Αγγλικές ΕκδόσειςΔιάφορα

INTEGRATED COMMUNICATIONS MANAGEMENT OF BROADBAND NETWORKS

-
Έντυπο 40,00 40,00 Προσθήκη στο καλάθι

H ευρεία διάδοση των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρατηρείται στις μέρες μας βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στα πολύπλοκα αλλά αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης. Tο πρόγραμμα RACE ICM συνέβαλε σημαντικά στην προαγωγή της τεχνολογίας τέτοιων συστημάτων διαχείρισης ετερογενών δικτύων οπτικών ινών, ATM και VPN. Tα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος, που διήρκεσε 4 χρόνια και απασχόλησε περισσότερους από 100 ερευνητές 6 χωρών της Eυρωπαϊκής Ένωσης, συνοψίζονται σ αυτό το βιβλίο που επιμελήθηκε το Iνστιτούτο Πληροφορικής του Iδρύματος Tεχνολογίας και Έρευνας. H έκδοση απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και μηχανικούς τηλεπικοινωνιακών οργανισμών που ενδιαφέρονται, παράλληλα με τη θεωρητική, και για την πρακτική ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης δικτύων. Eίναι γραμμένο στα αγγλικά, και η ανάγνωσή του προϋποθέτει κάποιες βασικές γνώσεις διαχείρισης δικτύων ATM, ενώ έγινε προσπάθεια να διαβάζεται αυτόνομα.


The adequate management of telecommunications assets is fundamental in supporting the widespread deployment of new telecommunications services. In this context, the RACE project «Integrated Communications Management» (ICM) made a significant contribution to advancing the state-of-the-art in network and service management. The project built on existing material from research and stansardisation initiatives in the areas of TMN specification methodologies, models and architectures; distributed management platforms; network simulators; and design and implementation approaches. ICM addressed performance, configuration and fault management issues in heterogeneous network technologies -in particular ATM and Passive Optical Networks- and end-to-end management of Virtual Private Networks. This book highlights the work of the ICM project, addressing the technologies and methods required for the management of broadband networks and services. It introduces relevant background information and presents detailed technical descriptions of ICM’s results, covering a range of topics related to TMN realisation -from definition of case studies, through design and implementation, to validation and experimentation. The book aims to be self-contained, although a basic knowledge of TMN and ATM is an advantage to the reader. The book is intented for telecommunications students, researchers, developers and operators interested in studying both the theoritical background to TMN system design and practical aspects of its implementation.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

CHAPTER 1. INTRODUCTION  


1.1. Why is management important?  


1.2 The ICM project  


1.3 The book  


 


CHAPTER 2. ATM BACKGROUND  


2.1 What is ATM?  


2.2 General characteristics of ATM  


2.3 Loss, delay and priority issues  


2.4 ATM network control  


2.5 Further ATM concepts  


2.6 Illustration of the connection establishment procedure  


2.7 Summary  


2.8 References  


 


CHAPTER 3. THE ICM METHODOLOGY FOR TMN SYSTEM DESIGN  


3.1 The ITU M.3020 interface specification methodology  


3.2 Extensions to the methodology and relationship to ODP viewpoints  


3.3 The ICM approach to TMN system design and implementation  


3.4 References  


 


CHAPTER 4. TMN ARCHITECTURE ISSUES


4.1 Introduction and background  


4.2 Logical layering  


4.3 Distribution and discovery  


4.4 TMN function blocks  


4.5 TMN functional components  


4.6 The architecture revisited  


4.7 Discussion  


4.8 References  


 


CHAPTER5. VPC AND ROUTING MANAGEMENT


5.1 Introduction  


5.2 Background  


5.3 The VPC and Routing Management Service  


5.4 Mapping to the TMN architecture  


5.5 Route Design  


5.6 VPC Bandwidth Distribution  


5.7 Load Balancing  


5.8 Performance Verification  


5.9 Predicted Usage Model  


5.11 Current Load Model  


5.12 Connection Type Model  


5.13 CAC Manager  


5.14 Conclusions and future work  


5.15 References  


 


CHAPTER6. VPN MANAGEMENT 


6.1 Introduction  


6.2 An overview of VPN services  


6.3 The iVPN Management Service for provisioning ATM leased-lines


6.4 The tVPN Management Service: harnessing the true power of ATM  


6.5 Security issues for VPN Management Services  


6.6 Conclusions  


6.7 Acknowledgements  


6.8 References  


 


CHAPTER 7. PON MANAGEMENT


7.1 Introduction to coherent optical transission  


7.2 Description of the CET-COPRA demonstrator  


7.3 PON management requirements  


7.4 Functional architecture and information models  


7.5 Physical TMN architecture  


7.6 Conclusions  


7.7 References  


 


CHAPTER 8. HUMAN COMPUTER INTERFACE ISSUES


8.1 Introduction  


8.2 HCI requirements  


8.3 Implementation issues  


8.4 Experience in designing and implementing HCIs for IBC network management  


8.5 Implementation of the SimMMI  


8.6 References  


 


CHAPTER 9. NETWORK ADAPTATION ISSUES  


9.1 Architecture of the Network Elements  


9.2 The NEM level MIB  


9.3 The NE level MIB  


9.4 References  


 


CHAPTER 10. THE OSIMIS TMN PLATFORM  


10.2 The OSIMIS components and services  


10.3 The OSIMIS TMN development process  


10.4 The OSIMIS applications  


10.5 Other areas of application for OSIMIS  


10.6 Epilogue  


10.7 Acknowledgements  


10.8 References  


 


CHAPTER 11. THE ICM ATM NETWORK SIMULATOR  


11.1 Introduction  


11.2 Architecture  


11.3 Functional description  


11.4 Interface description  


11.5 Conclusions  


11.6 References  


 


CHAPTER 12. EXPERIMENTAL RESULTS


12.1 Rationale  


12.2 Test considerations  


12.3 Experimental results  


12.4 VPCM experimental results  


12.5 Conclusions  


12.6. References  


 


CHAPTER 13. CONCLUSIONS 


 


1.1. Why is management important?  


1.2 The ICM project  


1.3 The book  


 


CHAPTER 2. ATM BACKGROUND  


2.1 What is ATM?  


2.2 General characteristics of ATM  


2.3 Loss, delay and priority issues  


2.4 ATM network control  


2.5 Further ATM concepts  


2.6 Illustration of the connection establishment procedure  


2.7 Summary  


2.8 References  


 


CHAPTER 3. THE ICM METHODOLOGY FOR TMN SYSTEM DESIGN  


3.1 The ITU M.3020 interface specification methodology  


3.2 Extensions to the methodology and relationship to ODP viewpoints  


3.3 The ICM approach to TMN system design and implementation  


3.4 References  


 


CHAPTER 4. TMN ARCHITECTURE ISSUES


4.1 Introduction and background  


4.2 Logical layering  


4.3 Distribution and discovery  


4.4 TMN function blocks  


4.5 TMN functional components  


4.6 The architecture revisited  


4.7 Discussion  


4.8 References  


 


CHAPTER5. VPC AND ROUTING MANAGEMENT


5.1 Introduction  


5.2 Background  


5.3 The VPC and Routing Management Service  


5.4 Mapping to the TMN architecture  


5.5 Route Design  


5.6 VPC Bandwidth Distribution  


5.7 Load Balancing  


5.8 Performance Verification  


5.9 Predicted Usage Model  


5.11 Current Load Model  


5.12 Connection Type Model  


5.13 CAC Manager  


5.14 Conclusions and future work  


5.15 References  


 


CHAPTER6. VPN MANAGEMENT 


6.1 Introduction  


6.2 An overview of VPN services  


6.3 The iVPN Management Service for provisioning ATM leased-lines


6.4 The tVPN Management Service: harnessing the true power of ATM  


6.5 Security issues for VPN Management Services  


6.6 Conclusions  


6.7 Acknowledgements  


6.8 References  


 


CHAPTER 7. PON MANAGEMENT


7.1 Introduction to coherent optical transission  


7.2 Description of the CET-COPRA demonstrator  


7.3 PON management requirements  


7.4 Functional architecture and information models  


7.5 Physical TMN architecture  


7.6 Conclusions  


7.7 References  


 


CHAPTER 8. HUMAN COMPUTER INTERFACE ISSUES


8.1 Introduction  


8.2 HCI requirements  


8.3 Implementation issues  


8.4 Experience in designing and implementing HCIs for IBC network management  


8.5 Implementation of the SimMMI  


8.6 References  


 


CHAPTER 9. NETWORK ADAPTATION ISSUES  


9.1 Architecture of the Network Elements  


9.2 The NEM level MIB  


9.3 The NE level MIB  


9.4 References  


 


CHAPTER 10. THE OSIMIS TMN PLATFORM  


10.2 The OSIMIS components and services  


10.3 The OSIMIS TMN development process  


10.4 The OSIMIS applications  


10.5 Other areas of application for OSIMIS  


10.6 Epilogue  


10.7 Acknowledgements  


10.8 References  


 


CHAPTER 11. THE ICM ATM NETWORK SIMULATOR  


11.1 Introduction  


11.2 Architecture  


11.3 Functional description  


11.4 Interface description  


11.5 Conclusions  


11.6 References  


 


CHAPTER 12. EXPERIMENTAL RESULTS


12.1 Rationale  


12.2 Test considerations  


12.3 Experimental results  


12.4 VPCM experimental results  


12.5 Conclusions  


12.6. References  


 


CHAPTER 13. CONCLUSIONS 


 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • ISBN
    978-960-524-006-6
  • ISBN
    960-524-006-8
  • Τιμή καταλόγου
    40,00