Ψυχολογία

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Στο συλλογικό αυτό έργο, ξένοι και Έλληνες ειδικοί επιστήμονες περιγράφουν την πρόοδο του κλάδου της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας των Πρώτων Χρόνων και αναλύουν τις συνέπειες της προόδου σε ψυχολογικό, κοινωνικό, κλινικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Κρίσιμα ερωτήματα στα οποία δίνονται απαντήσεις είναι: Είναι πρόσωπα και έχουν νου τα νεογνά και τα βρέφη του ανθρώπου; Σε τι συνίσταται η διυποκειμενικότητα που χαρακτηρίζει τη σχέση μητέρας-βρέφους; Ακούνε τα έμβρυα του ανθρώπου μέσα στη μήτρα; Τι σημαίνει “αρχικό” και “πρωταρχικό” στην ψυχολογία και στην ψυχανάλυση; Τι υποστήριξαν οι Freud και  Lacan σχετικά με την πρώτη διυποκειμενική σχέση; Ποιά η σημασία των σύγχρονων ευρημάτων για τις παραδοσιακές ψυχολογικές θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης; Μιμούνται τα νεογνά του ανθρώπου; Ποιός μιμείται περισσότερο ποιόν στην αλληλεπίδραση μητέρας-βρέφους; Αναπτύσσουν τα νήπια και τα μικρά παιδιά θεωρίες για τα αστρονομικά φαινόμενα; Είναι η δημιουργική φαντασία χαρακτηριστική των πρώτων χρόνων, και τι απαιτεί η ανάπτυξή της; Δικαιολογείται η είσοδος των παιδιών στο Δημοτικό σχολείο στα 5,5 χρόνια; Πώς κατακτά το ελληνόπουλο ηλικίας 2,6-3,0 χρόνων τη γενική κατηγορία του ρήματος και του γενικού σχήματος των μορφολογικών συστημάτων; Υπάρχει αντιστοιχία διαταραχών στην ανάγνωση και τη γραφή, και ποια η κλινική σημασία της; Από τι έπασχε ο Μιχάλης Κ. και με ποιά ψυχοθεραπευτική μέθοδο άρχισε η αποθεραπεία του; Πώς ορίζεται ο πρώιμος νηπιακός αυτισμός; Είναι μια διαταραχή της κοινωνικής αμοιβαιότητας; Διαφέρει και με ποιο τρόπο η πορεία της γνωστικής ανάπτυξης στα βρέφη και τα νήπια με το σύνδρομο Down από εκείνη των φυσιολογικών παιδιών;

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Γιάννης Κουγιουμτζάκης δίδαξε Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Επιστημολογία της Ψυχολογίας στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MEPOΣ ΠPΩTO: O NOYΣ TΩN EMBPYΩN KAI TΩN BPEΦΩN
1. Kουγιουμτζάκης Γιάννης
, Πρόδρομοι της Προόδου της Σύγχρονης Aναπτυξιακής Ψυχολογίας

2. Trevarthen Colwyn, Πώς και Γιατί Eπικοινωνούν τα Bρέφη

3. Trevarthen Colwyn, Kίνητρα Γνώσης και Συνεργασίας στη Bρεφική Hλικία

4. DeCasper Anthony J., Aκούνε τα Aνθρώπινα Έμβρυα στη Mήτρα;

5. DeCasper Anthony J., Πώς Eπηρεάζουν οι Προγεννητικές Aκουστικές Eμπειρίες τη Mεταγεννητική Aντίληψη;

6. Tζαβάρας Θανάσης, Mερικές Σκέψεις Γύρω από τις Έννοιες “Aρχικό” και “Πρωταρχικό” στην Ψυχολογία και στην Ψυχανάλυση

7. Tζαβάρα Eλένη, Ψυχανάλυση και Mελέτη της Πρώιμης Aνάλυσης: Oι Έννοιες του “Συνανθρώπου” στον Freud και της Διυποκειμενικότητας στον Lacan

8. Πανοπούλου-Mαράτου Όλγα, Διλήμματα που Θέτουν τα Eυρήματα Eρευνών με Nεογνά και Bρέφη στις Γενετικές Ψυχολογικές Θεωρίες

9. Kουγιουμτζάκης Γιάννης, Φωνητικές Mιμήσεις στην Eπικοινωνία Mητέρας-Bρέφους

MEPOΣ ΔEYTEPO: O NOYΣ TΩN NHΠIΩN KAI TΩN ΠAIΔIΩN
10. Bοσνιάδου Στέλλα
, H Eννοιολογική Aλλαγή στην Παιδική Hλικία

11. Nασιάκου Mαρία, Δημιουργικότητα και Φαντασία στην Προσχολική Hλικία

12. Γεωργίου-Nίλσεν Mυρτώ, Σχολική Eτοιμότητα: Ένα Tεστ – Mία Έρευνα

13. Kατή Δήμητρα, Θεωρητικά Zητήματα της Kατάκτησης της Γλώσσας από το Παιδί: Συμβολή Δεδομένων από την Eλληνική Γλώσσα

MEPOΣ TPITO: KΛINIKEΣ EPEYNEΣ KAI ΠAPEMBAΣEIΣ
14. Σαββάκη Mαρία
, Παρουσίαση Kλινικών Tύπων Διαταραχών στην Aνάγνωση και Aναφορά σε Σταθερές Παραμέτρους Aντίστοιχων Διαταραχών στη Γραφή

15. Xαρίτου -Φατούρου Mίκα, Πρώιμη Aνάπτυξη: Mια Nέα Προσέγγιση της Kλινικής Πράξης

16. Παπούδη Δέσποινα, Παιδικός Aυτισμός: Aποτυχία Aνάπτυξης του Συμβολικού Παιχνιδιού;

17. Wishart Jennifer G., Σύγκριση των Διαδικασιών της Πρώιμης Γνωστικής Aνάπτυξης σε Παιδιά με Φυσιολογική Aνάπτυξη και σε Παιδιά με το Σύνδρομο Down

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Κουγιουμουτζάκης Γιάννης
 • ISBN
  960-7309-30-4
 • A' έκδοση
  1992
 • Τρέχουσα έκδοση
  10/2001
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  240 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  18,00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ