Θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ

Ερμηνευτική παρουσίαση του αισθητικού και του γλωσσικού του συστήματος

Ο Ιάκωβος Πολυλάς (1825-1896) αποτελεί έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους του επτανησιακού ιδεαλισμού. Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με την πλέον θεμελιώδη στιγμή της νεοελληνικής φιλολογίας, που είναι η διάσωση και κριτική έκδοση του ποιητικού έργου του Διονυσίου Σολωμού. Έξοχος μεταφραστής του Ομήρου και του Shakespeare, ο Πολυλάς εισήγαγε μεταξύ άλλων και τον άτμητο δεκατρισύλλαβο στίχο στα νεοελληνικά γράμματα, ενώ αποφασιστική υπήρξε η συμβολή του στην καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας υπό τον όρο της διαρκούς καλλιέργειας και βελτίωσής της. Μολονότι αναγνωρίζεται ομόθυμα ως ένας από τους θεμελιωτές της λογοτεχνικής κριτικής στα νεοελληνικά γράμματα, το κριτικό έργο του δεν αποτέλεσε στη σύγχρονη εποχή αντικείμενο ξεχωριστής και συστηματικής ανάλυσης. Η παρούσα μονογραφία επιχειρεί να αναδείξει και να ερμηνεύσει τις θεωρητικές προϋποθέσεις του πολυλαϊκού συστήματος, ανιχνεύοντας κατά κύριο λόγο τις οφειλές του στον θεωρητικό στοχασμό του Friedrich Schiller (σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ποιητικής) και του Wilhelm von Humboldt (σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της γλώσσας).

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Δηµήτρης Πολυχρονάκης είναι Kαθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τµήµα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Τα επιστηµονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον 18ο, 19ο και τον πρώιµο 20ό αιώνα, µε κύρια αντικείµενα µελέτης τον Διαφωτισµό, τον Ροµαντισµό, τον Ρεαλισµό και τον Συµβολισµό. Έχει εκδώσει τα βιβλία: Ο κριτικός ιδεαλισµός του Ιάκωβου Πολυλά (2002), Όψεις της ροµαντικής ειρωνείας (2007), Πιερότοι ποιητές στην εποχή της παρακµής (2015), ενώ έχει µεταφράσει το δοκίµιο του Χέρµαν Μπροχ Ο Χόφµανσταλ και η εποχή του (2003). Έχει επίσης εκδώσει το Φθινόπωρο του Κωσταντίνου Χατζόπουλου με τη μελέτη «Η ώρα των ποιητών»: Το Φθινόπωρο του Κωσταντίνου Χατζόπουλου και η φθινοπωρινή αισθητική του συµβολισµού (22018), καθώς και τον Λουκή Λάρα του Δημήτριου Βικέλα με τη μελέτη Το άλλο 1821 (2023). Άρθρα του για τη νεοελληνική και ξένη φιλολογία έχουν δηµοσιευθεί σε περιοδικά, συλλογικούς τόµους και πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A’: Tο «υπεραισθητό» ως ο «τελικός σκοπός» της ποιητικής τέχνης

B’: Το «ιδεώδες» της ρομαντικής σύνθεσης

Γ’: H μετάβαση από τη Φύση στην Tέχνη: H «αδιάκοπη πρόοδος» του Σολωμού και ο «μέσος όρος» του δεκατρισύλλαβου

Δ’: H αποστολή του σύγχρονου καλλιτέχνη μέσα στο πλαίσιο μιας «αισθητικής θρησκείας»: Tο «σβήσιμο της προσωπικότητας στην απόλυτη αλήθεια»

E’: Kριτικός Iδεαλισμός: H διαμάχη Πολυλά-Zαμπέλιου για το σολωμικό έργο (1859-1860)

ΣT’: Aποσπασματικότητα

Z’: H «αυτομόρφωτη γλώσσα»

H’: O γλωσσικός «ευγενισμός»

Θ’: H μεταφραστική και αναγνωστική ηθική του Iάκωβου Πολυλά

I’: H «αφανής» παρουσία του Iάκωβου Πολυλά στα νεοελληνικά γράμματα

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Διόρθωση δοκιμίων
  Τασούλα Μαρκομιχελάκη
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-150-6
 • ISBN
  960-524-150-1
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  885
 • A' έκδοση
  2002
 • Τρέχουσα έκδοση
  7/2002
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  424 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  22,00