Βιολογία

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Μετάφραση: Ελισάβετ Βαρδάκα Δανάη Βενιέρη Αντωνία Γιαννακούρου Ήρα Καραγιάννη Δημήτρης Καρπούζας Κωνσταντίνος Κορμάς Αλεξάνδρα Μεζίτη Μαρία Μουστάκα Σπύρος Ντούγιας Κώστας Οιχαλιώτης Ευαγγελία Παπαδοπούλου Σωκράτης Παπασπύρου Παρασκευή Πήττα

Α. ΞΕΦΥΛΛΙΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:

Διαβάστε το κεφάλαιο 1 εδώ
Διαβάστε το κεφάλαιο 2 εδώ
Διαβάστε το κεφάλαιο 3 εδώ

Διαβάστε τα αναλυτικά περιεχόμενα εδώ

Β. ΟΛΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ:
Κεφ. 1, κεφ. 2, κεφ. 3, κεφ. 4, κεφ. 5, κεφ. 6, κεφ. 7, κεφ. 8, κεφ. 9, κεφ. 10, κεφ. 11, κεφ. 12, κεφ. 13, κεφ. 14

Έντυπο 40,00 28,00 Προσθήκη στο καλάθι
ebook 28,00 Προσθήκη στο καλάθι

Το βιβλίο αυτό είναι η δεύτερη έκδοση της Μικροβιακής οικολογίας του David L. Kirchman και η πρώτη που εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα. Πρωταγωνιστές εδώ είναι οι προκαρυωτικοί και ευκαρυωτικοί μονοκύτταροι οργανισμοί, οι πλέον άφθονοι οργανισμοί της βιόσφαιρας. Οι μικροοργανισμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στους βιογεωχημικούς κύκλους και στην εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη μας. Τα βακτήρια, οι μύκητες, τα πρώτιστα και οι ιοί εμπλέκονται σε μεταβολικές διεργασίες που επηρεάζουν τα υδατικά και τα χερσαία οικοσυστήματα, όπως η φωτοτροφία, ο αναερόβιος μεταβολισμός, η χημειολιθοτροφία, ο ανταγωνισμός για θρεπτικές ουσίες, η ιική λύση, η συμβίωση και η θήρευση. Τέτοιες διεργασίες, ορισμένες εκ των οποίων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από μικροοργανισμούς, επιδρούν όχι μόνο στη μικροκλίμακα των οικοσυστημάτων στα οποία απαντούν οι μικροοργανισμοί που τις διενεργούν, αλλά και σε πλανητική κλίμακα.

Το σύγγραμμα απευθύνεται, κατ’ αρχάς, σε προχωρημένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα μικροβιακής οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Αποτελεί, όμως, και ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για ερευνητές σε σχετικά πεδία όπως είναι η οικολογία, η ωκεανογραφία, η λιμνολογία, οι επιστήμες του εδάφους, η γεωχημεία και η γενική μικροβιολογία.

Στην ιστοσελίδα της ελληνικής έκδοσης και στην ιστοσελίδα της πρωτότυπης έκδοσης www.oup.co.uk/companion/kirchman ο αναγνώστης θα βρει συμπληρωματικό υλικό (έγχρωμες εκδοχές εικόνων, γλωσσάρι, ασκήσεις κ.ά.) που μπορεί να αξιοποιήσει κατά τη μελέτη του.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο David L. Kirchman είναι καθηγητής Θαλάσσιων Βιοεπιστημών στην έδρα Maxwell P. and Mildred H. Harrington στο Πανεπιστήμιο του Delaware. Ειδικεύεται στην περιβαλλοντική μικροβιολογία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή
2. Χημικά στοιχεία, βιοχημικά μόρια και δομές των μικροοργανισμών
3. Το φυσικοχημικό περιβάλλον των μικροοργανισμών
4. H δομή των μικροβιακών κοινοτήτων στα φυσικά περιβάλλοντα
5. Γονιδιώματα και «μετα-ωματικές» για τους μικροοργανισμούς
6. Μικροβιακή πρωτογενής παραγωγή και φωτοτροφία
7. Η αποδόμηση της οργανικής ύλης
8. Μικροβιακή αύξηση, παραγωγή βιομάζας και έλεγχος
9. Θήρευση και πρώτιστα
10. Η οικολογία των ιών
11. Διεργασίες σε ανοξικά περιβάλλοντα
12. Ο κύκλος του αζώτου
13. Εισαγωγή στη γεωμικροβιολογία
14. Συμβιώσεις και μικροοργανισμοί

Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Κωνσταντίνος Κορμάς
  Ήρα Καραγιάννη
 • Μετάφραση
  Ελισάβετ Βαρδάκα
  Δανάη Βενιέρη
  Αντωνία Γιαννακούρου
  Ήρα Καραγιάννη
  Δημήτρης Καρπούζας
  Κωνσταντίνος Κορμάς
  Αλεξάνδρα Μεζίτη
  Μαρία Μουστάκα
  Σπύρος Ντούγιας
  Κώστας Οιχαλιώτης
  Ευαγγελία Παπαδοπούλου
  Σωκράτης Παπασπύρου
  Παρασκευή Πήττα
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-634-1
 • ISBN e-book
  978-960-524-832-1
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  102074423
 • A' έκδοση
  9/2021
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  472 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  40,00