Κύριος σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να αποκατασταθεί η Θυσία του Αβραάμ με βάση μια νέα ανάγνωση των δύο μαρτύρων, της βενετσιάνικης έκδοσης του 1713 και του Mαρκιανού χειρογράφου (του οποίου το κείμενο δημοσιεύεται στο Παράρτημα). Στην όλη έκδοση, και ειδικότερα στην κατάρτιση του κειμένου της Θυσίας, βοήθησε σημαντικά και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, και πιο συγκεκριμένα οι συμφραστικοί πίνακες λέξεων της ίδιας της Θυσίας, καθώς και του Ερωτοκρίτου και των κρητικών κωμωδιών. Στην εισαγωγή και στα σχόλια περιλαμβάνονται οι καινούριες ιδέες και αντιλήψεις που έχουν έρθει στο φως ύστερα από τη δεύτερη έκδοση του Γεωργίου Μέγα και την έκδοση της Ελένης Τσαντσάνογλου. Έτσι, οι δύο ερευνητές πραγματεύονται μεταξύ άλλων το ζήτημα της θεατρικότητας της Θυσίας και ορίζουν τη θέση του έργου μέσα στην ελληνική παράδοση και τη δυτική λογοτεχνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

BAKKER WIM F.

Ο ΒΙΛΛΕΜ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΚΚΕΡ είναι από το 1996 ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, όπου δίδασκε βυζαντινολογία και μεσαιωνική και νεότερη ελληνική γλώσσα και φιλολογία από το 1972. Έχει διδάξει επίσης στο πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, στο Πρίνστον και στο Χάρβαρντ. Έχει συγγράψει πολυάριθμες μελέτες με θέματα από τη βυζαντινή και τη νεότερη ελληνική φιλολογία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ι. ΟΙ ΒΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1. Η τουρκική μετάφραση και η έκδοση του Σάρρου
2. Οι βενετικές εκδόσεις (1696-1760)
3. Το χειρόγραφο Κολλυβά
4. Τα χαρακτηριστικά της έκδοσης Β1713
4.1 Η σύγκρισή της με την έκδοση Σ1696
4.2 Η Β1713 αυτή καθεαυτή
5. Η αξιοπιστία της Β1713
6. Το πιθανό πρότυπο της Σ1696

ΙΙ. ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΜΑΡΚΙΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Μ)
1. Το χειρόγραφο Μ
1.1 Η κατάσταση του χειρογράφου
1.2 Το χειρόγραφο και η λατινική γραφή
2. Χαρακτηριστικά του χειρογράφου Μ
2.1 Γλώσσα
2.2 Μη συνειδητές αλλαγές
2.3 Συνειδητές αλλαγές
2.4 Αλλαγές που πιθανώς ανάγονται στο Lo Isach του Grotto
3. Οι δύο γραφείς και οι διαφορές μεταξύ τους
4. Το πιθανό πρότυπο του Μ
5. Ο Τζαννέτος Αβούρης και ο δημιουργός της μεγάλης διασκευής

ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1. Η έκδοση Β1713
2. Το χειρόγραφο Μ
3. Η παράδοση της Θυσίας: Ανακεφαλαίωση

IV. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

V. Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ
1. Η θέση της Θυσίας στην ευρωπαϊκή γραμματολογία
2. Το ιταλικό πρότυπο
3. Η Θυσία: μετάφραση ή διασκευή
4. Τροποποιήσεις στην πλοκή της δράσης
5. Τροποποιήσεις στον χαρακτηρισμό
5.1 Η Σάρρα
5.2 Οι υπηρέτες
5.3 Ο Ισαάκ
5.4 Ο Αβραάμ
5.5 Συμπεράσματα
6. Άλλες πιθανές πηγές

VI. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
1. Η Θυσία: θρησκευτικό μυστήριο
2. Η παράδοση του έργου και ο ειδολογικός του χαρακτήρας
3. Η Θυσία: θεατρικό έργο ή όχι;
3.1 Ο κανόνας των τριών ενοτήτων
3.2 Η δομή του έργου
3.3 Η έλλειψη άμεσων σκηνικών οδηγιών
3.4 Η παρέλευση του χρόνου
3.5 Δεικτικά
3.6 Η παράλειψη του προλόγου και των χορικών
3.7 Συμπεράσματα
4. Η Θυσία και το πρόβλημα των ενδεχόμενων παραστάσεών της

VII. Η ΓΛΩΣΣΑ
1. Φωνητικά
1.1 Φωνήεντα
1.2 Σύμφωνα
2. Μορφολογικά φαινόμενα
2.1 Το άρθρο
2.2 Το ουσιαστικό
2.3 Η αντωνυμία
2.4 Το ρήμα
3. Συντακτικά φαινόμενα
3.1 Το άρθρο
3.2 Οι πτώσεις
3.3 Οι προθέσεις
3.4 Η προσωπική αντωνυμία
3.5 Ο παρακείμενος
3.6 Ο μέλλοντας
3.7 Ευχετικές προτάσεις
4. Το λεξιλόγιο
4.1 Κρητικοί ιδιωματισμοί
4.2 Λόγια και θρησκευτικά στοιχεία
4.3 Νεότερα δάνεια και άλλοι νεολογισμοί
4.4 Σύγκριση με άλλα κείμενα
5. Συμπέρασμα

VIII. ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ Η ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ
1. Το μέτρο
1.1 Γενικά
1.2 Ο δεκαπεντασύλλαβος και οι κανόνες του
1.3 Διασκελισμός
1.4 Χασμωδία
1.5 Συνίζηση, έκθλιψη, αφαίρεση και κράση
2. Η ομοιοκαταληξία
2.1 Χαρακτηριστικά της ομοιοκαταληξίας
2.2 Η συσχέτιση της ομοιοκαταληξίας με το περιεχόμενο

ΙΧ. Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ
1. Οι τελευταίοι έξι στίχοι του χειρογράφου Μ (στ. 1144a-f)
2. Το πρόσωπο του ποιητή
3. Η πατρότητα της Θυσίας του Αβραάμ
4. Ο Κορνάρος ποιητής της Θυσίας: Επιχειρήματα
4.1 Όμοιοι και παρόμοιοι στίχοι
4.2 Σπάνιες λέξεις και προσωπικές χρήσεις
4.3 Ο τρόπος ανάπλασης του προτύπου
4.4 Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παιδική ηλικία
4.5 Η θέση της γυναίκας στην πλοκή
5. Επιχειρήματα κατά της απόδοσης της Θυσίας στον Κορνάρο
6. Συμπεράσματα

Χ. Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
1. Η πρώτη υποδοχή
2. Επίδραση της Θυσίας σε άλλα έργα
3. Μεταφράσεις
4. «Ομιλίες» της Ζακύνθου και πρώτες (;) παραστάσεις
5. Απήχηση στον ελληνικό λαό

ΧΙ. ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1. Γενικά
2. Γλωσσικές και ορθογραφικές επιλογές
2.1 Ορθογραφία
2.2 Αναφορές στον Θεό
2.3 Τονισμός
2.4 Παράλειψη του άρθρου
2.5 Έκθλιψη, αποκοπή, αφαίρεση και συνίζηση
2.6 Το τελικό -ν
2.7 Αποκατάσταση κρητικών ιδιωματικών στοιχείων
2.8 Η αύξηση με ή- / ε-
2.9 Θέματα κρητικής ιδιωματικής προφοράς
3. Κατάρτιση του κειμένου

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-7309-96-9
 • ISBN
  960-7309-96-0
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  918
 • A' έκδοση
  1996
 • Τρέχουσα έκδοση
  3/2021
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  456 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  21,00