Ιστορία της Τέχνης

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ • ΑΓΓΛΙΚΑ • ΑΛΒΑΝΙΚΑ • ΓΑΛΛΙΚΑ • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ • ΙΤΑΛΙΚΑ • ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ • ΡΩΣΙΚΑ • ΣΕΡΒΙΚΑ

Το λεξικό αυτό περιλαμβάνει όρους βυζαντινής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Με βάση την ελληνική γλώσσα, δίνονται οι αντίστοιχοι όροι και τα συνώνυμά τους σε εννέα γλώσσες: την αγγλική, την αλβανική, τη γαλλική, τη γερμανική, την ιταλική, τη ρουμανική, τη βουλγαρική, τη ρωσική και τη σερβική. Τα λήμματα συνοδεύονται από σχέδια και φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί για να λειτουργήσουν ερμηνευτικά. Η έκδοση φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη εργασία σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, και θα αποτελέσει εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τους ερευνητές της βυζαντινής αρχαιολογίας. Στόχος του λεξικού είναι αφενός να καταγραφούν οι όροι που χρησιμοποιούνται για τη δήλωση συγκεκριμένων μορφών και τύπων ώστε να αποτελέσουν το έναυσμα για τη δημιουργία ενός θησαυρού κοινών όρων, και αφετέρου να διατηρηθεί, χάρη στους συνώνυμους όρους, ο πλούτος των εθνικών γλωσσών. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η γλωσσική πολυμορφία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολυπολιτισμικότητας, με τη διευκόλυνση της συγγραφής αλλά και της μελέτης πονημάτων που έχουν γραφεί στις εθνικές αυτές γλώσσες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Jean-Pierre Sodini / PROLOGUE par Jean-Pierre Sodini
ΠΡΟΛΟΓΟΣ των εκδοτριών / PROLOGUE by the editors
ΕΙΣΑΓΩΓΗ / INTRODUCTION
Οδηγίες για τον χρήστη / User instructions
Σύμβολα / Symbols
Γενικές συντομογραφίες / General Abbreviations
Συντομογραφίες ονομάτων προσώπων και ιδρυμάτων / Abbreviations of names, persons and foundations

ΜΕΡΟΣ Α / PART A

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ / MULTILINGUAL DICTIONARY
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES


ΜΕΡΟΣ Β / PART B

ΔΙΓΛΩΣΣA ΛΕΞΙΚΑ / BILINGUAL DICTIONARIES
Αγγλικά – Ελληνικά / English – Greek
Αλβανικά – Ελληνικά / Albanian – Greek
Γαλλικά – Ελληνικά / French – Greek
Γερμανικά – Ελληνικά / German – Greek
Ιταλικά – Ελληνικά / Italian – Greek
Ρουμανικά – Ελληνικά / Romanian – Greek
Βουλγαρικά – Ελληνικά / Bulgarian – Greek
Ρωσικά – Ελληνικά / Russian – Greek
Σερβικά – Ελληνικά / Serbian – Greek

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / BIBLIOGRAPHY
Βιβλιογραφικές συντομογραφίες / Bibliographical abbreviations
Γενική Βιβλιογραφία / General Bibliography
Βιβλιογραφία κατά τόπους / Regionally Classified Bibliography

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ / INDEXES
Ευρετήριο όρων των υποσημειώσεων / Index of endnote terms
Ευρετήριο σχεδίων με πολλαπλή χρήση / Index of multiply used drawings

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Καλοπίση-Βέρτη Σοφία
  Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου Μαρία
 • Με τη συνεργασία
  Elka Bakalova
  Ecaterina Buculei
  Μίλτος Γαρίδης
  Olga Etinhof
  Raffaella Farioli Campanati
  Πύρρος Θώμος
  Anka Stojakovic
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-317-3
 • ISBN e-book
  978-960-524-843-7
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  86193635
 • A' έκδοση
  2010
 • Τρέχουσα έκδοση
  2/2023
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  700 21 29 σκληρόδετο Έγχρωμο βιβλίο δίχρωμο
 • Τιμή καταλόγου
  60,00