Χημεία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Θεμελιώδεις έννοιες
Μετάφραση: Βασιλική Νικολαΐδου Θεόδωρος Πρεβεδώρος Βακάκη Βασιλική
Επιστημονική επιμέλεια: Ευριπίδης Γ. Στεφάνου

Η Περιβαλλοντική Χημεία είναι ένα διεθνώς καθιερωμένο διδακτικό εγχειρίδιο σε ένα σχετικά καινούργιο επιστημονικό πεδίο που όμως αναπτύσσεται ραγδαία σε ερευνητικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Έχει γραφεί από μια ομάδα Καθηγητών σε γνωστά Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού, με επικεφαλής τον J. G. Ibanez, του Ιβηροαμερικανικού Πανεπιστημίου της Πόλης του Μεξικού. Υπεύθυνος για την επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης είναι ο Ευριπίδης Γ. Στεφάνου, Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Ινστιτούτο Κύπρου, με συνεργάτες τη Μαρία Αποστολάκη, Δρ. Χημείας Περιβάλλοντος, και τον Αντώνη Κουβαράκη, Δρ. Οργανικής Χημείας.

Πρόκειται για το πρώτο διδακτικό εγχειρίδιο στο συγκεκριμένο πεδίο που συνδυάζει τις θεωρητικές έννοιες της Χημείας και τις εφαρμογές τους στη κατανόηση των περιβαλλοντικών φαινομένων. Το βιβλίο ξεκινά με μια περιεκτική, αλλά εις βάθος, ανασκόπηση όσων εννοιών της Χημείας είναι απαραίτητες για την ενδελεχή περιγραφη των πιο σημαντικών περιβαλλοντικών χημικών και βιοχημικών διεργασιών. Στη συνέχεια το βιβλίο επικεντρώνεται στη μελέτη της δράσης και του γίγνεσθαι των χημικών ρύπων στην ατμόσφαιρα, την υδρόσφαιρα, τη λιθόσφαιρα και τη βιόσφαιρα. Πρέπει να σημειωθεί ότι γίνεται επίσης σημαντική αναφορά στις φυσικές, βιολογικές και φυσικοχημικές μεθόδους απορρύπανσης. Τέλος, γίνεται μια εισαγωγή στην «πράσινη χημεία» και στις παραγωγικές δια­δικασίες που είμαστε πλέον σε θέση να χρησιμοποιούμε για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης, ή και για την πλήρη αποτροπή της.

Η έκδοση «εμπλουτίζεται» με 150 εικόνες και 70 πίνακες, ενώ περιλαμβάνει επίσης 240 ερωτήσεις, προβλήματα και παραδείγματα, εκ των οποίων περισσότερα από 100 επιλύονται μέσα στο κείμενο.

«Οι συγγραφείς αξίζουν συγχαρητήρια για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν ώστε να εκδοθεί με αξιοθαύμαστη πληρότητα τούτος ο τόσο αναγκαίος τόμος. Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί μια εξαίρετη πηγή γνώσης για κάθε φιλόδοξο επιστήμονα, ώστε να καταλάβει ότι προϋπόθεση για την προστασία του πλανήτη μας είναι η αυστηρή και σε βάθος κατανόησή του.»
Paul. T. Anastas, Πανεπιστήμιο Yale

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

JORGE G. IBÁÑEZ

Ο Jorge G. Ibáñez είναι Μεξικανός χημικός μηχανικός και διδάσκει στο Universidad Iberoamericana στην Πόλη του Μεξικού.

MARGARITA HERNÁNDEZ-ESPARZA

Η Margarita Hernández-Esparza είναι χημικός μηχανικός και διδάσκει στο Universidad Iberoamericana στην Πόλη του Μεξικού.

CARMEN DORIA-SERRANO

Η Carmen Doria-Serrano είναι χημικός μηχανικός και διδάσκει στο Universidad Iberoamericana στην Πόλη του Μεξικού.

ARTURO FREGOSO-INFANTE

Ο Arturo Fregoso-Infante είναι χημικός μηχανικός και διδάσκει στο Universidad Iberoamericana στην Πόλη του Μεξικού.

MONO MOHAN SINGH

Ο Mono Mohan Singh είναι χημικός και εργάζεται στο National Microscale Chemistry Center του Merrimack στις ΗΠΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος
Από την εισαγωγή στην αμερικανική έκδοση

Μέρος I:  Εισαγωγικές έννοιες
1 Εισαγωγή στην περιβαλλοντική χημεία
  1.1 Χημεία των φυσικών διεργασιών στη βιόσφαιρα
1.2 Χημεία των διεργασιών της ρύπανσης
1.3 Εφαρμογή της χημείας στην ανάλυση των ρύπων και των φυσικών ενώσεων
1.4 Εφαρμογές της χημείας στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση της ρύπανσης
1.5 Πράσινη χημεία
1.6 Η σημασία της περιβαλλοντικής χημείας

Αναφορές και περαιτέρω βιβλιογραφία

2 Βασικές αρχές χημείας, Μέρος Α
2.1 Χημικές ισορροπίες
2.2 Αντιδράσεις οξέων-βάσεων
2.3 Οξειδοαναγωγικές διεργασίες

Αναφορές και περαιτέρω βιβλιογραφία

3 Βασικές αρχές χημείας, Μέρος Β
 3.1 Σύμπλοκα και σχηματισμός συμπλόκων
3.2 Χημική κινητική
3.3 Φωτοχημικές διεργασίες
3.4 Ραδιοχημεία

Αναφορές και περαιτέρω βιβλιογραφία

Μέρος II: Η χημεία των φυσικών περιβαλλοντικών διεργασιών
4 Η χημεία των διεργασιών στην ατμόσφαιρα
 4.1 Αέρας
4.2 Πώς σχηματίστηκε η ατμόσφαιρα της Γης;
4.3 Ποσοτική σύσταση της ατμόσφαιρας
4.4 Η χημεία της τροπόσφαιρας
4.5 Οι φυσικές αρχές που διέπουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
4.6 Η χημεία της στρατόσφαιρας
4.7 Αερολύματα

Αναφορές και περαιτέρω βιβλιογραφία

5 Η χημεία των διεργασιών στη λιθόσφαιρα
5.1 Η λιθόσφαιρα και τα συστατικά της μέρη
5.2 Σχηματισμός και διαφοροποίηση ορυκτών και μεταλλευμάτων
5.3 Αποσάθρωση
5.4 Χαρακτηριστικά εδαφών

Αναφορές και περαιτέρω βιβλιογραφία

6 Χημικές διεργασίες στην υδρόσφαιρα
 6.1 Φυσικά ύδατα: τύποι και σύσταση
6.2 Αλληλεπιδράσεις των υδάτων με τον αέρα και τα ιζήματα. Επιδράσεις στην υδατική χημεία
6.3 Φυσικοχημικές διεργασίες σε υδατικά συστήματα

Αναφορές και περαιτέρω βιβλιογραφία

7 Φυσικές βιοχημικές διεργασίες και οργανισμοί της βιόσφαιρας
7.1 Ταξινόμηση των ζωντανών οργανισμών
7.2 Ταξινόμηση των οργανισμών ως προς την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν
7.3 Βασικά στοιχεία οικολογίας
7.4 Βιογεωχημικοί κύκλοι

Αναφορές και περαιτέρω βιβλιογραφία

Μέρος III: Επιπτώσεις, αντιμετώπιση και πρόληψη της ρύπανσης
8 Επιπτώσεις των ρύπων στη χημεία της ατμόσφαιρας, της υδρόσφαιρας και της λιθόσφαιρας
8.1 Σημασία της παραγωγής και χρήσης χημικών ουσιών
8.2 Πηγές της χημικής ρύπανσης
8.3 Μεταφορά, κινητικότητα και κατανομή των ρύπων
8.4 Η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, και οι επιπτώσεις της

Αναφορές και περαιτέρω βιβλιογραφία

9 Επιδράσεις των ρύπων στη βιόσφαιρα: βιοαποικοδόμηση, τοξικότητα και κίνδυνοι
 9.1 Ταξινόμηση των ρύπων σύμφωνα με τη δυνατότητα βιομετασχηματισμού τους
9.2 Επικίνδυνες και μη επικίνδυνες ουσίες ή ρύποι
9.3 Εκτίμηση κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία
9.4 Οικοτοξικολογία

Αναφορές και περαιτέρω βιβλιογραφία

10 Φυσικοχημική και φυσική επεξεργασία ρύπων και αποβλήτων
10.1 Φυσικοχημικές διεργασίες
10.2 Φυσικές διεργασίες
10.3 Συνδυαστικές μέθοδοι επεξεργασίας

Αναφορές και περαιτέρω βιβλιογραφία

11 Βιολογική επεξεργασία ρύπων και αποβλήτων
 11.1 Απομάκρυνση ρύπων από τα υγρά λύματα
11.2 Επεξεργασία ιλύος
11.3 Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων
11.4 Βιολογική επεξεργασία εδάφους και υπόγειων υδάτων
11.5 Βιολογική επεξεργασία πτητικών ενώσεων

Αναφορές και περαιτέρω βιβλιογραφία

12 Ελαχιστοποίηση και πρόληψη της ρύπανσης• πράσινη χημεία
 12.1 Βιομηχανική οικολογία
12.2 Εκτίμηση κύκλου ζωής
12.3 Πράσινη χημεία

Αναφορές και περαιτέρω βιβλιογραφία

Πρόσθετη βιβλιογραφία για ορισμένα κεφάλαια
Ευρετήριο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Ευριπίδης Γ. Στεφάνου
 • Μετάφραση
  Βασιλική Νικολαΐδου
  Θεόδωρος Πρεβεδώρος
  Βακάκη Βασιλική
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-448-4
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  32998355
 • A' έκδοση
  2016
 • Τρέχουσα έκδοση
  9/2023
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  Environmental Chemistry, Fundamentals
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  380 21 29 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  40,00