Επιστήμη υπολογιστών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Μετάφραση: Λαμπρινή Σακαρέλη

Το εισαγωγικό αυτό εγχειρίδιο παρουσιάζει μια θεώρηση της ψηφιακής σχεδίασης σε επίπεδο συστήματος, και προσφέρει τα εργαλεία που χρειάζεται ο σπουδαστής για να κατανοήσει, να αναλύσει και να σχεδιάσει ψηφιακά συστήματα. Δεν περιορίζεται στη σχεδίαση απλών συνδυαστικών και ακολουθιακών υπομονάδων, αλλά δείχνει επίσης πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι υπομονάδες για την κατασκευή σύνθετων συστημάτων.

Καλύπτει όλα τα θεμελιώδη γνωστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατανόηση της σύγχρονης σχεδιαστικής πρακτικής, μεταξύ των οποίων:
• η σχεδίαση και η ανάλυση συνδυαστικών και ακολουθιακών υπομονάδων
• η σύνθεση συνδυαστικών και ακολουθιακών υπομονάδων
• η διαμέριση δεδομένων και ελέγχου
• η κατάτμηση και η σύνθεση μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων
• οι προδιαγραφές διεπαφών
• ο χρονισμός συστήματος
• ο συγχρονισμός

Διδάσκει κωδικογράφηση Verilog με τρόπο ο οποίος εξασφαλίζει υψηλή παραγωγικότητα και ευκολία συντήρησης, και επιτρέπει στον σχεδιαστή να απαλλαγεί από μεγάλο μέρος των πιο ανιαρών εργασιών αναθέτοντάς τες σε εργαλεία CAD.

Καλύπτει τις θεμελιώδεις έννοιες της λογικής σχεδίασης, παρουσιάζοντας μια αποδοτική μέθοδο για τη σχεδίαση συνδυαστικής λογικής και μηχανών καταστάσεων, τόσο χειρωνακτικά όσο και με χρήση σύγχρονων εργαλείων CAD.

Το βιβλίο παρουσιάζει μια πλήρη εισαγωγή στην ψηφιακή σχεδίαση μέσα από ακριβείς και σαφείς εξηγήσεις, εκτενή παραδείγματα, και online αρχεία κώδικα Verilog. Το υλικό διδασκαλίας συμπληρώνεται με διαφάνειες διαλέξεων και εργαστήρια. Χωρίς καμία προαπαιτούμενη γνώση των ψηφιακών εννοιών, το εγχειρίδιο αυτό είναι ιδανικό για προπτυχιακά μαθήματα ψηφιακής σχεδίασης που θα εξοικειώσουν τους σπουδαστές με τη σύγχρονη ψηφιακή πρακτική.

Υλικό για διδάσκοντες
• Διαφάνειες διαλέξεων
• Εργαστήρια
• Αρχεία Verilog για όλα τα παραδείγματα του βιβλίου
• Αρχεία Powerpoint για όλα τα σχήματα του βιβλίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Στην ιστοσελίδα του πρωτοτύπου (στην ενότητα “Resources”) μπορείτε να βρείτε συμληρωματικό υλικό όπως:
• Εργαστήρια
• Αρχεία Verilog για όλα τα παραδείγματα του βιβλίου
• Αρχεία Powerpoint με όλα τα εξελληνισμένα σχήματα του βιβλίου

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του πρωτοτύπου πατήστε εδώ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Για να δείτε τα αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου πατήστε εδώ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Λαμπρινή Σακαρέλη
 • Επιμέλεια
  Ιωάννης Παπαδόγγονας
  Ζαχαρίας Δάτσιος
 • Επιστημονική εποπτεία
  Γεώργιος Δημητρακόπουλος
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-445-3
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  32998377
 • A' έκδοση
  2015
 • Τρέχουσα έκδοση
  10/2020
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  682 21 29 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  80,00