ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ, ΤΟΜΟΣ Ι

Μετάφραση: Ιωάννης Παπαδόγγονας

Από τα διάφορα εγχειρίδια περί αλγορίθμων που κυκλοφορούν, η “Εισαγωγή στους αλγορίθμους” συνδυάζει την αυστηρότητα με την πληρότητα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καθιερώθηκε ως κλασική πηγή αναφοράς για τους επαγγελματίες της Επιστήμης Υπολογιστών και χρησιμοποιείται σήμερα ευρύτατα σε πανεπιστημιακές σχολές σε ολόκληρο τον κόσμο.  Το βιβλίο απευθύνεται σε διδάσκοντες και φοιτητές στην περιοχή της σχεδίασης αλγορίθμων, κυρίως σε τμήματα Πληροφορικής και τμήματα Εφαρμοσμένων ή Καθαρών Μαθηματικών. Καλύπτει σε βάθος ένα ευρύ φάσμα αλγορίθμων, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σχεδίαση και την ανάλυσή τους προσιτές σε αναγνώστες κάθε επιπέδου. Το κάθε κεφάλαιο είναι σχετικά αυτοτελές, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη μονάδα μελέτης. Οι αλγόριθμοι περιγράφονται σε φυσική γλώσσα και σε έναν ψευδοκώδικα σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι εύληπτος από οποιονδήποτε έχει έστω και ελάχιστη εμπειρία προγραμματισμού, ενώ η εξήγηση της λειτουργίας τους διατηρείται σε στοιχειώδες επίπεδο χωρίς να θυσιάζεται η εμβάθυνση ή η μαθηματική αυστηρότητα.

Ο πρώτος τόμος επαρκεί για μια εισαγωγή στη θεωρία αλγορίθμων σε προπτυχιακό επίπεδο, αφού περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αλγοριθμικές έννοιες και τεχνικές, και πραγματεύεται αρκετές επιμέρους αλγοριθμικές περιοχές, όπως δομές δεδομένων και θεωρία γραφημάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Ι   Θεμελιώδεις έννοιες
Εισαγωγή
1  Ο ρόλος των αλγορίθμων στις υπολογιστικές διαδικασίες
2  Προκαταρκτικές έννοιες και παρατηρήσεις
3  Ρυθμός αύξησης συναρτήσεων
4  Αναδρομικές σχέσεις
5  Πιθανοτική ανάλυση και τυχαιοκρατικοί αλγόριθμοι

II   Ταξινόμηση και διατακτικές στατιστικές
Εισαγωγή
6  Ταξινόμηση σωρού
7  Ταχυταξινόμηση
8  Ταξινόμηση σε γραμμικό χρόνο
9  Διάμεσοι και διατακτικές στατιστικές

III   Δομές δεδομένων
Εισαγωγή
10  Στοιχειώδεις δομές δεδομένων
11  Πίνακες διασποράς
12  Δυαδικά δένδρα αναζήτησης
13  Μελανέρυθρα δένδρα
14  Επαύξηση δομών δεδομένων

IV   Ανώτερες τεχνικές σχεδίασης και ανάλυσης
Εισαγωγή
15  Δυναμικός προγραμματισμός
16  Άπληστοι αλγόριθμοι
17  Αντισταθμιστική ανάλυση

V   Δομές δεδομένων προηγμένης σχεδίασης
Εισαγωγή
18  Δένδρα Β
19  Διωνυμικοί σωροί
20  Σωροί Fibonacci
21  Δομές δεδομένων για παράσταση ξένων συνόλων

VI   Αλγόριθμοι γραφημάτων
Εισαγωγή
22  Στοιχειώδεις αλγόριθμοι γραφημάτων
23  Ελαφρύτατα συνδετικά δένδρα
24  Ομοαφετηριακές ελαφρύτατες διαδρομές
25  Πανζευκτικές ελαφρύτατες διαδρομές
26  Μέγιστη ροή

VII   Παράρτημα: Μαθηματικό υπόβαθρο
Εισαγωγή
Α’  Αθροίσματα
Β’  Σύνολα, σχέσεις, γραφήματα και άλλα
Γ’  Απαρίθμηση και πιθανότητες

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Ιωάννης Παπαδόγγονας
 • Επιστημονική επιμέλεια
  Γεωργακόπουλος Γεώργιος Φρ.
  Νικολόπουλος Σταύρος
  Παληός Λεωνίδας
  Φραγκοπούλου Βιβή
  Ιωάννης Παπαδόγγονας
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-225-1
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  Στον Εύδοξο διατίθεται μόνο ο ενιαίος τόμος
 • A' έκδοση
  2006
 • Τρέχουσα έκδοση
  2014
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "Introduction to Algorithms", 2nd edition, MIT Press, 2001
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  832 21 28 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  50,00