Φιλοσοφία της επιστήμης

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (16ος-20ός αιώνας)

Αρχιτεκτονικές και κοινωνικές διαστάσεις
Μετάφραση: Αμαλία Χατζηευγενιάδου

Μέσα από την οπτική των σπουδών επιστήμης και τεχνολογίας, ο συλλογικός αυτός τόμος επικεντρώνεται στο επιστημονικό εργαστήριο ως κατεξοχήν χώρο παραγωγής γνώσης στις φυσικές κυρίως επιστήμες και τις επιστήμες της ζωής. Η έμφαση δίνεται στις μεταλλάξεις που υφίσταται ο φυσικός χώρος του επιστημονικού εργαστηρίου σε μια διάρκεια πέντε αιώνων. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν ταυτόχρονα στο μετασχηματισμό των πολιτικών συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων, της ιεραρχικής δομής των ερευνητικών ομάδων με βάση το φύλο και πολύ περισσότερο της ίδιας της επιστημονικής πρακτικής και της έννοιας του πειράματος. Ο τόμος μελετά την κουλτούρα και την αρχιτεκτονική των διαφόρων μορφών του επιστημονικού εργαστηρίου, και μέσα από αυτές ιχνηλατεί παραδοχές που έχουν να κάνουν με το ποιος/ποια έχει τελικά πρόσβαση στην επιστήμη και υπό ποιες προϋποθέσεις –επιστημολογικές και κοινωνιολογικές– γίνεται η διεξαγωγή της.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η Μαρία Ρεντετζή είναι καθηγήτρια Ιστορίας Επιστήμης και Τεχνολογίας και κατέχει την Έδρα Επιστήμης, Τεχνολογίας και Σπουδών Φύλου στο Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg στη Γερμανία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Paula Findlen, Ανδρικά προνόμια: Φύλο, χώρος και γνώση στο μουσείο της πρώιμης νεωτερικότητας

2. Steven Shapin, Ο οίκος του πειράματος στην Αγγλία του 17ου αιώνα

3. Owen Hannaway, Ο σχεδιασμός των εργαστηρίων και ο στόχος της επιστήμης. Andreas Libavious εναντίον Tycho Brahe

4. Londa Schiebinger, Η Maria Winkelmann στην Ακαδημία του Βερολίνου. Σημείο καμπής για τις γυναίκες στην επιστήμη

5. Sophie Forgan, Πλαίσιο, εικόνα και λειτουργία: μια προκαταρκτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των επιστημονικών εταιρειών

6. Marsha Richmond, «Ένα δικό της εργαστήριο». Το Εργαστήριο Βιολογίας Balfour για Γυναίκες στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, 1884-1914

7. Μαρία Ρεντετζή, Σχεδιάζοντας (για) ένα νέο επιστημονικό κλάδο: Η τοποθεσία και η αρχιτεκτονική του Ινστιτούτου Έρευνας Ραδίου στη Βιέννη των αρχών του εικοστού αιώνα

8. Robert Seidel, Οι απαρχές του Εργαστηρίου Lawrence Berkeley

9. Peter Galison και Caroline A. Jones, Τροχιές παραγωγής στα εργαστήρια, τα εργοστάσια και τα καλλιτεχνικά στούντιο

10. Sharon Traweek, Εικονιστικές επινοήσεις: Προς μια εθνογραφία των εικόνων της φυσικής

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Επιστημονική επιμέλεια
    Ρεντετζή Μαρία
  • Μετάφραση
    Αμαλία Χατζηευγενιάδου
  • Πρόλογος
    Αριστείδης Μπαλτάς
  • Εισαγωγή
    Ρεντετζή Μαρία
  • ISBN εντύπου
    978-960-524-316-6
  • ISBN e-book
    978-960-524-712-6
  • Κωδικός στον Εύδοξο
    7739
  • A' έκδοση
    2010
  • Τρέχουσα έκδοση
    6/2014
  • Τεχνικά χαρακτηριστικά
    464 17 24
  • Τιμή καταλόγου
    30,00