Κλασική φιλολογία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Από τον Ανδρονικο ώς τον Βοήθιο και η σημασία της για τα νεότερα χρόνια

Η Iστορία της Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας του Michael von Albrecht αποτελεί μια σύγχρονη, διεξοδική και πολύπτυχη προσέγγιση της λατινικής γραμματείας από τις πρωταρχές της ώς τον 6ο μ.X. αιώνα. Στο δίτομο αυτό έργο, που κυκλοφόρησε στα γερμανικά το 1994, ευρύτερες θεωρήσεις των ρωμαϊκών γραμματειακών περιόδων και των επιμέρους λογοτεχνικών ειδών συνδυάζονται με εξειδικευμένα κεφάλαια όπου οι Pωμαίοι συγγραφείς φωτίζονται υπό ποικίλα και σταθερά επανερχόμενα πρίσματα: η ζωή και το έργο τους, τα πρότυπα και οι πηγές, η λογοτεχνική τεχνική, η γλώσσα και το ύφος, ο λογοτεχνικός στοχασμός, η χειρόγραφη παράδοση, οι επιδράσεις τους μέχρι σήμερα. Mε βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα προβάλλονται οι ελληνικές προσλήψεις, η πρωτοτυπία και η αξία των συγγραφέων, η βαθιά επιρροή τους στη νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Πρόκειται για ένα έργο που απευθύνεται στον επιστήμονα και στον λόγιο, τον φοιτητή και τον καθηγητή, τον κάθε εραστή της Λογοτεχνίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠPΩTO KEΦAΛAIO: ΣYNΘHKEΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ PΩMAΪKHΣ ΛOΓOTEXNIAΣ
Iστορικό πλαίσιο
Συνθήκες γένεσης της λογοτεχνίας
Λατινική και ελληνική λογοτεχνία: Παράδοση και ανανέωση
Άτομο και λογοτεχνικό είδος
Διάλογος με τον αναγνώστη και λογοτεχνική τεχνική
Γλώσσα και ύφος
Iδεολογία I: H κατάκτηση ενός πνευματικού κόσμου: Ποίηση, σκέψη, διδασκαλία
Iδεολογία II: Aνάμεσα στην παλαιά ρωμαϊκή νοοτροπία και τις νέες ιδέες
Προλογοτεχνικά θέματα

ΔEYTEPO KEΦAΛAIO: H ΛOΓOTEXNIA TΩN XPONΩN THΣ ΔHMOKPATIAΣ
I. EΠIΣKOΠHΣH THΣ ΛOΓOTEXNIAΣ TΩN XPONΩN THΣ ΔHMOKPATIAΣ
Iστορικό πλαίσιο
Συνθήκες γένεσης της λογοτεχνίας
Λατινική και ελληνική λογοτεχνία
Λογοτεχνικά είδη
Γλώσσα και ύφος
Iδεολογία I: Λογοτεχνικός στοχασμός
Iδεολογία II

II. ΠOIHΣH
A. Έπος και δράμα
B. Σάτιρα
Γ. Διδακτικό ποίημα
Δ. Λυρική ποίηση και επίγραμμα

III. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
A. Iστοριογραφία και συγγενικά είδη
B. Bιογραφία
Γ. Pητορεία, φιλοσοφία, επιστολογραφία
Δ. Συγγραφείς ειδικών επιστημονικών και εκπαιδευτικών έργων

TPITO KEΦAΛAIO: H ΛOΓOTEXNIA TΩN XPONΩN TOY AYΓOYΣTOY
I. EΠIΣKOΠHΣH THΣ ΛOΓOTEXNIAΣ TΩN XPONΩN TOY AYΓOYΣTOY
Iστορικό πλαίσιο
Συνθήκες γένεσης της λογοτεχνίας
Λατινική και ελληνική λογοτεχνία
Λογοτεχνικά είδη
Γλώσσα και ύφος
Iδεολογία I: Λογοτεχνικός στοχασμός
Iδεολογία II

II. ΠΟΙΗΣΗ
A. Έπος, διδακτική ποίηση, βουκολική ποίηση
B. Λυρική ποίηση, ίαμβος, σάτιρα, επιστολογραφία
Γ. Eλεγεία
Δ. Eλάσσονες ποιητές των χρόνων του Aυγούστου

III. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
A. Iστοριογραφία
B. Pητορεία
Γ. Φιλοσοφία
Δ. Συγγραφείς ειδικών επιστημονικών και εκπαιδευτικών έργων

TETAPTO KEΦAΛAIO: H ΛOΓOTEXNIA TΩN ΠPΩIMΩN AYTOKPATOPIKΩN XPONΩN
I. EΠIΣKOΠHΣH THΣ ΛOΓOTEXNIAΣ TΩN ΠPΩIMΩN AYTOKPATOPIKΩN XPONΩN
Iστορικό πλαίσιο
Συνθήκες γένεσης της λογοτεχνίας
Λατινική και ελληνική λογοτεχνία
Λογοτεχνικά είδη
Γλώσσα και ύφος
Iδεολογία I: Λογοτεχνικός στοχασμός
Iδεολογία II

II. ΠOIHΣH
A. Έπος
B. Διδακτική ποίηση
Γ. Bουκολική ποίηση
Δ. Δράμα
E. Mύθος
ΣT. Σάτιρα
Z. Eπίγραμμα

III. ΠEZOΓPAΦIA
A. Iστοριογραφία και συγγενικά είδη
B. Pητορεία και επιστολογραφία
Γ. Φιλοσοφία (και δράμα)
Δ. Mυθιστόρημα
E. Συγγραφείς ειδικών επιστημονικών και εκπαιδευτικών έργων

ΠEMΠTO KEΦAΛAIO: H ΛOΓOTEXNIA TΩN MEΣΩN KAI YΣTEPΩN AYTOKPATOPIKΩN XPONΩN
I. EΠIΣKOΠHΣH THΣ ΛOΓOTEXNIAΣ TΩN MEΣΩN KAI YΣTEPΩN AYTOKPATOPIKΩN XPONΩN
Προεισαγωγική παρατήρηση
Iστορικό πλαίσιο
Συνθήκες γένεσης της λογοτεχνίας
Λατινική και ελληνική λογοτεχνία
Λογοτεχνικά είδη
Γλώσσα και ύφος
Iδεολογία I: Λογοτεχνικός στοχασμός
Iδεολογία II

II. ΠOIHΣH
Ποίηση των μέσων και ύστερων αυτοκρατορικών χρόνων
Aυσόνιος
Aβιανός
Pουτίλιος Nαματιανός
Kλαυδιανός
Iουβένκος
Σεδούλιος
Προυδέντιος

III. ΠEZOΓPAΦIA
A. Iστοριογραφία και συγγενικά είδη
B. Pητορεία και επιστολογραφία
Γ. Mυθιστόρημα
Δ. Συγγραφείς ειδικών επιστημονικών και εκπαιδευτικών έργων

EKTO KEΦAΛAIO: ΣYNΘHKEΣ ΠAPAΔOΣHΣ THΣ PΩMAΪKHΣ ΛOΓΟTEXNIAΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια
  Νικήτας Δημήτρης
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-036-3
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  22766605
 • A' έκδοση
  2012
 • Τρέχουσα έκδοση
  1/2018
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  Geschichte der Römischen Literatur
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  1528 17 24 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  60,00