ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ

Μετάφραση: Ιωάννης Παπαδόγγονας

Από τα διάφορα εγχειρίδια περί αλγορίθμων που κυκλοφορούν, κάποια –αν και έχουν αυστηρότητα– είναι ελλιπή, και κάποια άλλα –αν και καλύπτουν μεγάλη έκταση διδακτικής ύλης– στερούνται αυστηρότητας. Η Εισαγωγή στους αλγορίθμους συνδυάζει την αυστηρότητα με την πληρότητα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καθιερώθηκε ως κλασική πηγή αναφοράς για τους επαγγελματίες της Επιστήμης Υπολογιστών και χρησιμοποιείται σήμερα ευρύτατα σε πανεπιστημιακές σχολές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το βιβλίο απευθύνεται σε διδάσκοντες και φοιτητές στην περιοχή της σχεδίασης αλγορίθμων, κυρίως σε τμήματα Πληροφορικής και τμήματα Εφαρμοσμένων ή Καθαρών Μαθηματικών. Καλύπτει σε βάθος ένα ευρύ
φάσμα αλγορίθμων, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σχεδίαση και την ανάλυσή τους προσιτές σε αναγνώστες κάθε επιπέδου. Το κάθε κεφάλαιο είναι σχετικά αυτοτελές, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη μονάδα μελέτης. Οι αλγόριθμοι περιγράφονται σε φυσική γλώσσα και σε έναν ψευδοκώδικα σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι εύληπτος από οποιονδήποτε έχει έστω και ελάχιστη εμπειρία προγραμματισμού. Η εξήγηση της λειτουργίας τους διατηρείται σε στοιχειώδες επίπεδο χωρίς να θυσιάζεται η εμβάθυνση ή η μαθηματική αυστηρότητα.

Ο δεύτερος τόμος συμπληρώνει τον πρώτο, καλύπτοντας πλήθος ειδικότερων αλγοριθμικών ζητημάτων, όπως αλγεβρικούς και γεωμετρικούς αλγορίθμους, ζητήματα τυχαιοκρατικών και προσεγγιστικών αλγορίθμων και στοιχεία θεωρίας πολυπλοκότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

27.1 Συγκριτικά δίκτυα 706
27.2 Η αρχή μηδέν-ένα 711
27.3 Ένα διτονικό ταξινομητικό δίκτυο 714
27.4 Ένα συγχωνευτικό δίκτυο 718
27.5 Ένα ταξινομητικό δίκτυο 720

28 Πράξεις σε πίνακες 726
28.1 Ιδιότητες πινάκων 726
28.2 Ο αλγόριθμος του Strassen για πολλαπλασιασμό πινάκων 735
28.3 Επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων 742
28.4 Αντιστροφή πινάκων 754
28.5 Συμμετρικοί θετικά ορισμένοι πίνακες και προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων 759

29 Γραμμικός προγραμματισμός 769
29.1 Τυπική και αποκλιτική μορφή 776
29.2 Διατύπωση προβλημάτων με τη μορφή γραμμικών προγραμμάτων 784
29.3 Ο πολυτοπικός αλγόριθμος 789
29.4 Δυϊκότητα 803
29.5 Η αρχική βασική ε?ικτή λύση 809

30 Πολυώνυμα και FFT 820
30.1 Αναπαράσταση πολυωνύμων 822
30.2 Οι μετασχηματισμοί DFT και FFT 828
30.3 Δραστικές υλοποιήσεις FFT 836

viii Περιεχόμενα Τόμου II

31 Αριθμοθεωρητικοί αλγόριθμοι 846
31.1 Στοιχειώδεις έννοιες της θεωρίας αριθμών 847
31.2 Μέγιστος κοινός διαιρέτης 853
31.3 Υπολοιπική αριθμητική 858
31.4 Επίλυση υπολοιπικών γραμμικών εξισώσεων 865
31.5 Το κινεζικό θεώρημα του υπολοίπου 869
31.6 Δυνάμεις ενός στοιχείου 872
31.7 Το κρυπτοσύστημα δημόσιου κλειδιού RSA 876
31.8 Έλεγχος πρώτευσης 883
31.9 Ακέραιη παραγοντοποίηση 892

32 Ταύτιση συμβολοσειρών 902
32.1 Ο απλοϊκός αλγόριθμος ταύτισης συμβολοσειρών 904
32.2 Ο αλγόριθμος Rabin-Karp 907
32.3 Ταύτιση συμβολοσειρών με πεπερασμένα αυτόματα 912
32.4 Οαλγόριθμος Knuth-Morris-Pratt 918

33 Υπολογιστική γεωμετρία 928
33.1 Ιδιότητες ευθύγραμμων τμημάτων 929
33.2 Πώς προσδιορίζεται εάν υπάρχει ζεύγος τεμνόμενων τμημάτων 935
33.3 Εύρεση του κυρτού καλύμματος 942
33.4 Εύρεση του ζεύγους εγγύτατων σημείων 952

34 NP-πληρότητα 961
34.1 Πολυωνυμικός χρόνος 966
34.2 Επαλήθευση πολυωνυμικού χρόνου 974
34.3 NP-πληρότητα και αναγωγιμότητα 979
34.4 Αποδείξεις NP-πληρότητας 990
34.5 NP-πλήρη προβλήματα 998

35 Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι 1018
35.1 Το πρόβλημα του κομβικού καλύμματος 1020
35.2 Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή 1023
35.3 Το πρόβλημα της κάλυψης συνόλου 1029
35.4 Τυχαιότητα και γραμμικός προγραμματισμός 1034
35.5 Το πρόβλημα του αθροίσματος υποσυνόλου 1039

Γλωσσάριο (Ελληνοαγγλικό – Αγγλοελληνικό)
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Ιωάννης Παπαδόγγονας
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-226-8
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  Στον Εύδοξο διατίθεται μόνο ο ενιαίος τόμος
 • A' έκδοση
  2010
 • Τρέχουσα έκδοση
  2010
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  438 21 29
 • Τιμή καταλόγου
  38,00