Βιολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Μετάφραση: Μανιάτη Λυδία

Η έκδοση αυτή έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία. Πρόκειται για διδακτικό εγχειρίδιο που θεωρείται διεθνώς ως “κλασική” εισαγωγή στην πληθυσμιακή βιολογία, αφού επιτυγχάνει: να καλύψει όλες τις θεμελιώδεις έννοιες του συγκεκριμένου επιστημονικού τομέα, να είναι διδακτικά αποτελεσματικό, συνδέοντας ομαλά τους βιολογικούς νόμους με τη μαθηματική τους διατύπωση παραθέτοντας πλήθος υποθετικών και πραγματικών παραδειγμάτων, και να είναι επιστημολογικά εύστοχο, προτάσσοντας την ακρίβεια και αυστηρότητα της μαθηματικής έκφρασης αντί των μακροσκελών περιγραφικών προσεγγίσεων. Το βιβλίο απευθύνεται στον έλληνα βιολόγο -επιστήμονα και φοιτητή- αλλά και σε καθέναν που ενδιαφέρεται για τους τομείς της οικολογίας, της ταξινομίας, της δημογραφίας, της εξέλιξης και της βιογεωγραφίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Η αναγκαιότητα μιας ποσοτικής προσέγγισης
Οι απαραίτητες γνώσεις Γενετικής και Μαθηματικών
Πώς κατασκευάζεται ένα μαθηματικό μοντέλο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Ορισμός της Εξέλιξης
Χαρακτηριστικά των μεταλλάξεων
Το εύρος των μεταλλάξεων
Σταθερότητα των γονιδιακών συχνοτήτων
Η Σημασία της Φυλετικής Αναπαραγωγής
Οι Παράγοντες της Εξέλιξης
Μεταλλακτική πίεση
Μειωτική καθοδήγηση
Γονιδιακή Ροή
Φυσική Επιλογή: Γενικές Αρχές
Κατευθύνουσα επιλογή: Ποσοτική θεωρία
Συνδυασμένη επίδραση μεταλλάξεων και επιλογής
Συνδυασμένη επίδραση γονιδιακής ροής και επιλογής
Εξισορροπημένος Πολυμορφισμός
Γενετικό φορτίο
Εξέλιξη σε ετερογενές περιβάλλον
Κληρονομησιμότητα και πολυγονιδιακή κληρονόμηση
Το θεμελιώδες θεώρημα της φυσικής επιλογής
Γενετική παρέκκλιση
Η αντικατάσταση ουδέτερων γονιδίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Η πληθυσμιακή βάση της οικολογίας
Εισαγωγή στην αύξηση πληθυσμών
Επιλογή r και K
Δημογραφία
Θήρευση
Τροφικά πλέγματα και πληθυσμιακή σταθερότητα
Η μέτρηση της ποικιλότητας
Ενεργειακή ροή και πληθυσμιακή αντικατάσταση
Ανταγωνισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Η Καμπύλη Επιφάνειας-Ειδών
Το μοντέλο ισορροπίας
Επίδραση της επιφάνειας και της απόστασης

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Μανιάτη Λυδία
 • Επιμέλεια
  Νίκος Κουμπιάς
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-116-2
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  361
 • A' έκδοση
  2000
 • Τρέχουσα έκδοση
  11/2000
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "A primer of population biology", 1971
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  244 14 21
 • Τιμή καταλόγου
  17,00