Ιστορία και Κοινωνία

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ

Μετάφραση: Βουτσάκη Σοφία

Τα δημοκρατικά πολιτεύματα των αρχαίων ελληνικών πόλεων θεωρούνται οι πρόγονοι των σημερινών αστικών δημοκρατιών. Όπως συχνά συμβαίνει με τέτοιες ιδεολογικές καταγωγές, οι επίγονοι κατασκευάζουν την εικόνα των προγόνων δίνοντας έμφαση στα στοιχεία που τους είναι περισσότερο κατανοητά ή αποδεκτά. Aντίθετα, χάνεται η κοινωνική διάσταση και η ιδιαίτερη λογική της πολιτικής στον αρχαίο κόσμο. Tο βιβλίο του Moses Finley μας δίνει σημαντικές πτυχές των πολιτικών ανταγωνισμών στον αρχαίο κόσμο, τοποθετώντας τες στο δικό τους κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο. H είσοδος των ελεύθερων από τις κατώτερες τάξεις στην πολιτική, οι επιπτώσεις του πολέμου και των κατακτήσεων καθώς και οι ιδεολογικοί παράγοντες που επηρέασαν τις εσωτερικές έριδες, είναι μερικά από τα κεντρικά θέματα αυτής της βασικής μελέτης για την κατανόηση της φύσης της διακυβέρνησης στην Aρχαία Eλλάδα και τη Pώμη.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Sir Moses Israel Finley (1912–1986) ήταν Αμερικανός-Βρετανός ακαδημαϊκός με αντικείμενο τις κλασικές σπουδές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Kράτος, τάξη και εξουσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Aυθεντία και πατρωνεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Πολιτική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Λαϊκή συμμετοχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πολιτικά ζητήματα και πολιτικοί ανταγωνισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Iδεολογία

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Μίσιου Άννα
 • Μετάφραση
  Βουτσάκη Σοφία
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-001-1
 • ISBN
  960-524-001-7
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  1101
 • A' έκδοση
  1996
 • Τρέχουσα έκδοση
  9/2020
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "Politics in the Ancient World", Cambridge University Press, 1983
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  200 15 24
 • Τιμή καταλόγου
  16,50