Φιλοσοφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η αρχαία φιλοσοφία είναι μεν μία ορισμένη περίοδος της ιστορίας της φιλοσοφίας, είναι όμως και η περίοδος εκείνη στην οποία το πεδίο της φιλοσοφίας, όπως το γνωρίζουμε στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον, διαμορφώνεται και κρυσταλλώνεται, τόσο όσον αφορά τα ερωτήματα που τίθενται, αυτά που σήμερα αποκαλούμε φιλοσοφικά ερωτήματα, όσο και τους τρόπους διαχείρισής τους. Η αρχαία φιλοσοφία αποτελεί ωστόσο και ένα αντικείμενο που αφορά όχι μόνο τους έχοντες ειδικά φιλοσοφικά ενδιαφέροντα, αλλά και κάθε μορφωμένο άνθρωπο, στο βαθμό που ένα μεγάλο μέρος του εννοιολογικού μας ορίζοντα συγκροτήθηκε στα έργα και μέσα από τις συζητήσεις των φιλοσόφων της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Ο εννοιολογικός αυτός ορίζοντας διαμόρφωσε με τη σειρά του μια πλειάδα πολιτιστικών και πνευματικών φαινομένων, όπως την πολιτική και επιστημονική μας σκέψη, τον νομικό μας πολιτισμό, τη χριστιανική θεολογία.
Τα κείμενα του τόμου στοχεύουν αφενός να εισαγάγουν τον ενδιαφερόμενο στους βασικούς τομείς της αρχαίας φιλοσοφίας (π.χ. λογική, γνωσιοθεωρία, ηθική), όσο και να διεγείρουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη για ζητήματα κεντρικής σημασίας για την εννοιολογική μας συγκρότηση, όπως είναι η σχέση αισθητού και νοητού, ατομικού και κοινού καλού, λόγου και συναισθήματος, ή της δομής της γνώσης. Τα κεφάλαια του τόμου είναι θεματικά οργανωμένα και είναι γραμμένα από Έλληνες ειδικούς που δραστηριοποιούνται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΓΡΑΦΟΥΝ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ, ΔΟΥΚΑΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΒΟΥΛΑ ΚΟΤΖΙΑ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΡΑΓΚΟΣ, ΔΩΡΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

Ιάκωβος Βασιλείου. Καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Graduate Center, City University of New York (CUNY). Ασχολείται ιδιαίτερα με την πλατωνική και αριστοτελική ηθική και την ηθική ψυχολογία. Έχει δημοσιεύσει τη μονογραφία Aiming at Virtue in Plato, Cambridge 2008, καθώς και πολλά άρθρα σχετικά με την πλατωνική και την αριστοτελική ηθική.

Κώστας Δημητρακόπουλος. Καθηγητής Λογικής στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.) του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύεται στη λογική, αρχαία και σύγχρονη, και στη μαθηματική λογική. Οι δημοσιεύσεις του αφορούν τη μαθηματική λογική και την ιστορία της λογικής.

Ελένη Κακλαμάνου. Απέκτησε το διδακτορικό της από το Trinity College Dublin με επόπτη τον John Dillon και έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Κύπρου. Ασχολείται ιδιαίτερα με την πλατωνική φιλοσοφία και την πλατωνική παράδοση, και στον τομέα αυτόν έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα. Ετοιμάζει σε συνεργασία με την Μαρία Παύλου μια σχολιασμένη μετάφραση του Θεαιτήτου.

Δούκας Καπάνταης. Διευθυντής Ερευνών στην Ακαδημία Αθηνών (Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας). Από το 2014 διευθύνει μαζί με τον Γιώργο Καραμανώλη το σεμινάριο της Ακαδημίας Αθηνών για την αριστοτελική λογική. Οι εργασίες του αφορούν κυρίως τα λογικοσημασιολογικά παράδοξα (futura contingentia, knowability paradox), την εικασία Church-Turing και την αριστοτελική λογική και μεταφυσική.

Γιώργος Καραμανώλης. Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Ασχολείται ιδιαίτερα με την πλατωνική και αριστοτελική παράδοση και την ελληνιστική φιλοσοφία. Είναι συγγραφέας δύο μονογραφιών, Plato and Aristotle in Agreement? Platonists on Aristotle from Antiochus to Porphyry, Oxford 2006, και Τhe Philosophy of Early Christianity, Durham 2013, και άρθρων σχετικά με την πλατωνική, αριστοτελική και χριστιανική φιλοσοφία.

Βούλα Κοτζιά (1952-2013). Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ειδικευόταν στην αριστοτελική φιλοσοφία και στην παράδοση των αριστοτελικών υπομνηματιστών. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει δύο μονογραφίες, Ο σκοπός των Κατηγοριών του Αριστοτέλη. Συμβολή στην ιστορία των αριστοτελικών σπουδών ως τον 6ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 1992, και Περί του μήλου ή Περί της Αριστοτέλους Τελευτής (Liber de pomo), Θεσσαλονίκη 2007, και πολλά άρθρα. Ειδική μνεία αξίζει η κριτική έκδοση του νεοανακαλυφθέντος κειμένου του Γαληνού Περί Αλυπίας (Ελληνικά, τόμος 60, μαζί με τον Π. Σωτηρούδη).

Ξανθίππη Μπουρλογιάννη. Έγραψε το διδακτορικό της στο πανεπιστήμιο του Durham υπό την εποπτεία του Christopher Rowe σχετικά με την πλατωνική ψυχολογία. Έχει διδάξει Αρχαία Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ασχολείται ερευνητικά με τις θεωρίες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη για την ψυχή.

Χαρίλαος Πλατανάκης. Επίκουρος καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Koç της Κωνσταντινούπολης. Το επίκεντρο των ερευνητικών ενδιαφερόντων του είναι η αρχαία πολιτική φιλοσοφία και η αρχαία ηθική και στα πεδία αυτά έχει δημοσιεύσει ερευνητικά άρθρα. Ετοιμάζει μονογραφία για την πολιτική σκέψη του Γρηγόρη Βλαστού.

Βασίλης Πολίτης. Αναπληρωτής καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Trinity College Dublin. Κεντρικός άξονας της έρευνάς του είναι η αρχαία μεταφυσική και γνωσιοθεωρία. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Aristotle and the Metaphysics, London 2004, και πιο πρόσφατα της μονογραφίας The Structure of Enquiry in Plato’s Early Dialogues, Oxford 2015, καθώς και πολλών άρθρων σχετικά με την πλατωνική και αριστοτελική φιλοσοφία, ενώ είναι εκδότης (μαζί με τον Γιώργο Καραμανώλη) του συλλογικού τόμου The Aporetic Tradition in Ancient Philosophy, Cambridge 2017 (υπό έκδοση).

Σπύρος Ράγκος. Αναπληρωτής καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ασχολείται ερευνητικά με την αρχαία θρησκεία, την αρχαία φιλοσοφία της θρησκείας και την αρχαία μεταφυσική. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και εκτενείς μελέτες σχετικά με την αριστοτελική μεταφυσική, τη φιλοσοφία του Εμπεδοκλή, τον Πάπυρο του Δερβενίου, και τον Πρόκλο. Ετοιμάζει μετάφραση με σχόλια των Μετά τα Φυσικά του Αριστοτέλη για τη σειρά αριστοτελικών κειμένων των εκδόσεων Νήσος.

Δώρης Σκαλτσάς. Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Ασχολείται ιδιαίτερα με την αριστοτελική μεταφυσική, λογική και ηθική. Έχει δημοσιεύσει τη μονογραφία Substances and Universals in Aristotles Metaphysics, Ithaca 1994, πολλά άρθρα για την αριστοτελική οντολογία και ηθική και έχει εκδώσει δύο συλλογικούς τόμους, Unity, Identity, and Explanation in Aristotle’s Metaphysics, Oxford 1994, και The Philosophy of Epictetus, Oxford 2007.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Γιώργος Καραμανώλης (D.Phil. Οxon.) είναι αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου της Βιέννης και την περίοδο αυτή πρόεδρός του. Η έρευνά του εστιάζει στην αρχαία φιλοσοφία, και ειδικότερα στον αρχαίο πλατωνισμό και αριστοτελισμό, στην ελληνιστική φιλοσοφία και στη φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας. Έχει διδάξει στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου του Μονάχου, και από το 2014 στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης.

Οι κύριες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν τα βιβλία Plato and Aristotle in Agreement? Platonists on Aristotle from Antiochus to Porphyry, Oξφόρδη 2006 (paperback 2013), Studies on Porphyry, Λονδίνο 2007 (συνεπιμελητής με την Anne Sheppard), The Philosophy of Early Christianity, Ντέραμ 2013 (2η βελτιωμένη έκδοση Λονδίνο 2021, ελληνική μετάφραση Η Φιλοσοφία του πρώιμου χριστιανισμού, Αθήνα 2017), The Aporetic Tradition in Ancient Philosophy, Καίμπριτζ 2017 (συνεπιμελητής με τον Βασίλη Πολίτη), Ps.-Aristotle De Mundo (On the Cosmos), Καίμπριτζ 2020 (συνεπιμελητής με τον Pavel Gregorić). Από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης κυκλοφορούν η Εισαγωγή στην Αρχαία Φιλοσοφία (επιστ. επιμελητής, 2017), και το έργο ΚικέρωνΤα όρια του αγαθού και του κακού (2021, εισαγωγή, σχόλια και μετάφραση μαζί με την Ειρήνη Μητούση).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συντομογραφίες
Γιώργος Καραμανώλης: Εισαγωγή
Οι συγγραφείς του τόμου

Κεφάλαιο 1
Bούλα Κοτζιά: Μορφές φιλοσοφικού λόγου στην αρχαία φιλοσοφική παράδοση

Κεφάλαιο 2
Κώστας Δημητρακόπουλος & Δούκας Καπάνταης: Λογική

Κεφάλαιο 3
Δώρης Σκαλτσάς: Αρχαία γνωσιοθεωρία

Κεφάλαιο 4
Ελένη Κακλαμάνου: Φυσική φιλοσοφία και κοσμολογία

Κεφάλαιο 5
Βασίλης Πολίτης: Οντολογία. Το ερώτημα περί ουσίας. Η οντολογία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη

Κεφάλαιο 6
Σπύρος Ι. Ράγκος: Φιλοσοφία και θρησκεία. Ελληνικοί στοχασμοί περί θεών και θείου

Κεφάλαιο 7
Γιώργος Καραμανώλης: Ψυχή, νους και σώμα

Κεφάλαιο 8
Ιάκωβος Βασιλείου: Αρχαία ηθική

Κεφάλαιο 9
Χαρίλαος Πλατανάκης: Αρχαία πολιτική φιλοσοφία

Kεφάλαιο 10
Ξανθίππη Μπουρλογιάννη: Αρχαία ποιητική και ρητορική

Ευρετήριο

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια
  Γιώργος Καραμανώλης
 • ISBN
  978-960-524-493-4
 • ISBN e-book
  978-960-524-750-8
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  68370539
 • A' έκδοση
  2017
 • Τρέχουσα έκδοση
  3/2023
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  514 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  25,00