Φιλοσοφία της επιστήμης

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΣΤΟΝ DAVIDSON

Κείμενα των Hahn, Neurath, Carnap, Schlick, Quine, Davidson

Η παρούσα έκδοση  είναι μια ανθολογία από τις σημαντικότερες εργασίες των φιλοσόφων που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο εμπειρισμό, με κείμενα που δημοσιεύθηκαν από το 1929 μέχρι το 1986. Στα κείμενα της ανθολογίας αναδεικνύεται το ενδιαφέρον των σύγχρονων ερευνητών γύρω από τον χαρακτήρα του σύγχρονου εμπειρισμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τη συμβολή του Κύκλου της Βιέννης και ύστερα από τις κριτικές αντιπαραθέσεις και τον έντονο διάλογο που ακολούθησαν από  τους Schlick,  Neurath,  Carnap,  Quine και  Davidson. Έπειτα από τις ευρείας κλίμακας κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη (άνοδος ναζισμού, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αποκατάσταση) ο σύγχρονος εμπειρισμός διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα των έντονων φιλοσοφικών ζυμώσεων που συντελέστηκαν, και αποτελεί ορόσημο στη διαμόρφωση της σύγχρονης γνωσιοθεωρητικής σκηνής. Οι εργασίες των παραπάνω φιλοσόφων και ερευνητών θέτουν εκ νέου έντονους προβληματισμούς για την τύχη του γνωσιοθεωρητικού προβλήματος του εμπειρισμού και τη δυνατότητα θεμελίωσής του.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Γιώργος Ρουσόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ως καθηγητής, δίδαξε φιλοσοφία, φιλοσοφία της επιστήμης και μαθηματική ανάλυση στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και επιστημολογία στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Hans Hahn-Otto Neurath-Rudolf Carnap, Η επιστημονική κοσμοαντίληψη: Ο Κύκλος της Βιέννης (1929)

2. Moritz Schlick, Το θεμέλιο της γνώσης (1934)

3. Rudolf Carnap, Εμπειρισμός, σημασιολογία και οντολογία (1950)

4. W. V. Quine, Δύο δόγματα του εμπειρισμού (1951)

5. Rudolf Carnap, Quine για την αναλυτικότητα (1952)

6. Donald Davidson, Για την ιδέα ενός καθαυτό εννοιολογικού σχήματος (1974)

7. W.V. Quine, Για την ιδέα καθαυτό του τρίτου δόγματος (1981)

8. W. V. Quine, Εμπειρικό περιεχόμενο (1981)

9. Donald Davidson, Εμπειρικό περιεχόμενο (1986)

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Ρουσόπουλος Γιώργος
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-263-3
 • ISBN e-book
  978-960-524-724-9
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  552
 • A' έκδοση
  2008
 • Τρέχουσα έκδοση
  9/2020
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  232 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  20,00