Ιστορία της Επιστήμης

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Μια επισκόπηση
Μετάφραση: Βαρβάρα Σπυροπούλου

Στο βιβλίο αυτό, οι Peter J. Bowler και Iwan Rhys Morus εξερευνούν τόσο την ίδια την ιστορία της επιστήμης όσο και την επίδραση που άσκησε στη νεότερη σκέψη εν γένει, και καταγράφουν όλες τις μείζονες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο πεδίο της επιστημονικής σκέψης, από τις επαναστατικές ιδέες του 17ου αιώνα μέχρι τα ζητήματα που εγείρονται στις μέρες μας από τη θεωρία της εξέλιξης, τη γενετική, την πυρηνική φυσική και τη σύγχρονη κοσμολογία. Γραμμένη από δύο έμπειρους ιστορικούς της επιστήμης, η Ιστορία της νεότερης επιστήμης καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και εξετάζει σύγχρονες θεματικές, όπως τη σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία, την εκλαΐκευση της επιστήμης, την επίδραση που ασκεί ο πόλεμος στην εξέλιξη της επιστήμης και τη θέση των γυναικών στην ιστορία της επιστήμης. Το βιβλίο ενθαρρύνει τους αναγνώστες να δουν την ιστορία της επιστήμης όχι ως μια σειρά ασύνδετων ονομάτων και ημερομηνιών αλλά ως ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων ανάμεσα στην επιστήμη και τη σύγχρονη κοινωνία.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

PETER J. BOWLER

Ο Peter J. Bowler είναι οµότιµος Καθηγητής Ιστορίας της Επιστήµης στο Queen’s University του Μπέλφαστ. Έχει γράψει πολλά βιβλία, µεταξύ των οποίων τα Darwin Deleted: Imagining a World without Darwin και A History of the Future: Prophets of Progress from H. G. Wells to Isaac Asimov.

 

IWAN RHYS MORUS

Ο Iwan Rhys Morus είναι Καθηγητής στο Τµήµα Ιστορίας και Ουαλικής Ιστορίας του Aberystwyth University της Ουαλίας. Πρόσφατα βιβλία του είναι τα The Oxford Illustrated History of Sciences και Nikola Tesla and the Electrical Future.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Εισαγωγή: Επιστήμη, κοινωνία και ιστορία

ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

2 Η Επιστημονική Επανάσταση

3 Η χημική επανάσταση

4 Η διατήρηση της ενέργειας

5 Η ηλικία της Γης

6 Η δαρβινική επανάσταση

7 Η νέα βιολογία

8 Γενετική

9 Οικολογία και περιβαλλοντολογία

10 Η μετακίνηση των ηπείρων

11 Η φυσική του εικοστού αιώνα

12 Η επανάσταση στην κοσμολογία

13 Η εμφάνιση των επιστημών του ανθρώπου

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

14 Η οργάνωση της επιστήμης

15 Επιστήμη και θρησκεία

16 Η εκλαΐκευση της επιστήμης

17 Επιστήμη και τεχνολογία

18 Βιολογία και ιδεολογία

19 Επιστήμη και ιατρική

20 Επιστήμη και πόλεμος

21 Επιστήμη και φύλο

22 Επίλογος

Ευρετήριο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Θόδωρος Αραμπατζής
  Φαίδρα Παπανελοπούλου
 • Μετάφραση
  Βαρβάρα Σπυροπούλου
 • Επιμέλεια κειμένου
  Θοδωρής Δρίτσας
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-420-0
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  32998378
 • A' έκδοση
  2014
 • Τρέχουσα έκδοση
  4/2021
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  520 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  20,00