Επιστήμη υπολογιστών

PYTHON – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – 4η αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση

Στόχος της παρούσας 4ης αναθεωρημένης και επαυξημένης έκδοσης του βι­βλίου είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στην επιστήμη των υπολογι­στών, ακολουθώντας μια προσέγγιση που συνίσταται στην επίλυση διαδοχικών προβλημάτων με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python.

H Python είναι μια ισχυρή γλώσσα προ­γραμματισμού που αναπτύσσεται ραγδαία. Είναι κατάλληλη για εισαγωγή στον προγραμματισμό, ενώ ο ανοικτός χαρακτήρας της έχει συντελέ­σει στην ανάπτυξη μεγάλου πλήθους βιβλιοθηκών που μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων στην ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία κειμένων, κατανεμημένο προγραμματισμό, κ.λ.π.

Το βιβλίο δομείται σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην εισαγωγή βασικών εννοιών των υπολογιστών και προ­ γραμματισμού με την Python· το δεύτερο μέρος αφορά σε προ­ηγμένα θέματα προγραμματισμού: αντικειμενοστρεφή προγραμμα­τισμό και προγραμματισμό γραφικών διεπαφών χρήστη· το τρίτο μέρος επιχειρεί επισκόπηση περιοχών της επιστήμης υπολογιστών με χρήση της Python: ψηφιακή αριθμητική, οργάνωση υπολογιστή, μόνιμη αποθήκευση δεδομένων, λειτουργικό σύστημα, παράλληλη επεξεργασία, δίκτυα και δικτυακός προγραμματισμός, κοινωνικές διαστάσεις της πληροφορικής.

Ο αναγνώστης καλείται βήμα-βήμα να λύσει ενδιαφέροντα προ­βλήματα, όπως να φτιάξει ένα παιχνίδι με τραπουλόχαρτα, ενώ μα­θαίνει για τη δομή και λειτουργία των υπολογιστών καθώς και τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με υπολογιστή.

Στην ιστοσελίδα του βιβλίου διατίθεται ο κώδικας όλων των ασκήσεων (χωρίς τις λύσεις) και υλικό υποστήριξης της διδασκαλίας.

Σημείωση: Η συγκεκριμένη έκδοση ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ στον περιορισμό της μέγιστης έκπτωσης 10% του Νόμου περί Ενιαίας Τιμής Βιβλίου, καθώς, με βάση την παρ. 10 του άρθρου 35 του Ν. 4549/2018, αντικαθιστά παλαιότερη έκδοση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κενό μεταξύ των διαδοχικών εκδόσεων.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ

Ο Νικόλαος Αβούρης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1956. Είναι Καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνολογιών. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι οι τεχνολογίες λογισμικού και η επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή. Έχει διδακτική και ερευνητική εμπειρία για πάνω από 30 χρόνια στις τεχνολογίες λογισμικού με έμφαση στην σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων. Έχει σχεδιάσει και διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, βάσεις δεδομένων, γραφικά υπολογιστή, επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής και διαδικτυακό προγραμματισμό στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΤΕΙ Αθήνας, και το ΕΑΠ και έχει επιβλέψει περισσότερες από 20 διδακτορικές διατριβές. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα ιδιαίτερο πάθος με την Python που συμπληρώνει αυτό για το τένις και το ποδήλατο.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΙΑΣ

Ο Μιχαήλ Κουκιάς γεννήθηκε στη Χίο το 1951. Είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός ψηφιακών τηλεφωνικών διατάξεων και συστημάτων, οι υπηρεσίες τηλεματικής με έμφαση στις εφαρμογές στο χώρο της υγείας μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων και της ανάπτυξης σχετικών πρωτοκόλλων, οι μετρήσεις και η μελέτη τηλεπικοινωνιακής κίνησης και οι τεχνολογίες Διαδικτύου. Διδάσκει επί πολλά έτη προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στην περιοχή της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ

Ο Βασίλης Παλιουράς είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τη σχεδίαση ολοκληρωμένων συστημάτων και τον προγραμματισμό. Η έρευνά του είναι στις περιοχές των αρχιτεκτονικών υλικού για ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, στο σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης και την ψηφιακή αριθμητική. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 110 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και ως κεφάλαια βιβλίων και έχει λάβει το βραβείο καλύτερης δημοσίευσης IEEE CASS Guillemin-Cauer. Επίσης έχει επιμεληθεί τρία βιβλία. Επιβλέπει πέντε διδακτορικές διατριβές και έχει επιβλέψει περισσότερα από 40 master και διπλωματικές. Έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος επιτροπών τεσσάρων διεθνών συνεδρίων, καθώς και ως μέλος σε επιτροπές επιμέλειας περιοδικών και σε μεγάλο αριθμό τεχνικών επιτροπών συνεδρίων, σε περιοχές που άπτονται της έρευνάς του. Επίσης είναι μέλος των τεχνικών επιτροπών IEEE CASCOM και DISPS.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΓΑΡΜΠΑΣ

Ο Κυριάκος Σγάρμπας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική και Κβαντική Τεχνητή Νοημοσύνη») και Σύμβουλος Καθηγητής (μέλος ΣΕΠ) στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Δρα­στηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά στον χώρο της Πληροφορικής και ειδικότερα στις επιστημονικές περιοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Κβαντικής Επεξεργασίας Πληροφο­ρίας. Είναι μέλος των IEEE, ACM, ΕΕΤΝ και ΤΕΕ. (http://goo.gl/8roJe)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών
 2. Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Python. Αριθμητικές εκφράσεις και βασικές εντολές
 3. Από τις εντολές στο πρόγραμμα. Παράδειγμα επίλυσης
 4. Συναρτήσεις και επαναλήψεις. Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
 5. Γραφικές παραστάσεις στην Python. Αλγοριθμική ζωγραφική
 6. Λίστες και λεξικά στην Python. Νότες και μουσική
 7. Κλήσεις στο λειτουργικό σύστημα. Αρχεία και ημερολόγια
 8. Επίλυση προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Aλγόριθμοι και δομημένος προγραμματισμός
 1. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός στην Python. Παιχνίδι με τραπουλόχαρτα
 2. Γραφική διεπαφή χρήστη
 3. Ψηφιακή αριθμητική. Αναπαράσταση αριθμών και πράξεις
 4. Υπολογισμοί πραγματικών αριθμών με απεριόριστη ακρίβεια. Χρήση Decimals και αποδοτικές υλοποιήσεις
 5. Στοιχεία αρχιτεκτονικής υπολογιστών
 6. Λειτουργικά Συστήματα. Διαχείριση διεργασιών
 7. Μόνιμη αποθήκευση δεδομένων. Βάσεις δεδομένων
 8. Παράλληλα προγράμματα με Python. Τεχνικές [fontsize=]pythonmultiprocessing
 9. Δίκτυα Υπολογιστών. Δικτυακός Προγραμματισμός
 10. Διαδικτυακές εφαρμογές
 11. Κοινωνική διάσταση της Πληροφορικής. Δικαιώματα δημιουργών λογισμικού
 12. Εγκατάσταση της Python και ολοκληρωμένων περιβαλλόντων ανάπτυξης
 13. Επικοινωνία από γραμμή εντολών με το λειτουργικό σύστημα
 14. Μετάδοση ψηφιοποιημένης πληροφορίας
 15. Το μοντέλο αναφοράς ISO/OSI
 16. Εισαγωγή στη γλώσσα HTML

Παραρτήματα

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-524-529-0
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  77117677
 • Τρέχουσα έκδοση
  2/2023
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  543 17 24 Έγχρωμο βιβλίο τετράχρωμο
 • Τιμή καταλόγου
  28,00