Επιστημονικά θέματα

ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Ένας οδηγός

Πέρα από τον πολύχρωµο, οσμηρό, ποικιλόσχημο κόσμο που μας περιβάλλει, υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ο μοριακός· άγνωστος στους περισσότερους — σε κάποιον βαθμό, μάλιστα, ακόμη και στους ίδιους τους χημικούς επιστήμονες. Μικρά μόρια με αξιοθαύμαστες λειτουργίες, μεγάλα μόρια με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, παράδοξοι συνδυασμοί ατόμων, όλα αυτά συνιστούν τον αφανή κόσµο σε μοριακό επίπεδο: είναι η μία πλευρά των φυσικών, οργανικών ενώ­σεων που συγκροτούν τον έμβιο κόσμο. Στην άλλη πλευρά βρίσκονται τα πολύ περισσότερα σε αριθμό συνθετικά μόρια: άλλα μιμούμενα τα φυσικά μόρια κι άλλα πρωτότυπα, άλλα απότοκα λεπτού σχεδιασμού κι άλλα τυχαία προϊόντα αναπάντεχων αντιδράσεων, με επιθυμητές ιδιότητες που τα καθιστούν χρήσιμα σε διάφορες εφαρμογές. Μια γεύση αυτού του θαυμαστού μικρόκοσμου φιλοδοξεί να μεταδώσει το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας.

Τα Πορτρέτα οργανικών ενώσεων επικεντρώνονται σε 1.000 περίπου ενώσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς χημικής δομής, αλλά και όσον αφορά την ονομασία τους. Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει, με συνοπτικό και εύληπτο τρόπο, επιλεγμένες ενώσεις, δίνοντας έμφαση σε ενώσεις που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα ή σε νέες ιδιότητες και εφαρμογές ενώσεων οι οποίες είναι γνωστές εδώ και καιρό. Για πρακτικούς λόγους, παραλείπονται οι περισσότερες οργανικές ενώσεις που απαντούν σε διδακτικά εγχειρίδια.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Αναστάσιος Βάρβογλης είναι ομότιμος καθηγητής του Χημικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ερευνητικό έργο που επικεντρώνεται στην οργανική χημεία του υπερσθενούς ιωδίου. Και μετά τη συνταξιοδότησή του, η αγάπη του για τη χημεία παραμένει σταθερή: συγγράφει βιβλία, συντάσσει άρθρα και δίνει διαλέξεις που αποσκοπούν στην ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται για την πολυσχιδή αυτή επιστήμη και τη σχέση της με την καθημερινή ζωή, τις τέχνες και τις άλλες επιστήμες. Από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του Πορτρέτα των χηµικών στοιχείων (2012). Άλλα δικά του βιβλία: Χηµείας απόσταγµα (Τροχαλία 1992), Μεγάλοι χηµικοί (3 τόμοι) (Εκδόσεις Ζήτη 1995, 1997, 2007), Χηµεία και καθηµερινή ζωή (Κάτοπτρο 2006), Η χηµεία στο πιάτο (Κάτοπτρο 2008), Λογοφιλία (Εκδόσεις mamaya 2018).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΕΣ

ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ

ΥΔΡΟΞΥΟΞΕΑ ΚΑΙ ΚΕΤΟΝΟΞΕΑ

ΕΣΤΕΡΕΣ, ΛΑΚΤΟΝΕΣ, ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ

ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΛΟΓΟΝΩΝ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΕΡΟΑΤΟΜΑ

ΣΑΚΧΑΡΑ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ

ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

ΤΕΡΠΕΝΟΕΙΔΗ

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Ευρετήριο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-524-607-5
 • ISBN e-book
  978-960-524-667-9
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  102073957
 • A' έκδοση
  04/2021
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  376 17 24 τετράχρωμο
 • Τιμή καταλόγου
  16,00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ