Φιλοσοφία

Ο ΠΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΩΣ ΝΟΥ

Μετάφραση: Γκολίτσης Παντελής

Το βιβλίο αυτό είναι μια συστηματική μελέτη της θεολογίας του Πλάτωνα. Ο συγγραφέας στρέφει την προσοχή του στην όψιμη περίοδο του Πλάτωνα, και συγκεκριμένα στον Τίμαιο, τον Φίληβο, τον Πολιτικό και τους Νόμους. Η βασική θέση του βιβλίου είναι πως τους διαλόγους αυτούς διατρέχει μια διακριτή φιλοσοφική θεολογία θεμελιωμένη στην έννοια του νου.

Κατά τον Πλάτωνα, όπως τον ερμηνεύει εδώ ο Μενν, υπάρχει ένας θεός που ονομάζεται νοῦς. Ο νοῦς δεν είναι ένα είδος ψυχής ούτε ικανότητα κάποιας ψυχής. Ο Μενν υποστηρίζει πως, για τον Πλάτωνα, νοῦς είναι το όνομα μιας αρετής. Ο θεός ως νοῦς είναι ο Λόγος, η αυθυπόστατη αρετή της λογικότητας, η αρετή στην οποία μετέχει ένας σοφός αλλά όχι ένας ανόητος. Η αρετή αυτή ασκεί αιτιώδη δράση πάνω στα πράγματα του κόσμου, και συνέπεια της δράσης αυτής είναι η τάξη που χαρακτηρίζει το φυσικό σύμπαν και που το καθιστά κόσμον.

Ο συγγραφέας εντοπίζει τις ρίζες αυτής της θεολογίας στην προσωκρατική παράδοση. Ταυτόχρονα υποστηρίζει πως η προσέγγιση αυτή αποτελεί το απαραίτητο ερμηνευτικό κλειδί για την κατανόηση των μεταγενέστερων αρχαιοελληνικών φιλοσοφικών θεολογιών: του Αριστοτέλη, των Στωικών και των Νεοπλατωνικών. Ως επίμετρο περιλαμβάνεται μια χωριστή μελέτη του συγγραφέα για τη σχέση της πλατωνικής με την αριστοτελική θεολογία, αναδεικνύοντας πώς και οι δύο θεμελιώνονται,  με διαφορετικούς τρόπους, στις έννοιες του νου και του αγαθού.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Stephen Menn (1964) σπούδασε μαθηματικά στο Johns Hopkins University, όπου έλαβε το διδακτορικό του το 1984, και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, όπου έλαβε το διδακτορικό του το 1989. Διδάσκει φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου και στο Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την αρχαιοελληνική και τη μεσαιωνική -δυτική και ισλαμική- φιλοσοφία. Άλλα έργα του: Descartes and Augustine (Cambridge University Press, 1998• αναθ. έκδ. 2002).  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος

1. Πλατωνικές υποθέσεις για τον νου
2. Ποιος είναι ο Δημιουργός;
3. Τι σημαίνει νους;
4. Μπορεί ο νους να υπάρχει χωριστά από την ψυχή;
5. Ο νους στον Αναξαγόρα και σε άλλους Προσωκρατικούς
6. Ο Πλάτων για την ψυχή ως μεσολαβητή
7. Πώς ασκείται η αιτιώδης δράση του νου;
Συμπέρασμα

Βιβλιογραφία
Πίνακας χωρίων

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων για τον Θεό ως Νου και ως το Αγαθό

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Γκολίτσης Παντελής
 • Επιμέλεια
  Θάνος Σαμαρτζής
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-435-4
 • ISBN e-book
  978-960-524-773-7
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  41964149
 • A' έκδοση
  2015
 • Τρέχουσα έκδοση
  11/2016
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  Plato on God as Nous, St. Augustine's Press, INC.
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  232 14 21
 • Τιμή καταλόγου
  22,00