Φιλοσοφία

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

Ο νομοθέτης και η βιοηθική

Η ραγδαία εξέλιξη των επιστηµών της ζωής και των τεχνολογικών εφαρµογών τους τα τελευταία χρόνια έχει επαναφέρει στο επίκεντρο της φιλοσοφικής συζήτησης παλαιότατα ερωτήµατα περί της αξίας της ζωής, που αυτή τη φορά τίθενται µε νέα ένταση και υπό νέο πρίσµα. Οι γνώσεις που καθηµερινά µας κατακλύζουν και οι δυνατότητες ποικιλότροπων επεµβάσεων σε ανθρώπους, ζώα και φυτά που διανοίγονται δηµιουργούν µεγάλη αισιοδοξία σε σχέση τόσο µε την ικανοποίηση της «του ειδέναι ορέξεως» όσο και µε τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, πολλοί ανησυχούν για το ενδεχόµενο σοβαρών καταχρήσεων και για τις προσβολές δικαιωµάτων, την αλλοίωση της ζωής γενικά και του ανθρώπινου βίου ειδικότερα, όσο και την περιβαλλοντική αναστάτωση που αυτές µπορούν να επιφέρουν.

Το βιβλίο εξετάζει τα συναφή προβλήµατα από τη σκοπιά της ηθικής των θεσµών: σε ποιο βαθµό ο νοµοθέτης νοµιµοποιείται ή και οφείλει να παρέµβει µε τη θέσπιση νόµων, από τη φύση τους εξαναγκαστών, ώστε να ρυθµίσει ζητήµατα των βιολογικών, βιοτεχνολογικών και βιοϊατρικών ερευνών; Εξετάζονται συστηµατικά τα ηθικά ερωτήµατα ή και διλήµµατα που συνδέονται µε τη νοµοθετική επέµβαση στα ζητήµατα αυτά, τα είδη των επιχειρηµάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι συχνά αντίρροπες ηθικές αρχές που πρέπει σύµµετρα να ικανοποιηθούν.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Παύλος Σούρλας είναι ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε πολλά χρόνια φιλοσοφία του δικαίου, πολιτική φιλοσοφία και ηθική, σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει δημοσιεύσει δέκα βιβλία και πολυάριθμα άρθρα στα αντικείμενα αυτά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις  

ΙΙ. Ζητήματα σχέσεων δικαίου και ηθικής εν γένει

α. Ο νομικός θετικισμός ως αντίδραση κατά των παραδοσιακών θεωριών
β. Ο σύγχρονος νομικός θετικισμός, ο χωρισμός δικαίου και ηθικής και το πρόβλημα του εξαναγκασμού
γ. Η κριτική κατά του νομικού θετικισμού και η επανασύνδεση δικαίου και ηθικής         

III.    Θέσπιση των νόμων: ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης     

α. Πολιτική νομιμοποίηση και παραδοσιακοί τρόποι δικαιολόγησης της νομοθετικής αυθεντίας
β. Ριζική απόρριψη των παραδοσιακών θεωριών: ο διαδικαστικός φορμαλισμός του Μεσοπολέμου
γ. Η στροφή προς τα δικαιώματα – διδάγματα των πρωτοπόρων της Νεωτερικότητας
δ. Η καντιανή σύνθεση και η επικαιρότητά της

IV. Μία βασική διάκριση στην ηθική: το αγαθό και το ορθό     

α. Παραδοσιακές αρεταϊκές και νεωτερικές ορθοπρακτικές ηθικές θεωρίες
β. Ο Kant και η πρόταξη της αυτονομίας του προσώπου
γ. Οι σύγχρονες τάσεις και η ενότητα της ηθικής φιλοσοφίας

V. Η ηθική του βίου     

α. Ζωή και βίος
β. Πρωτοκαθεδρία της ζωής;
γ. Το παράδειγμα της βιοποικιλότητας
δ. Είδη βιοηθικών επιχειρημάτων

VI. Βιοηθική και δημοκρατικός νομοθέτης: αρχές και όρια της νομοθετικής παρέμβασης

α. Συμφέροντα και πλειοψηφία
β. Νομοθεσία κατά βλαπτικών συμπεριφορών
γ. Νομοθεσία και αξίες (αγαθά) του ευ ζην                                                  `
δ. Ακροτελεύτια απορία

Ευρετήριο                                                                                                       

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σχεδίαση εξωφύλλου
  Βάσω Αβραμοπούλου
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-576-4
 • ISBN e-book
  978-960-524-784-3
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  94643911
 • A' έκδοση
  6/2020
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  208 14 21 τετράχρωμο
 • Τιμή καταλόγου
  14,00