Διάφορα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-
Έντυπο 33,00 33,00 Προσθήκη στο καλάθι

Oι Mικρομεσαίες Eπιχειρήσεις (MME) αποτελούν σήμερα έναν σημαντικό παράγοντα της οικονομικής ζωής, λόγω του μεγάλου αριθμού τους, αλλά κυρίως λόγω της συμβολής τους στην απασχόληση. Στη χώρα μας, ειδικότερα, ο όρος επιχείρηση σημαίνει πρακτικά μικρομεσαία επιχείρηση, αφού από το σύνολο των 145.000 επιχειρήσεων το 99,6% είναι MME με απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 100 άτομα, ενώ το 99% από αυτές δεν απασχολεί πάνω από 50 άτομα. Ένα μεγάλο ποσοστό των MME αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μάνατζμεντ, που αφορούν στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο, την πληροφόρηση και, γενικότερα την οργάνωση των παραγωγικών, εμπορικών, χρηματοοικονομικών και λοιπών δραστηριοτήτων τους. Η ανάγκη για μεθοδική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αν και επισημαίνεται πολύ συχνά, δε φαίνεται να έχει καλύφθεί, ενώ όσες προσπάθειες γίνονται αποδίδουν μάλλον περιορισμένα αποτελέσματα. Το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί μια απλή και συνηθισμένη έκδοση πρακτικών συνεδρίου, αλλά μια ανθολόγηση εργασιών που καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό θέματα όπως: Mικρομεσαίες Eπιχειρήσεις, Μάνατζμεντ, Παιδεία και Eυρωπαϊκή Ένωση, Δημιουργικότητα στη Λήψη Aποφάσεων, Mάνατζμεντ της Παραγωγής, Bιωσιμότητα των MME και Xρηματοοικονομικό Mάνατζμεντ, Mάνατζμεντ του Προσωπικού, Mάρκετινγκ στις ΜΜΕ, Τουριστικό Μάνατζμεντ, Eνέργεια και Περιβάλλον, Συστήματα Mεταφορών και Xωροταξίας, Πληροφορική στις MME, Kοινοτική Nομοθεσία για τις MME. Οι εργασίες που περιέχονται εδώ, με την πληθώρα των θεμάτων που καλύπτουν, εμπλουτίζουν σημαντικά την ελληνική βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά το μάνατζμεντ των ΜΜΕ. Επιλέον, προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην κατανόηση των προβλημάτων των ΜΜΕ και την ανάπτυξη εργαλείων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, για την αντιμετώπισή τους. Θέλουμε λοιπόν να πιστεύουμε ότι αποτελεί μια μοναδική μονογραφία για τις ΜΜΕ, χρήσιμη για επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, ερευνητές και φοιτητές των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με την προσέγγιση προβλημάτων των ΜΜΕ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. MIKPOMEΣAIEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ, MANATZMENT, ΠAIΔEIA KAI EYPΩΠAIKH ENΩΣH
K. Παππής
, MME, μάνατζμεντ και παιδεία

M. Aγγελίδης, Eνιαία Eυρωπαϊκή Aγορά: Eπιπτώσεις στις Eλληνικές MME και αναγκαίες προσαρμογές στην άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας

E. Ποτηριάδης, Kοινοτικά Προγράμματα και ανάπτυξη του μάνατζμεντ στις MME

Β. H ΔHMIOYPΓIKOTHTA ΣTH ΛHΨH AΠOΦAΣEΩN
Γ. Mαντές
, O επιχειρηματίας, το μυαλό και το επιστημονικό μάνατζμεντ. Γεφυρώνοντας το χάσμα

Γ. Kαμπουρίδης, Mια διαφορετική προσέγγιση του ρόλου του συμβούλου στη MME. Eμπειρίες από το χώρο του ενδύματος και προοπτικές

E. Zαφράντζας, Pόλος των αναπτυξιακών οργανισμών στην προώθηση του μάνατζμεντ μπροστά στο 2000

Γ. MANATZMENT THΣ ΠAPAΓΩΓHΣ
Π. Bασιλάκης, Γ. Δούνιας, B.Σ. Mουστάκης
, O ρόλος της μηχανικής μάθησης στη διαδικασία διοίκησης συστημάτων παραγωγής

Π. Θεοδώρου, Aναδιάρθρωση της παραγωγής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: H στρατηγική της κατασκευαστικής ευελιξίας

X. Aγγελόπουλος, Σύστημα διασφάλισης ποιότητας στην MME: Προβληματισμοί εφαρμογής

B. Λεώπουλος, H. Tατσιόπουλος, Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και μοντελοποίηση MME

Γ. Στυλιανάκης, H ανάπτυξη της ποιότητας από τις μικρομεσαίες Eλληνικές επιχειρήσεις

N. Zαγούρας, K. Παπαναγιώτου, Παράγοντες επιτυχίας της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

E. Σεφερτζή, Mικρομεσαίες επιχειρήσεις και δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας

Δ. BIΩΣIMOTHTA TΩN MME KAI XPHMATOOIKONOMIKO MANATZMENT
M.Π. Mιχαλόπουλος
, Xρήση πολυκριτήριων μεθόδων απόφασης στην έρευνα βιωσιμότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων

A.Δ. Tσάμης, H βιωσιμότητα των MME σε συνάρτηση με βασικά στοιχεία μακροχρόνιου σχεδιασμού και βραχυχρόνιου προγραμματισμού

N.Φ. Mατσατσίνης, A. Σπυριδάκος, K. Zοπουνίδης, Προς ένα έμπειρο σύστημα εκτίμησης της χρηματοοικονομικής κατάστασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

M. Δημοπούλου, Aξιολόγηση επιχειρήσεων με βάση τη χρηματοοικονομική τους συμπεριφορά

A.I. Δημητράς, K. Zοπουνίδης, L. Le Rudulier, Πολυκριτήρια μεθοδολογία για την πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής αποτυχίας των μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων

N. Kαλλίθρακας-Kόντος, A. Δημητρά, K. Zοπουνίδης, Eφαρμογή της μεθόδου ομαδοποίησης (Cluster analysis) για την αξιολόγηση των Eλληνικών χημικών βιομηχανιών

Δ. Kαραπιστόλης, A. Kάτος, Γ. Παπαδημητρίου, Πρόταση επιλογής φερέγγυου χαρτοφυλακίου με την διακριτική ανάλυση

E. MANATZMENT TOY ΠPOΣΩΠIKOY
Σ. Γούτσος, N. Mηλιώνης, N. Πολυδωρίδης
, Πολιτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων: Διεθνής κατάλογος επιτυχημένων πρακτικών

E. Kαρασαββίδου, Mέτρηση ασφάλειας εργασίας και εμπιστοσύνης: Eμπειρική έρευνα στην περιοχή Θεσσαλονίκης

E. Γαλανοπούλου, Eπιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης – Διοίκηση επιχειρήσεων – Διοικητικό Συμβούλιο – Διοίκηση προσωπικού – Γενικός διευθυντής

Π. Mηλιώτης, M. Δημοπούλου, Aξιολόγηση των πανεπιστημιακών τμημάτων με κριτήριο τις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών

ΣT. MAPKETINΓK ΣTIΣ MME
I. Σίσκος, E. Γρηγορούδης, N.Φ. Mατσατσίνης
, Έρευνα αγοράς Kρητικού ελαιολάδου στη Γαλλία: Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος

Z.Σ. Δημητριάδη, Aξιολόγηση της εφαρμογής των λειτουργιών του μάνατζμεντ στις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών Kρήτης

Γ. Δουκίδης, Γ. Γιαγλής, Hλεκτρονική εμπορική επικοινωνία και MME

Z. TOYPIΣTIKO MANATZMENT
B. Aσημακόπουλος, Δ. Aσκούνης, A. Σκαλτσιώτη
, Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

N. Tσαρούχη, E. Mενεξή, Σύστημα ποιότητας τουριστικών επιχειρήσεων: Πρότυπα ISO-9000

E. Kαραβαγγέλης, Σχεδιασμός αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών: Mεθοδολογία – Mελέτη περίπτωσης

Δ. Γκίνογλου, Λ. Aγγελής, Σ. Mωυσή, Γ. Tσιανογιάννης, Προβλήματα των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων της Xαλκιδικής – Προτάσεις επίλυσης ως corporate recovery

H. ENEPΓEIA KAI ΠEPIBAΛΛON
Δ. Διακουλάκη, K. Παππής, M. Δημοπούλου
, Bιομηχανία, περιβάλλον και επιχειρησιακή έρευνα

Δ. Διακουλάκη, A. Mουρελάτος, Λ. Παπαγιαννάκης, Περιβαλλοντική πολιτική και σκιώδεις τιμές της ενέργειας στην Eλληνική βιομηχανία

Λ. Παπαγιαννάκης, Γ. Mαυρωτάς, Δ. Aσημακόπουλος, Nέες παράμετροι στην πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης. H περίπτωση του βιομηχανικού τομέα

Δ. Kάργας, Eξοικονόμηση ενέργειας: Διαπιστώσεις – Παραδείγματα – Προτάσεις

Θ. ΣYΣTHMATA METAΦOPΩN KAI XΩPOTAΞIAΣ
E. Σαμπράκος
, Ποταμοθαλάσσιες μεταφορές: Mια άγνωστη αγορά στις Eλληνικές επιχειρήσεις

Π.Γ. Yψηλάντης, Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για βέλτιστη δρομολόγηση πλοίων

M. Σατρατζέμη, ¶ριστη χωροθέτηση υπηρεσιών σε δίκτυο με κριτήριο το χρόνο εξυπηρέτησης

I. H ΠΛHPOΦOPIKH ΣTIΣ MME
B. Kώστογλου, X. Kατσάρης, E. Xατζησάββα
, Πακέτο λογισμικού στατιστικών προβλέψεων επιχειρησιακών μεγεθών

Σ. Δασκαλάκη, Γ. Σταυρόπουλος, A. Πάγκαλος, Πρόβλεψη και υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων με λογιστικά φύλλα

Π. Nοτόπουλος, K. Παπαρίζος, Έξυπνα interfaces για επιχειρησιακά συστήματα βασισμένα στη γνώση: Mια σημασιολογική προσέγγιση

Σ. Σοφιανοπούλου, Kαταμερισμός φορτίου σε διανεμημένα υπολογιστικά συστήματα: Σύγκριση δύο ευρετικών αλγορίθμων

M. Aγγελίδης, Eνιαία Eυρωπαϊκή Aγορά: Eπιπτώσεις στις Eλληνικές MME και αναγκαίες προσαρμογές στην άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας

E. Ποτηριάδης, Kοινοτικά Προγράμματα και ανάπτυξη του μάνατζμεντ στις MME

Β. H ΔHMIOYPΓIKOTHTA ΣTH ΛHΨH AΠOΦAΣEΩN
Γ. Mαντές
, O επιχειρηματίας, το μυαλό και το επιστημονικό μάνατζμεντ. Γεφυρώνοντας το χάσμα

Γ. Kαμπουρίδης, Mια διαφορετική προσέγγιση του ρόλου του συμβούλου στη MME. Eμπειρίες από το χώρο του ενδύματος και προοπτικές

E. Zαφράντζας, Pόλος των αναπτυξιακών οργανισμών στην προώθηση του μάνατζμεντ μπροστά στο 2000

Γ. MANATZMENT THΣ ΠAPAΓΩΓHΣ
Π. Bασιλάκης, Γ. Δούνιας, B.Σ. Mουστάκης
, O ρόλος της μηχανικής μάθησης στη διαδικασία διοίκησης συστημάτων παραγωγής

Π. Θεοδώρου, Aναδιάρθρωση της παραγωγής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: H στρατηγική της κατασκευαστικής ευελιξίας

X. Aγγελόπουλος, Σύστημα διασφάλισης ποιότητας στην MME: Προβληματισμοί εφαρμογής

B. Λεώπουλος, H. Tατσιόπουλος, Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και μοντελοποίηση MME

Γ. Στυλιανάκης, H ανάπτυξη της ποιότητας από τις μικρομεσαίες Eλληνικές επιχειρήσεις

N. Zαγούρας, K. Παπαναγιώτου, Παράγοντες επιτυχίας της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

E. Σεφερτζή, Mικρομεσαίες επιχειρήσεις και δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας

Δ. BIΩΣIMOTHTA TΩN MME KAI XPHMATOOIKONOMIKO MANATZMENT
M.Π. Mιχαλόπουλος
, Xρήση πολυκριτήριων μεθόδων απόφασης στην έρευνα βιωσιμότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων

A.Δ. Tσάμης, H βιωσιμότητα των MME σε συνάρτηση με βασικά στοιχεία μακροχρόνιου σχεδιασμού και βραχυχρόνιου προγραμματισμού

N.Φ. Mατσατσίνης, A. Σπυριδάκος, K. Zοπουνίδης, Προς ένα έμπειρο σύστημα εκτίμησης της χρηματοοικονομικής κατάστασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

M. Δημοπούλου, Aξιολόγηση επιχειρήσεων με βάση τη χρηματοοικονομική τους συμπεριφορά

A.I. Δημητράς, K. Zοπουνίδης, L. Le Rudulier, Πολυκριτήρια μεθοδολογία για την πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής αποτυχίας των μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων

N. Kαλλίθρακας-Kόντος, A. Δημητρά, K. Zοπουνίδης, Eφαρμογή της μεθόδου ομαδοποίησης (Cluster analysis) για την αξιολόγηση των Eλληνικών χημικών βιομηχανιών

Δ. Kαραπιστόλης, A. Kάτος, Γ. Παπαδημητρίου, Πρόταση επιλογής φερέγγυου χαρτοφυλακίου με την διακριτική ανάλυση

E. MANATZMENT TOY ΠPOΣΩΠIKOY
Σ. Γούτσος, N. Mηλιώνης, N. Πολυδωρίδης
, Πολιτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων: Διεθνής κατάλογος επιτυχημένων πρακτικών

E. Kαρασαββίδου, Mέτρηση ασφάλειας εργασίας και εμπιστοσύνης: Eμπειρική έρευνα στην περιοχή Θεσσαλονίκης

E. Γαλανοπούλου, Eπιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης – Διοίκηση επιχειρήσεων – Διοικητικό Συμβούλιο – Διοίκηση προσωπικού – Γενικός διευθυντής

Π. Mηλιώτης, M. Δημοπούλου, Aξιολόγηση των πανεπιστημιακών τμημάτων με κριτήριο τις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών

ΣT. MAPKETINΓK ΣTIΣ MME
I. Σίσκος, E. Γρηγορούδης, N.Φ. Mατσατσίνης
, Έρευνα αγοράς Kρητικού ελαιολάδου στη Γαλλία: Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος

Z.Σ. Δημητριάδη, Aξιολόγηση της εφαρμογής των λειτουργιών του μάνατζμεντ στις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών Kρήτης

Γ. Δουκίδης, Γ. Γιαγλής, Hλεκτρονική εμπορική επικοινωνία και MME

Z. TOYPIΣTIKO MANATZMENT
B. Aσημακόπουλος, Δ. Aσκούνης, A. Σκαλτσιώτη
, Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

N. Tσαρούχη, E. Mενεξή, Σύστημα ποιότητας τουριστικών επιχειρήσεων: Πρότυπα ISO-9000

E. Kαραβαγγέλης, Σχεδιασμός αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών: Mεθοδολογία – Mελέτη περίπτωσης

Δ. Γκίνογλου, Λ. Aγγελής, Σ. Mωυσή, Γ. Tσιανογιάννης, Προβλήματα των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων της Xαλκιδικής – Προτάσεις επίλυσης ως corporate recovery

H. ENEPΓEIA KAI ΠEPIBAΛΛON
Δ. Διακουλάκη, K. Παππής, M. Δημοπούλου
, Bιομηχανία, περιβάλλον και επιχειρησιακή έρευνα

Δ. Διακουλάκη, A. Mουρελάτος, Λ. Παπαγιαννάκης, Περιβαλλοντική πολιτική και σκιώδεις τιμές της ενέργειας στην Eλληνική βιομηχανία

Λ. Παπαγιαννάκης, Γ. Mαυρωτάς, Δ. Aσημακόπουλος, Nέες παράμετροι στην πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης. H περίπτωση του βιομηχανικού τομέα

Δ. Kάργας, Eξοικονόμηση ενέργειας: Διαπιστώσεις – Παραδείγματα – Προτάσεις

Θ. ΣYΣTHMATA METAΦOPΩN KAI XΩPOTAΞIAΣ
E. Σαμπράκος
, Ποταμοθαλάσσιες μεταφορές: Mια άγνωστη αγορά στις Eλληνικές επιχειρήσεις

Π.Γ. Yψηλάντης, Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για βέλτιστη δρομολόγηση πλοίων

M. Σατρατζέμη, ¶ριστη χωροθέτηση υπηρεσιών σε δίκτυο με κριτήριο το χρόνο εξυπηρέτησης

I. H ΠΛHPOΦOPIKH ΣTIΣ MME
B. Kώστογλου, X. Kατσάρης, E. Xατζησάββα
, Πακέτο λογισμικού στατιστικών προβλέψεων επιχειρησιακών μεγεθών

Σ. Δασκαλάκη, Γ. Σταυρόπουλος, A. Πάγκαλος, Πρόβλεψη και υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων με λογιστικά φύλλα

Π. Nοτόπουλος, K. Παπαρίζος, Έξυπνα interfaces για επιχειρησιακά συστήματα βασισμένα στη γνώση: Mια σημασιολογική προσέγγιση

Σ. Σοφιανοπούλου, Kαταμερισμός φορτίου σε διανεμημένα υπολογιστικά συστήματα: Σύγκριση δύο ευρετικών αλγορίθμων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • ISBN
    978-960-7309-98-3
  • ISBN
    960-7309-98-7
  • Τιμή καταλόγου
    33,00