Φυσική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

2η αναθεωρημένη έκδοση
Μετάφραση: Αρβανιτίδης Στράτος Λαυρέντζος Αναστάσιος

Μετάφραση της 3ης αμερικανικής έκδοσης, το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν τελειώσει το μάθημα της Γενικής Φυσικής και αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη «μύησή» τους στην Ηλεκτροδυναμική, με έμφαση στην πλήρη αποσαφήνιση της όμορφης αυτής θεωρίας. Χάρις στο ταλέντο του συγγραφέα να επιχειρηματολογεί με ελκυστικό, και ταυτόχρονα ακριβολόγο και απέριττο τρόπο, καθώς και στην ικανότητά του να διεγείρει τη διερευνητική διάθεση και να αναδεικνύει με σαφήνεια τις κεντρικές ιδέες και τα λεπτά σημεία, το βιβλίο θεωρείται από πολλούς καθηγητές και φοιτητές ως το διεθνώς καλύτερο σύγγραμμα για το μάθημα του Ηλεκτρομαγνητισμού στο προπτυχιακό επίπεδο.

Στο βιβλίο αναπτύσσονται κατά σειρά τα μαθηματικά που απαιτούνται για τη διατύπωση της Ηλεκτροδυναμικής και την επίλυση των προβλημάτων της, τα βασικά στατικά ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα στο κενό και την ύλη, τα χρονομεταβαλλόμενα φαινόμενα του ηλεκτρομαγνητισμού, η παραγωγή και διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, και η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας ως το κατεξοχήν εννοιολογικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη κατανόηση της Ηλεκτροδυναμικής. Η διαυγής ανάπτυξη της θεωρίας συμπληρώνεται από την παιδαγωγική πραγμάτευση επιλεγμένων παραδειγμάτων και ασκήσεων. Ο αναγνώστης επίσης προτρέπεται και καθοδηγείται σε περαιτέρω διερεύνηση πολλών ειδικότερων θεμάτων με πλήθος αναφορών στην ενδεδειγμένη και προσιτή βιβλιογραφία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος
Προαγγελία

1 Διανυσματική ανάλυση
1.1 Διανυσματική άλγεβρα
1.2 Διαφορικός λογισμός
1.3 Ολοκληρωτικός λογισμός
1.4 Καμπυλόγραμμες συντεταγμένες
1.5 Η συνάρτηση δέλτα του Dirac
1.6 Η θεωρία των διανυσματικών πεδίων
2 Ηλεκτροστατική
2.1 Το ηλεκτροστατικό πεδίο
2.2 Απόκλιση και στροβιλισμός των ηλεκτροστατικών πεδίων
2.3 Ηλεκτρικό δυναμικό
2.4 Έργο και ενέργεια στην ηλεκτροστατική
2.5 Αγωγοί
3 Ειδικές τεχνικές υπολογισμού δυναμικού
3.1 Η εξίσωση Laplace
3.2 Η μέθοδος των ειδώλων
3.3 Ο χωρισμός των μεταβλητών
3.4 Το πολυπολικό ανάπτυγμα
4 Ηλεκτροστατικά πεδία στην ύλη
4.1 Πόλωση
4.2 Το πεδίο ενός πολωμένου αντικειμένου
4.3 Η ηλεκτρική μετατόπιση
4.4 Γραμμικά διηλεκτρικά
5 Μαγνητοστατική
5.1 Ο νόμος της δύναμης Lorentz
5.2 Ο νόμος Biot-Savart
5.3 Η απόκλιση και ο στροβιλισμός του B
5.4 Το μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό
6 Μαγνητοστατικά πεδία στην ύλη
6.1 Μαγνήτιση
6.2 Το πεδίο ενός μαγνητισμένου αντικειμένου
6.3 Το βοηθητικό πεδίο H
6.4 Γραμμικά και μη γραμμικά μέσα
7 Ηλεκτροδυναμική
7.1 Ηλεκτρεγερτική δύναμη
7.2 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
7.3 Εξισώσεις Maxwell
8 Νόμοι διατήρησης
8.1 Φορτίο και ενέργεια
8.2 Ορμή
9 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα
9.1 Κύματα σε μία διάσταση
9.2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο κενό
9.3 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στην ύλη
9.4 Απορρόφηση και διασπορά
9.5 Καθοδηγούμενα κύματα
10 Δυναμικά και πεδία
10.1 Η διατύπωση μέσω δυναμικών
10.2 Συνεχείς κατανομές
10.3 Σημειακά φορτία
11 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
11.1 Ακτινοβολία διπόλου
11.2 Σημειακά φορτία
12 Ηλεκτροδυναμική και σχετικότητα
12.1 Ηειδική θεωρία της σχετικότητας
12.2 Σχετικιστική μηχανική
12.3 Σχετικιστική ηλεκτροδυναμική
Παράρτημα Α Διανυσματική ανάλυση σε καμπυλόγραμμες συντεταγμένες
Α.1 Εισαγωγή
Α.2 Συμβολισμός
Α.3 Κλίση
Α.4 Απόκλιση
Α.5 Στροβιλισμός
Α.6 Λαπλασιανή
Παράρτημα Β Το θεώρημα Helmholtz
Παράρτημα Γ Συστήματα μονάδων
Ευρετήριο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Πέτρος Δήτσας
  Κουρκουμέλη Χριστίνα
 • Μετάφραση
  Αρβανιτίδης Στράτος
  Λαυρέντζος Αναστάσιος
 • Προσαρμογή στη β’ έκδοση
  Ιωάννης Παπαδόγγονας
  Ιωάννα Χιτζανίδη
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-381-4
 • ISBN e-book
  978-960-524-991-5
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  22691598
 • A' έκδοση
  2012
 • Τρέχουσα έκδοση
  3/2021
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "Introduction to electrodynamics", Prentice-Hall International
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  660 17 24 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  40,00