ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΟΠΟΥ ΗΝ ΚΗΠΟΣ…

Η μεσογειακή νησιωτική οικονομία της Άνδρου σύμφωνα με το οθωμανικό κτηματολόγιο του 1670

Διαβάστε μερικές ενδεικτικές σελίδες από την εισαγωγή, το κατάστιχο, και τα ευρετήρια του βιβλίου.

Έντυπο 20,00 14,00 Προσθήκη στο καλάθι
ebook 10,00 Προσθήκη στο καλάθι

ΣΥΝΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΪΡΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η µελέτη αυτή επιχειρεί να αναλύσει µια µικρού µεγέθους οικονοµία ενός µεσογειακού νησιού, της Άνδρου, µε βάση τα δεδοµένα του οθωµανικού κτηµατολογίου του έτους 1670, το οποίο δηµοσιεύεται ολόκληρο στο τέλος του βιβλίου σε µεταγραφή στα σύγχρονα τουρκικά και µετάφραση στα ελληνικά. Το οθωµανικό κτηµατολόγιο καταγράφει έναν-έναν τους ιδιοκτήτες γης στην Άνδρο και τις περιουσίες τους ανά οικισµό, αµέσως µετά το τέλος του Κρητικού Πολέµου. Αποτελεί µια σχεδόν πλήρη αποτύπωση του οικιστικού δικτύου του νησιού και των ανθρώπων του στα χρόνια των Οθωµανών· οι σύγχρονοι Ανδριώτες που θα ξεφυλλίσουν τις σελίδες της έκδοσης του κτηµατολογίου θα συναντήσουν εδώ τους οικισµούς, τα βαφτιστικά και τα οικογενειακά ονόµατα των παλαιότερων Ανδριωτών, καθώς η βασική δοµή του πληθυσµού και της εγκατοίκησης στο νησί είχε ήδη αποκρυσταλλωθεί στα χρόνια των Οθωµανών και δεν είχε αλλάξει µέχρι πολύ πρόσφατα. Επίσης, η ανάλυση των περιουσιών και των µεγεθών της οικονοµίας του νησιού στην δεδοµένη χρονική στιγµή, δηλαδή στα τέλη του 17ου αιώνα, αποκαλύπτει –σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της µελέτης– το λησµονηµένο σήµερα αγροτικό παρελθόν της Άνδρου, που τότε ξανοιγόταν ακόµη δειλά στην ναυτιλία, κυρίως µέσω της εµπορευµατοποίησης του µεταξιού. Επιπλέον, η ανάλυση της κατανοµής των περιουσιών µε βάση το οθωµανικό κτηµατολόγιο µας δίνει την δυνατότητα να εντοπίσουµε την κοινωνική διαστρωµάτωση στην Άνδρο των πρώιµων νεότερων χρόνων, µεταξύ των αρχόντων της Χώρας και των αγροτικών πληθυσµών που καλλιεργούσαν την γη και έβοσκαν τα κοπάδια τους στις κοιλάδες και τις πλαγιές του νησιού.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Ηλίας Κολοβός είναι αναπληρωτής καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής του διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος στην Οθωμανική Ιστορία του ίδιου Τμήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα
Συντομογραφίες βασικής βιβλιογραφίας
Εισαγωγή

H μεσογειακή νησιωτική οικονομία της Άνδρου
Η οθωμανική απογραφή των νησιών του Αιγαίου χωρίς φρούρια στα 1670
Το ταχρήρι των νησιών: η διαδικασία διεξαγωγής της απογραφής
Η φορολογική γεωγραφία της Άνδρου
Έστειλεν η βασιλεία και εμέτρησεν ανθρώπους παιδία: η καταμέτρηση των ανθρώπων στην Άνδρο
Χωράφια με το σχοινίον: το κτηματολόγιο της Άνδρου
Εστημάριζαν τα αμπέλια και τα χωράφια του καθ’ ενός κατά το μαξούλλι: η εκτίμηση για τη σοδειά των δημητριακών στην Άνδρο του 1670
Τα χωράφια τα άγρια
Το στημάρισμα του καταστίχου
Ένα απαραίτητο διατροφικό συμπλήρωμα: τα όσπρια
Από το αμπέλι στο κρασί
Από τις ελιές στο λάδι
Από τα φύλλα στο μετάξι
Τα παραμελημένα σύκα και οι λοιποί καρποί
Οι ανδριώτικοι κήποι
Οι «υφαντικές» καλλιέργειες
Η κτηνοτροφία της Άνδρου
Η μελισσοκομία
Η αλιεία
Η μεσογειακή νησιωτική μικροοικονομία της Άνδρου: ένα εγχείρημα συνολικής θεώρησής της
Η διαστρωμάτωση των περιουσιών στην Άνδρο του 1670 με βάση το οθωμανικό κτηματολόγιο
Νερόμυλοι, ανεμόμυλοι, ελαιοτριβεία και οι ιδιοκτήτες τους
Εν κατακλείδι

Το οθωμανικό κτηματολόγιο της Άνδρου του 1670
Χάρτης διαμερισμάτων Άνδρου
Υπόμνημα συντομογραφιών
Μεταγραφή και μετάφραση του καταστίχου Tapu Tahrir 800, σ. 398-477
Μεταγραφή και μετάφραση του καταστίχου Maliyeden Müdevver 4856, σ. 101-129

Ευρετήρια
Τοπωνύμια, Ενορίες, Μοναστήρια
Βαπτιστικά και Μοναστικά Ονόματα
Επώνυμα
English summary

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-524-488-0
 • ISBN e-book
  978-960-524-779-9
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  68370465
 • A' έκδοση
  2017
 • Τρέχουσα έκδοση
  7/2017
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  320 21 29
 • Τιμή καταλόγου
  20,00