Ο κοινός λόγος

Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μια παγκόσμια ιστορία από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Μετάφραση: Αλέξανδρος Μανωλάτος

Ενώ τα ιστορικά έργα που διερευνούν την εμφάνιση της δημοκρατίας εστιάζονται κατά κανόνα στην αρχαία Ελλάδα και στην προαναγεννησιακή Ευρώπη, Η παρακμή και η άνοδος της δημοκρατίας υιοθετεί έναν παγκόσμιο ορίζοντα έρευνας και αντλεί στοιχεία από όλες τις εποχές και τις ηπείρους για να δείξει ότι η ιστορία της δημοκρατίας είναι πολύ πιο πλούσια και πολύ πιο σύνθετη: μορφές δημοκρατικής λειτουργίας εντοπίζονται σε πολλούς τόπους, σε πολύ διαφορετικές εποχές, από την προκολομβιανή Αμερική ώς την αρχαία Μεσοποταμία και την προαποικιακή Αφρική.

Ο David Stasavage υποστηρίζει ότι, σε μια πρώιμη φάση, η δημοκρατία, σε ποικίλες μορφές, αποτελούσε το ισχυρότερο υπόδειγμα σε όλο τον κόσμο· το να κατανοήσουμε πώς και γιατί άνθησε, αλλά και γιατί έπεσε σε παρακμή, σε διάφορους τόπους, μας βοηθά να εμβαθύνουμε στην ιστορία των πολιτειακών θεσμών και να δούμε επίσης υπό διαφορετικό πρίσμα πώς λειτουργούν οι σύγχρονες δημοκρατίες αλλά και να προβλέψουμε την εξέλιξή τους.

Εξετάζοντας παραδείγματα που απλώνονται σε χιλιετίες ιστορίας, συνδέει την εμφάνιση της δημοκρατίας με περιοχές όπου τα κράτη ήταν αδύναμα: όπου δεν υπήρχαν ισχυροί κεντρικοί κρατικοί θεσμοί, όπως η γραφειοκρατία, οι κυβερνώντες είχαν ανάγκη τη συναίνεση των υπηκόων τους για να κυβερνήσουν· όπου οι κεντρικοί θεσμοί ήταν ισχυροί, όπως στην Κίνα ή στη Μέση Ανατολή, η συναίνεση ήταν λιγότερο αναγκαία και επικρατούσε το μοντέλο του συγκεντρωτισμού. Ο Stasavage διερευνά επίσης τη μετάβαση από την πρώιμη στη νεότερη και σύγχρονη δημοκρατία δείχοντας ότι προέκυψε ως μια προσπάθεια να συνδυαστεί ο λαϊκός έλεγχος με ένα ισχυρό κράτος σε μεγάλες επικράτειες. Η δημοκρατία ήταν και είναι ένα πείραμα που εξελίχθηκε και εξελίσσεται σε όλο τον κόσμο — και ο μετασχηματισμός της δεν έχει σταματήσει.

ΕΤ: Tο βιβλίο υπάγεται στον Nόμο περί Eνιαίας Tιμής Bιβλίου, δηλαδή ισχύει μέγιστη έκπτωση 10%.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο David Stasavage (Ντέιβιντ Στάσαβατζ) είναι κοσμήτορας Κοινωνικών Επιστημών και καθηγητής της έδρας Julius Silver στο Τμήμα Πολιτικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, καθώς και επισκέπτης καθηγητής στη Νομική Σχολή του ίδιου πανεπιστημίου. Είναι εκλεγμένος εταίρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών. Εκτός από το The Decline and Rise of Democracy: A Global History from Antiquity to Today (Princeton University Press, 2020), έχει μεταξύ άλλων εκδώσει τα έργα Taxing the Rich: A History of Fiscal Fairness in the United States and Europe (Princeton, 2016) και States of Credit: Size, Power, and the Development of European Polities (Princeton 2011).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατάλογος γραφημάτων και εικόνων
Πρόλογος

Μέρος Α ́: Πρώιμη δημοκρατία
1. Οι καταβολές της δημοκρατικής άσκησης της εξουσίας
2. Η πρώιμη δημοκρατία ήταν διαδεδομένη
3. Αδύναμα κράτη κληρονόμησαν τη δημοκρατία
4. Όταν η τεχνολογία υπονόμευσε τη δημοκρατία

Μέρος Β ́: Η απόκλιση
5. Η εξέλιξη της αντιπροσώπευσης στην Ευρώπη
6. Η Κίνα ως η γραφειοκρατική εναλλακτική
7. Πώς η δημοκρατία εξαφανίστηκε από τον ισλαμικό κόσμο
8. Δημοκρατία και οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα

Μέρος Γ ́: Σύγχρονη δημοκρατία
9. Γιατί η Αγγλία ήταν διαφορετική
10. Δημοκρατία ―και δουλεία― στην Αμερική
11. Η εξάπλωση της σύγχρονης δημοκρατίας
12. Το συνεχιζόμενο δημοκρατικό πείραμα

Ευχαριστίες 
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Αλέξανδρος Μανωλάτος
 • Επιμέλεια
  Γιάννης Γκλαρνέτατζης
  Παναγιώτης Σουλτάνης
 • Σχεδίαση εξωφύλλου
  Ιφιγένεια Βασιλείου
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-891-8
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  112692535
 • A' έκδοση
  10/2022
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  The Decline and Rise of Democracy
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  472 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  25,00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ