Λευκώματα

ΚΡΗΤΗ 1898-1899 (τρίγλωσση έκδοση – ελληνικά, αγγλικά & γαλλικά)

Φωτογραφικές μαρτυρίες από το προσωπικό λεύκωμα του πρίγκιπα Γεωργίου

Εισαγωγικά κείμενα: ΧΑΡΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Έρευνα – τεκμηρίωση: ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΔΑΚΗ

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην ανά χείρας έκδοση προέρχονται από το προσωπικό λεύκωμα του πρίγκιπα Γεωργίου, πρώτου ύπατου αρμοστή της Κρήτης κατά την περίοδο της αυτονομίας της (1898-1913). Το λεύκωμα περιέχει φωτογραφίες που προβάλλουν στιγμές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής του Γεωργίου στην Κρήτη κατά τους πρώτους μήνες της θητείας του, όπως αυτές καταγράφηκαν από τον φακό του Περικλή Διαμαντόπουλου, του επίσημου φωτογράφου του, αλλά και από τον ίδιο τον Γεώργιο ή άτομα της ακολουθίας του. Οι 193 φωτογραφίες που εκδίδονται στον παρόντα τόμο αποτελούν σημαντικές μαρτυρίες μιας κρίσιμης περιόδου της ιστορίας της Κρήτης: φωτίζουν τον ρόλο που διαδραμάτισε ο πρίγκιπας Γεώργιος στο νησί αμέσως μετά τη λήξη της μακρόχρονης οθωμανικής κυριαρχίας και διασώζουν συνάμα τη φυσιογνωμία του τόπου και των κατοίκων του, οι οποίοι έβλεπαν τον ύπατο αρμοστή ως σύμβολο μιας μεταβατικής εποχής που ήλπιζαν ότι, σύντομα, θα έφτανε στο τέλος της – με την προσάρτηση της Κρήτης στο ελληνικό κράτος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εκδοτικό σημείωμα

ΧΑΡΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ: Ιστορικά γεγονότα και φωτογραφικές μαρτυρίες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ:
A΄. Πολιτικές εξελίξεις στην Κρητική Πολιτεία, 1898-1913
Β΄. Φωτογραφία και Ιστορία: Σκέψεις με αφορμή την παρούσα έκδοση

ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
ΜΕΡΟΣ I: Ο δημόσιος βίος
ΜΕΡΟΣ II: Ο ιδιωτικός βίος
ΜΕΡΟΣ III: Το τοπίο

Σημειώσεις

ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΔΑΚΗ: Χρονολόγιο

Πηγές και Βιβλιογραφία

HARIS YIAKOUMIS: Historical events and photographic documentation

IOANNIS KOKKINAKIS:
I.  Political Developments in the Autonomous Cretan State, 1898-1913
II.  Photography and History: Some Thoughts Generated by the Present Publication

THE ALBUM
PART I: Public Life
PART II: Private Life
PART III: Τhe Landscape

EIRINI LYDAKI: Chronology

Primary Sources and Secondary Bibliography

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Εισαγωγικά κείμενα
  Χάρης Γιακουμής
  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 • Έρευνα
  Ειρήνη Λυδάκη
 • Τεκμηρίωση
  Ειρήνη Λυδάκη
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-285-5
 • A' έκδοση
  2009
 • Τρέχουσα έκδοση
  12/2009
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  336 24.5 29.5
 • Τιμή καταλόγου
  60,00