Αγγλικές ΕκδόσειςΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Political Thought and Practice in the Ottoman Empire

Halcyon Days in Crete IX - A symposium held in Rethymno, 9-11 January 2015
Δείτε τα αγαπημένα

Διαβάστε ενδεικτικές σελίδες του βιβλίου, εδώ

Έντυπο 21,00 18,90 Προσθήκη στο καλάθι
ebook 21,00 18,90 Προσθήκη στο καλάθι

Ο τόμος σκοπεύει να διερευνήσει την οθωμανική πολιτική σκέψη, αναζητώντας απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: πρότειναν οι οθωμανοί πολιτικοί στοχαστές μεταρρυθμίσεις προτού εκείνες υιοθετηθούν από τα κέντρα αποφάσεων, ή ένιωθαν ότι εξελίξεις με τις οποίες δεν συμφωνούσαν τους ξεπερνούσαν; Ποια ήταν η σχέση ιδεολογικών ρευμάτων προσανατολισμένων στη θρησκεία με μεταρρυθμίσεις παρόμοιου προσανατολισμού στο φορολογικό και το γαιοκτητικό σύστημα; Ποια ήταν η σχέση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή (και/ή ιρανική) σκέψη και τις οθωμανικές πολιτικές εξελίξεις, μέσω μεταναστών ή εξωμοτών; Υπήρχε καινοτόμος πολιτικός στοχασμός που οδήγησε στις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις της εποχής του Τανζιμάτ; Επιπλέον, ο τόμος προσπαθεί να διερευνήσει τη σχέση των πολιτικών ιδεών με την πολιτική πράξη της εποχής τους: με άλλα λόγια, να εξετάσει τη φύση της πολιτικής εξουσίας στα διάφορα στάδια εξέλιξης της αυτοκρατορίας, τις εξελίξεις που οδήγησαν συγκεκριμένες ομάδες να προωθήσουν ειδικές μεταρρυθμίσεις, τα δίκτυα εξουσίας στο διοικητικό και το πολιτικό επίπεδο, την πρόσληψη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην πρωτεύουσα και τις επαρχίες, τη συμμετοχή διαφόρων πολιτικών παραγόντων στη χάραξη κρατικής πολιτικής και τη νομιμοποίησή της, και ούτω καθεξής. 

Contrary to the traditional image of a stagnating, conservative state, innovation and reform seem to have been constant features of Ottoman administration throughout the empire’s long history. As the relevant treatises by Ottoman administrators and intellectuals reveal, reform and change became contested matters especially from the second half of the sixteenth century onwards: some authors felt the need for reform and advocated for it; others perceived changes as a challenge to the traditional order and suggested a return to what was considered the ‘Golden Age’ of the Empire. Eventually, in the grand narrative of Ottoman history, it is the Tanzimat which represents the climax of the process of transformation of the Empire. Even though it is often attributed to the influence (and pressure) of Western Europe, recent studies emphasise the internal dynamics of Ottoman society and administration rather than external factors, treating the developments of the seventeenth and the eighteenth century as a course towards modernity.

This volume aims to explore Ottoman political thought and seeks answers to questions such as those: Did Ottoman political thinkers precede policy-makers in proposing reform, or did political writers feel surpassed by developments with which they did not agree? What was the relation of religion-oriented ideological currents with like-minded reforms in the fiscal and landholding systems? What was the relation between European (and/or Iranian) thought and Ottoman political developments? Was there innovative political thinking that led to the radical reforms of the Tanzimat era?

Moreover, the volume seeks to investigate the relation of political ideas to the political praxis of their time: i.e. to examine the nature of political power in the various stages of the Empire, the developments that led particular groups to advocate specific reforms, the power networks at the administrative and political levels, the reception of political reform in Istanbul and the provinces, the participation of various political actors in state policy-making and its legitimisation, and so forth.

ΕΤ: Tο βιβλίο υπάγεται στο Nόμο περί Eνιαίας Tιμής Bιβλίου, δηλαδή ισχύει μέγιστη έκπτωση 10%.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Acknowledgements

Abbreviations – Note on Transliteration

Introduction: Political Thought and Practice in the Ottoman Empire

PART ONE
INTRODUCING POLITICAL THOUGHT

İ. Metin Kunt, Ottoman Political Theory, Reality and Practice

Linda T. Darling, Ottoman Political Thought: Towards a Revised History

PART TWO
WORDS AND CONCEPTS

Heather L. Ferguson, Ottomans, Ottomanists and the State: Re-defining an Ethos of Power in the Long Sixteenth Century

Günes Isiksel, « Le sultan des Deux Terres et des Deux Mers » : représentations diplomatiques de l’espace politique ottoman au XVIe siècle

Elias Kolovos, Istimalet: What Do We Actually Know About It?

Antonis Hadjikyriacou, Beyond the Millet Debate: The Theory and Practice of Communal Representation in Pre-Tanzimat-Era Cyprus

Marc Aymes, What’s In a Fake? Utterances of Late Ottoman Politicalness

PART THREE
AUTHORS AND IDEAS

Linda T. Darling, Ottoman Political Thought and the Critique of the Janissaries

Katharina Ivanyi, And the Question of Lands is Very Confusing: Birgivî Mehmed Efendi (d. 981/1573) on Land Tenure and Taxation

Derin Terzioğlu, Power, Patronage, and Confessionalism: Ottoman Politics as Seen through the Eyes of a Crimean Sufi, 1580-1593

Baki Tezcan, The Portrait of the Preacher as a Young Man: Two Autobiographical Letters by Kadızade Mehmed from the Early Seventeenth Century

Marinos Sariyannis, Ottoman Ibn Khaldunism Revisited: the Pre-Tanzimat Reception of the Muqaddima, from Kınalızade to Şanizade

Gottfried Hagen, The Prophet Muhammad as Model Leader – Ottoman Readings of the Treaty of al-Hudaybiyya

PART FOUR
OBLIQUE VIEWS

Konstantinos Moustakas, Ottoman Greek Views of Ottoman Rule (15th-16th Centuries). The Perspective of the Patriarchate Associates

Denise Klein, Negotiating Power in the Crimean Khanate: Notes on Tatar Political Thought and Practice (16th–18th c.)

Ariel Salzmann, Between Saint-Domingue and the Sublime Porte: A Caribbean Revolution, Ottoman Realpolitik, and the Inter-Hemispheric Contingencies of Modern Political Thought

PART FIVE
IDEAS IN PRACTICE

Nicolas Vatin, Le pouvoir des Barberousse à Alger d’après  les Gazavat-ı Hayreddin Paşa

Eunjeong Yi, Atpazarî Seyyid Osman Fazlı as Portrayed in Temamü’l-feyz: a Sufi Text’s Relevance to Politics in Late Seventeenth-Century Istanbul

Virginia Aksan, The Ottomans’ Military Manpower and Political Bargains, 1750-1850

Yannis Spyropoulos, Janissary Politics on the Ottoman Periphery (18th-early 19th c.)

H. Şükrü Ilicak, The Greek War of Independence and the Demise of the Janissary Complex: A New Interpretation of the ‘Auspicious Incident’

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN
  978-960-524-553-5
 • A' έκδοση
  8/2019
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  524 17 24 τετράχρωμο
 • Τιμή καταλόγου
  21,00