Αρχαίο θέατρο

ΛΟΓΕΙΟΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ, τεύχος 1 (2011)

Στο Λογείον: περιοδικό για το αρχαίο θέατρο δημοσιεύονται πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, οι οποίες αναφέρονται σε όλες τις όψεις του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου και δράματος, στην πρόσληψή του από το νεότερο θέατρο, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τις άλλες τέχνες, καθώς και στη σύγκριση του με το θέατρο άλλων περιόδων και γεωγραφικών περιοχών.

Logeion: A Journal of Ancient Theatre publishes original scholarly articles on every aspect of ancient Greek and Roman theatre and drama, including its reception in modern theatre, literature, cinema and the other art forms and media, as well as its relation to the theatre of other periods and geographical regions.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεύχος 1, 2011

Γ. Μ. ΣΗΦΑΚΗΣ, Μέτρο, μέλος, όψεις: Η σημασία τους για τη σκηνική ερμηνεία της τραγωδίας
G. M. CHIESI, Reading Aeschylean Images: Matricide and the Blood in Maternal Milk in Clytemnestra’s Dream
E. D. KARAKANTZA, To Befriend or not to Befriend? A Note on Lines 678-683 of the Deception Speech in Ajax
Γ. Α. ΠΑΝΟΥΣΗΣ, Οι παιδικοί ρόλοι στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή
Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΣ, Ο Φαέθων του Ζ. του Μειδία και ο Φαέθων του Ευριπίδη
Φ. Ι. ΚΑΚΡΙΔΗΣ, Η μάχη του Μαραθώνα στην αττική κωμωδία
K. DIAMANTAKOU-AGATHOU, Old Comedy on Ancient Actors: Speculations on an Odd and Unexpected Discriminatio
I. M. KONSTANTAKOS, Conditions of Playwriting and the Comic Dramatist’s Craft in the Fourth Century
S. TSITSIRIDIS, Greek Mime in the Roman Empire (P.Oxy. 413: Charition and Moicheutria
W. PUCHNER, Ο Όλυμπος στον γαλάζιο Δούναβη: Μυθολογικές παρωδίες στο λαϊκό θέατρο της Βιέννης (1750-1850) .
N. S. RABINOWITZ, Orestes and Oedipus, White and Black: Greek Tragedy and the U.S. Civil War
Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ, Οι παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών στην ελληνική μεταπολεμική σκηνή: Απόπειρα συνολικής θεώρησης
Θ. Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η μετάφραση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας: διαπιστώσεις και ερωτήματα

MISCELLANEA
D. WILES,  Education for Citizenship: The Uses of Antigone

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
A. MARINIS, Σ. Νικολαΐδου–Αραμπατζή, Η Λυκούργεια τετραλογία του Αισχύλου. Δοκιμή ανασύνθεσης, Athens 2010

Αbstracts

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  ISSN : 2241-2417
 • A' έκδοση
  2012
 • Τρέχουσα έκδοση
  5/2012
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  352 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  20,00