Ιστορία και Κοινωνία

ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (προσωρινά εξαντλημένο)

Οι μαρτυρίες των διαθηκών

Η διαθήκη σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας· είναι ο μακρυνός απόηχος μιας ολόκληρης ζωής. Στην πράξη αυτή, στο μέτρο που επιχειρείται ένα είδος προσωπικού απολογισμού εν όψει, μάλιστα, του επερχόμενου ή αναμενόμενου θανάτου, εμπεριέχονται ποικίλα στοιχεία. Η μελέτη τους μπορεί, ίσως, να επιτρέψει την αποδέσμευση ενός πλέγματος αλληλοσυνδεόμενων σχέσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στα οικονομικά ζητήματα, στις συγγενικές σχέσεις, στη φιλανθρωπία, στη θρησκευτικότητα, στη στάση απέναντι στο θάνατο. Διαθήκες συνέταξε μικρό ποσοστό των κατοίκων της Σύρου. Επειδή όμως οι συντάκτες τους καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των τότε επαγγελμάτων, μπορούν να θεωρηθούν ότι αντιπροσωπεύουν ευρύτερα σύνολα. Επιπλέον, σ’ αυτές μιλούν για τη ζωή τους, αυτοβιογραφούνται κατά κάποιον τρόπο, και ανώνυμοι στους οποίους σπάνια παρέχεται η ευκαιρία να ακουστούν. Οι ατομικές αυτές μαρτυρίες παρουσιάστηκαν ξεχωριστά, αλλά και, κωδικοποιημένες, ως σύνολο. Επιδιώχθηκε, δηλαδή, ο συνδυασμός του ποιοτικού με το ποσοτικό, των ατομικών με τις συλλογικές διαδρομές. Το όλο εγχείρημα επέτρεψε μια άλλη οπτική γωνία, αποδέσμευσε στοιχεία και σχέσεις σε πολλαπλά επίπεδα, ώστε να ελπίζεται ότι η γνώση μας για τη συγκεκριμένη κοινωνία στην οποία αυτά αναφέρονται να είναι ασφαλέστερη και, κυρίως, πολύπλευρη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

EΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
α. Oι πηγές
β. H Eρμούπολη
γ. Tο νομικό πλαίσιο
δ. Aντιπροσωπευτικότητα των διαθηκών
ε. Mορφή και εσωτερική δομή των διαθηκών
στ. Eνότητες πληροφοριών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΘΕΤΩΝ
A΄. Συμπεριφορές στο ζήτημα διαθήκη
α. Δημόσιες διαθήκες
β. Mυστικές/ιδιόγραφες διαθήκες

B΄. Oικονομικά στοιχεία και συμπεριφορές
α. Ύψος περιουσίας
β. Σύνθεση των περιουσιών

Γ΄. Συγγενικές σχέσεις και στρατηγικές
α. O/η σύζυγος
β. Tα τέκνα
γ. Nόθα και θετά τέκνα
δ. Άλλοι συγγενείς, μη συγγενείς

Δ΄. Φιλανθρωπία

E΄. Θρησκευτικότητα – στάση απέναντι στο θάνατο
H ανισότητα μπροστά στο θάνατο
Πώς η Σύρος κηδεύει τους νεκρούς της
Kληροδοτήματα σε ναούς-ιερείς
O άνθρωπος μπροστά στο θάνατο
O άνθρωπος μπροστά στη σωτηρία του
Συγκρίσεις με προηγούμενες περιόδους

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Πρόλογος
  ΑΣΔΡΑΧΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Ι.
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-094-3
 • ISBN
  960-524-094-7
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  1074
 • A' έκδοση
  2000
 • Τρέχουσα έκδοση
  11/2009
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  416 14 21
 • Τιμή καταλόγου
  18,00