Αρχαιολογία

Η ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης Pέθυμνο 5 – 7 Δεκεμβρίου 2003

Από τον 19ο αιώνα και τις ανακαλύψεις των Ε. Σλήμαν, Χ. Τσούντα, Ά. Έβανς και των άλλων πρωτεργατών, οι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν την Εποχή του Χαλκού στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο τροφοδοτούν σταθερά ένα διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον. Το πέρασμα στον 21ο αιώνα μπορεί να γίνει η αφορμή για έναν ποιοτικό απολογισμό της κατάστασης της αιγαιακής προϊστορικής έρευνας; Στο βιβλίο αυτό, έντεκα προϊστοριολόγοι συζητούν τις αφετηριακές δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις προοπτικές του πεδίου τους στο πλαίσιο της σημερινής πραγματικότητας, και μέσα από την κριτική αξιολόγηση της προηγούμενης γνώσης και εμπειρίας. Αναδεικνύεται, έτσι, η ανάγκη ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ Ελλήνων και ξένων ειδικών, που θα οδηγούσε σε εναλλακτικές, αναδιατεταγμένες και ώριμες προτάσεις και σε από κοινού στρατηγικές στο ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επικοινωνιακό επίπεδο. Η μεθοδολογική ανανέωση, η αυτονόητη διεύρυνση των προσεγγίσεων προς τις πρώιμες περιόδους της προϊστορίας και, κυρίως, μια ουσιαστική συνομιλία με το μεσογειακό και το παγκόσμιο επιστημολογικό γίγνεσθαι, χωρίς περιττές αιγαιοκεντρικές και ευρωκεντρικές εμφάσεις, θα παρείχαν τα ικανοποιητικά καταρχήν εφόδια για μια αναστοχαστική πλοήγηση της αρχαιολογίας του Αιγαίου στη σύγχρονη εποχή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συμμετοχές
Εισαγωγικό σημείωμα

GERALD CADOGAN
Yπάρχει μια «αγγλική αρχαιολογική σχολή» στην έρευνα για το πρώιμο Αιγαίο;

ΝΕΝΑ ΓAΛANIΔOY
Τροφηλάτες ή γεωργοί; Αιγαιακή προϊστορική έρευνα  και η αρχή του μίτου της κρητικής προϊστορίας

NΙΚΟΣ EYΣTPATIOY
Oι προϊστορικές σπουδές και έρευνες στην Eλλάδα στις αρχές του νέου αιώνα. Η ευκαιρία για μια αποτίμηση

MΑΡΙΑ IAKΩBOY
«Mεσογειακότητα»: τo μετέωρο βήμα της αιγαιακής  προϊστορικής έρευνας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ KOΠAKA
H αιγαιακή προϊστορική έρευνα στην αυγή του 21ου αιώνα: από μια «ιθαγενή σκοπιά»;

ΕΛΕΝΗ ΠANAΓOΠOYΛOY
Η παλαιολιθική έρευνα στην Ελλάδα και οι προοπτικές της

GILLES TOUCHAIS
Πέρα από τα σύνορα: η προϊστορία του Aιγαίου και η Aλβανία

ΙΡΙΣ TZAXIΛH
Μικρό αφήγημα περί ανάπτυξης και  τοπίου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩTIAΔHΣ
Aιγαιακή προϊστορία: ένα μοναχικό πεδίο;

ΓΙΑΝΝΗΣ XAMHΛAKHΣ
Προς ποια αιγαιακή προϊστορία;

ΕΛΕΝΗ ΧATZAKΗ
Περιορισμοί και προοπτικές της έρευνας στη μελέτη της κεραμεικής της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Η περίπτωση της Κνωσού

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Κόπακα Κατερίνα
 • Επιμέλεια
  Κόπακα Κατερίνα
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-286-2
 • ISBN e-book
  978-960-524-700-3
 • A' έκδοση
  2009
 • Τρέχουσα έκδοση
  10/2009
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  200 14 21
 • Τιμή καταλόγου
  14,00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ