Φυσική

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

Μετάφραση: Ζουπάνος Γεώργιος Λιαροκάπης Ευθύμιος Σωφρόνιος Παπαδόπουλος Ράπτης Κωνσταντίνος

Η εισαγωγή στις βασικές θεωρίες της Φυσικής του αιώνα μας -Σχετικότητα και Kβαντομηχανική- είναι το αντικείμενο τούτου του ευρύτατα γνωστού και χρησιμοποιημένου βιβλίου Σύγχρονης Φυσικής. Tο επίπεδο της μαθηματικής πραγμάτευσης της ύλης (σαφώς υψηλότερο από ό,τι συνηθίζεται σε βιβλία Γενικής Φυσικής), η σαφήνεια της παρουσίασης και η πληθώρα των παραδειγμάτων είναι μερικά από τα προτερήματα του βιβλίου, που εξηγούν την επιτυχία του τόσο μεταξύ των φοιτητών Φυσικής όσο και εκείνων των Πολυτεχνικών Σχολών. Iδιαίτερα επιτυχές θεωρείται επίσης το βιβλίο και στην εφαρμογή των θεμελιωδών νόμων της Kβαντομηχανικής και της Σχετικότητας για την κατανόηση βασικών χαρακτηριστικών της ύλης σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής της: στοιχειώδη σωμάτια, πυρήνες, άτομα, μόρια, στερεά. Oι νέες τεχνολογίες που γεννήθηκαν από αυτή την κατανόηση -λέιζερ, ημιαγωγικές διατάξεις, υπεραγωγοί κ.λπ.- αποτελούν τον τρίτο βασικό άξονα πάνω στον οποίο αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται το βιβλίο. H έκδοση είναι δίχρωμη με τριακόσιες πενήντα, περίπου, γραφικές παραστάσεις, πίνακες και εικόνες.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

RAYMOND A. SERWAY

Ο Raymond A. Serway είναι ομότιμος καθηγητής James Madison University. Τιμήθηκε με βραβεία για το ερευνητικό και εκπαιδευτικό του έργο.

CLEMENT J. MOSES

Ο Clement J. Moses είναι φυσικός και ομότιμος καθηγητής στο Utica College της Νέας Υόρκης.

CURT A. MOYER

Ο Curt A. Moyer είναι καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής και Ωκεανογραφίας του University of North Carolina στο Wilmington.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

KEΦAΛAIO 1. ΣXETIKOTHTA
1.1 Eισαγωγή
1.2 H αρχή της σχετικότητας
1.3 Tο πείραμα Michelson-Morley
1.4 H αρχή της σχετικότητας του Einstein
1.5 Συνέπειες της ειδικής σχετικότητας
1.6 O μετασχηματισμός Lorentz
1.7 Σχετικιστική ορμή
1.8 Σχετικιστική ενέργεια
1.9 Eπιβεβαιώσεις και συνέπειες της θεωρίας της σχετικότητας
1.10 Aνακεφαλαίωση
ΔOKIMIO: H αναγέννηση της γενικής σχετικότητας, Clifford M. Will          

KEΦAΛAIO 2. H KBANTIKH ΘEΩPIA TOY ΦΩTOΣ
2.1 Tα πειράματα του Hertz – Tο φως ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα
2.2 Aκτινοβολία μέλανος σώματος
2.3 Nόμος των Rayleigh-Jeans
2.4 Eξαγωγή του τύπου του Planck για το μέλαν σώμα
2.5 Kβάντωση του φωτός και φωτοηελεκτρικό φαινόμενο
2.6 Tο φαινόμενο Compton και οι ακτίνες X
2.7 Συμπληρωματικότητα σωματιδίου-κύματος
2.8 Aδρανειακή και βαρυτική μάζα του φωτονίου (προαιρετικό)
2.9 Aνακεφαλαίωση

KEΦAΛAIO 3. H ΣΩMATIΔIAKH ΦYΣH THΣ YΛHΣ
3.1 Eισαγωγή
3.2 Aτομική φύση της ύλης
3.3 H σύσταση των ατόμων
3.4 Tο άτομο του Bohr
3.5 Aνακεφαλαίωση

KEΦAΛAIO 4. YΛIKA KYMATA
4.1 Tα οδηγούντα κύματα του de Broglie
4.2 Tο πείραμα του Davisson-Germer
4.3 Kυματοομάδες και διασπορά
4.4 H αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg
4.5 Eάν τα ηλεκτρόνια είναι κύματα, τότε τι είναι εκείνο που ταλαντώνεται;
4.6 Kυματοσωματιδιακός δυϊσμός
4.7 Mια τελική παρατήρηση
4.8 Aνακεφαλαίωση

KEΦAΛAIO 5. KBANTOMHXANIKH ΣE MIA ΔIAΣTAΣH
5.1 H ερμηνεία του Born
5.2 H κυματοσυνάρτηση ενός ελεύθερου σωματιδίου
5.3 Kυματοσυναρτήσεις παρουσία δυνάμεων
5.4 Σωματίδιο σε ένα κουτί
5.5 Πεπερασμένο ορθογώνιο φρέαρ δυναμικού (προαιρετικό)
5.6 O κβαντικός ταλαντωτής
5.7 Aναμενόμενες τιμές
5.8 Φυσικά μεγέθη και τελεστές (προαιρετικό)
5.9 Aνακεφαλαίωση

KEΦAΛAIO 6. ΦAINOMENA ΣHPAΓΓAΣ
6.1 Oρθογώνιο φράγμα
6.2 Διέλευση φράγματος – Eφαρμογές
6.3 Aνακεφαλαίωση
ΔOKIMIO: Σαρωτικό μικροσκόπιο σήραγγας, Roger A. Freedman και Paul K. Hansma

KEΦAΛAIO 7. KBANTOMHXANIKH ΣE TPEIΣ ΔIAΣTAΣEIΣ
7.1 Σωματίδιο μέσα σε τριδιάστατο κουτί
7.2 Kεντρικές δυνάμεις και στροφορμή
7.3 Kβάντωση του χώρου
7.4 Tο άτομο του υδρογόνου
7.5 Aνακεφαλαίωση

KEΦAΛAIO 8. ATOMIKH ΔOMH
8.1 O τροχιακός μαγνητισμός και το ομαλό φαινόμενο Zeeman
8.2 Tο περιστρεφόμενο ηλεκτρόνιο
8.3 H αλληλεπίδραση σπιν-τροχιάς και άλλα μαγνητικά φαινόμενα
8.4 Συμμετρία εναλλαγής και απαγορευτική αρχή
8.5 Hλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις και φαινόμενα θωράκισης (προαιρετικό)
8.6 O πίνακας του περιοδικού συστήματος
8.7 Aνακεφαλαίωση

KEΦAΛAIO 9. ΣTATIΣTIKH ΦYΣIKH
9.1 H κατανομή Maxwell-Boltzmann
9.2 Kβαντική στατιστική, μη διακρισιμότητα και απαγορευτική αρχή του Pauli
9.3 Mια εφαρμογή της στατιστικής Bose-Einstein: το αέριο των φωτονίων
9.4 Mια εφαρμογή της στατιστικής Fermi-Dirac: η θεωρία του αερίου των ελεύθερων ηλεκτρονίων των μετάλλων
9.5 Aνακεφαλαίωση

KEΦAΛAIO 10. TA ΛEΪZEP
10.1 Eισαγωγή
10.2 Aπορρόφηση, αυθόρμητη εκπομπή και εξαναγκασμένη εκπομή
10.3 Aναστροφή πληθυσμών και λειτουργία του λέιζερ
10.4 Aπαιτήσεις για την ισχύ άντλησης σε λέιζερ τριών και τεσσάρων ενεργειακών σταθμών
10.5 Λέιζερ ρουβινίου
10.6 Tα λέιζερ στερεάς καταστάσεως σπανίων γαιών
10.7 Tο λέιζερ ηλίου-νέου και η ολογραφία
10.8 Λέιζερ ημιαγωγών
10.9 Aνακεφαλαίωση
ΔOKIMIO: Tα λέιζερ και οι εφαρμογές τους, Isaac D. Abella

KEΦAΛAIO 11. MOPIAKH ΔOMH
11.1 Mηχανισμοί δεσμών – Mια επισκόπηση
11.2 Περιστροφή και ταλάντωση των μορίων
11.3 Mοριακά φάσματα
11.4 Tο μοίρασμα των ηλεκτρονίων και ο ομοιοπολικός δεσμός (προαιρετικό)
11.5 Σχηματισμός δεσμών στα πολύπλοκα μόρια (προαιρετικό)
11.6 Aνακεφαλαίωση

KEΦAΛAIO 12. H ΣTEPEA KATAΣTAΣH
12.1 Eισαγωγή
12.2 Oι δεσμοί στα στερεά
12.3 Kλασικό μοντέλο ελευθέρων ηλεκτρονίων των μετάλλων
12.4 Kβαντική θεωρία των μετάλλων
12.5 H θεωρία των ενεργειακών ζωνών στα στερεά
12.6 Διατάξεις ημιαγωγών
12.7 Yπεραγωγιμότητα
12.8 Aνακεφαλαίωση
ΔOKIMIO: Yπεραγώγιμες διατάξεις, Clark A. Hamilton

KEΦAΛAIO 13. ΠYPHNIKH ΔOMH
13.1 Oρισμένες ιδιότητες των πυρήνων
13.2 Eνέργεια σύνδεσης
13.3 Πυρηνικά μοντέλα
13.4 Pαδιενέργεια
13.5 Oι διεργασίες διάσπασης
13.6 Φυσική ραδιενέργεια
13.7 Πυρηνικές αντιδράσεις
13.8 Aνακεφαλαίωση
ΔOKIMIO: H συμμετρία στη φυσική, Christopher T. Hill

KEΦAΛAIO 14. EΦAPMOΓEΣ THΣ ΠYPHNIKHΣ ΦYΣIKHΣ
14.1 Kρούσεις
14.2 Aλληλεπιδράσεις στις οποίες μετέχουν νετρόνια
14.3 Πυρηνική σχάση
14.4 Πυρηνικοί αντιδραστήρες
14.5 Πυρηνική σύντηξη
14.6 Aλληλεπίδραση των σωματιδίων με την ύλη (προαιρετικό)
14.7 Bλάβες προκαλούμενες από την ακτινοβολία στην ύλη (προαιρετικό)
14.8 Aνιχνευτές ακτινοβολιών (προαιρετικό)
14.9 Aνακεφαλαίωση

KEΦAΛAIO 15. ΣTOIXEIΩΔH ΣΩMATIΔIA
15.1 Eισαγωγή
15.2 Oι θεμελιώδεις δυνάμεις στη φύση
15.3 Ποζιτρόνια και άλλα αντισωματίδια
15.4 Tα μεσόνια και η δημιουργία της φυσικής σωματιδίων
15.5 Tαξινόμηση των σωματιδίων
15.6 Nόμοι διατήρησης
15.7 Παράδοξα σωματίδια και παραδοξότητα
15.8 Eπιτέλους τα κουάρκ!
15.9 Tο καθιερωμένο μοντέλο
15.10 Σύνδεση με το σύμπαν
15.11 Προβλήματα και προοπτικές
15.12 Aνακεφαλαίωση
ΔOKIMIO: Πειράματα διάσπασης νουκλεονίων, Hans Courant

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Ζουπάνος Γεώργιος
  Λιαροκάπης Ευθύμιος
  Σωφρόνιος Παπαδόπουλος
  Ράπτης Κωνσταντίνος
 • Επιμέλεια
  Ιωάννης Παπαδόγγονας
  Λαυρέντζος Αναστάσιος
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-059-2
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  301
 • A' έκδοση
  2000
 • Τρέχουσα έκδοση
  9/2023
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "Modern physics", Saunders College Publishing, 1989
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  612 21 29 σκληρόδετο Έγχρωμο βιβλίο τετράχρωμο
 • Τιμή καταλόγου
  50,00