9 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 14

15 Εκτέλεση των ερωτημάτων
15.1 Εισαγωγή στους τελεστές των φυσικών απαντητικών σχεδίων
15.2 Μονοδιελευσιακοί αλγόριθμοι
15.3 Συνενώσεις με ένθετους βρόχους
15.4 Διδιελευσιακοί αλγόριθμοι ταξινομητικού τύπου
15.5 Διδιελευσιακοί αλγόριθμοι διασπαρτικού τύπου
15.6 Αλγόριθμοι ευρετηριακού τύπου
15.7 Διαχείριση ενταμίευσης
15.8 Αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν περισσότερες από δύο διελεύσεις
15.9 Περίληψη του Κεφαλαίου 15
15.10 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 15

16 Ο μεταϕραστής ερωτημάτων
16.1 Συντακτική ανάλυση και προεπεξεργασία
16.2 Αλγεβρικοί νόμοι για τη βελτίωση των απαντητικών σχεδίων
16.3 Από τα συντακτικά δέντρα στα λογικά απαντητικά σχέδια
16.4 Εκτίμηση του κόστους των πράξεων
16.5 Εισαγωγή στην κοστολογικού τύπου επιλογή σχεδίου
16.6 Επιλογή της διάταξης των συνενώσεων
16.7 Ολοκλήρωση του φυσικού απαντητικού σχεδίου
16.8 Περίληψη του Κεφαλαίου 16
16.9 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 16

17 Αντιμετώπιση αστοχιών του συστήματος
17.1 Πιθανά προβλήματα και πρότυπα ανθεκτικής λειτουργίας
17.2 Πρακτικογράφηση αναίρεσης
17.3 Πρακτικογράφηση επανάληψης
17.4 Πρακτικογράφηση αναίρεσης/επανάληψης
17.5 Προστασία από αστοχίες μέσου
17.6 Περίληψη του Κεφαλαίου 17
17.7 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 17

18 Έλεγχος συγχρονικότητας
18.1 Σειριακά και σειριόμορφα χρονοδιαγράμματα
18.2 Συγκρουσιακή σειριομορφία
18.3 Επιβολή της σειριομορφίας μέσω φραγμών
18.4 Συστήματα φραγής με πολλούς τύπους φραγμών
18.5 Μια αρχιτεκτονική για έναν φρακτικό χρονοδιαγραμματιστή
18.6 Ιεραρχίες στοιχείων ΒΔ
18.7 Το δενδρικό πρωτόκολλο
18.8 Έλεγχος συγχρονικότητας με χρονόσημα
18.9 Έλεγχος συγχρονικότητας μέσω επικύρωσης
18.10 Περίληψη του Κεφαλαίου 18
18.11 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 18

19 Περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση δοσοληψιών
19.1 Σειριομορφία και αποκαταστασιμότητα
19.2 Αδιέξοδα
19.3 Δοσοληψίες μακράς διάρκειας
19.4 Περίληψη του Κεφαλαίου 19
19.5 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 19

20 Παράλληλες και κατανεμημένες βάσεις δεδομένων
20.1 Παράλληλοι αλγόριθμοι για σχέσεις
20.2 Το απεικονιστικό-αναγωγικό πλαίσιο για τον παραλληλισμό
20.3 Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων
20.4 Κατανεμημένη επεξεργασία των ερωτημάτων
20.5 Κατανεμημένη οριστικοποίηση
20.6 Κατανεμημένη φραγή
20.7 Κατανεμημένη αναζήτηση σε δίκτυα ισοτίμων
20.8 Περίληψη του Κεφαλαίου 20
20.9 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 20

ΜΕΡΟΣ V ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ

21 Ενοποίηση πληροϕοριών
21.1 Εισαγωγή στην ενοποίηση πληροφοριών
21.2 Τρόποι ενοποίησης των πληροφοριών
21.3 Συσκευαστές σε συστήματα μεσολαβητικού τύπου
21.4 Βελτιστοποίηση βάσει δυνατοτήτων
21.5 Βελτιστοποίηση των ερωτημάτων μεσολαβητή
21.6 Τοπικά οψιόμορφοι μεσολαβητές
21.7 Αποσαφήνιση οντοτήτων
21.8 Περίληψη του Κεφαλαίου 21
21.9 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 21

22 Εξόρυξη δεδομένων
22.1 Εξόρυξη συχνών ειδοσυνόλων
22.2 Αλγόριθμοι εύρεσης συχνών ειδοσυνόλων
22.3 Εύρεση παρόμοιων ειδών
22.4 Τοποεξαρτώμενη διασπορά
22.5 Συσταδοποίηση δεδομένων μεγάλης κλίμακας
22.6 Περίληψη του Κεφαλαίου 22
22.7 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 22

23 Συστήματα βάσεων δεδομένων και Διαδίκτυο

23.1 Η αρχιτεκτονική μιας μηχανής αναζήτησης
23.2 Ο αλγόριθμος PageRank για την αναγνώριση των σημαντικών σελίδων
23.3 Θεματικός PageRank
23.4 Ρεύματα δεδομένων
23.5 Εξόρυξη δεδομένων από ρεύματα
23.6 Περίληψη του Κεφαλαίου 23
23.7 Βιβλιογραφία για το Κεφάλαιο 23

Γλωσσάριο
Ευρετήριο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Γεωργακόπουλος Γεώργιος Φρ.
  Θοδωρής Δρίτσας
  Αλέξανδρος Χορταράς
 • Μετάφραση
  Γεωργακόπουλος Γεώργιος Φρ.
  Θοδωρής Δρίτσας
 • Επιμέλεια
  Αλέξανδρος Χορταράς
  Ιωάννης Παπαδόγγονας
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-309-8
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  22690971
 • A' έκδοση
  2012
 • Τρέχουσα έκδοση
  3/2021
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "Database Systems. The complete book", Prentice Hall, 2nd edition, 2009
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  1300 17 24 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  80,00