Φιλοσοφία της επιστήμης

Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μετάφραση: Κ. Ι. Κορφιάτης

Η φιλοσοφία της βιολογίας είναι ένα επιστημονικό πεδίο που τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Ο Paul Thompson, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Toronto και συγγραφέας αυτού του βιβλίου, υποστηρίζει ότι η σημασιολογική αντίληψη για τη δομή των επιστημονικών θεωριών είναι μια λογική θεώρηση της επιστημονικής σκέψης μεθοδολογικά και ευρετικά προτιμότερη από την “καθιερωμένη” συντακτική αντίληψη, ιδιαίτερα όσον αφορά τον χώρο της εξελικτικής βιολογίας.
Ο συγγραφέας παραθέτει και τις δύο αντιλήψεις, υποδεικνύοντας τα εγγενή προβλήματα της συντακτικής αντίληψης, εξηγεί και σχολιάζει δύο διαδεδομένες συντακτικές θεωρήσεις για τη δομή της εξελικτικής θεωρίας, περιγράφει λεπτομερώς και επιχειρηματολογεί υπέρ της σημασιολογικής θεώρησης της εξελικτικής σκέψης. Υποστηρίζει επίσης ότι μέσω της σημασιολογικής αντίληψης επιτυγχάνεται πληρέστερη και πιο ακριβής κατανόηση της κοινωνιοβιολογικής εξήγησης, της ελεγξιμότητας της κοινωνιοβιολογίας, και του ρόλου του πολιτισμού και της γνωστικότητας στην εξελικτική ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Η ελληνική έκδοση περιλαμβάνει επίσης εκτενή εισαγωγή του επιστημονικού επιμελητή Γ. Π. Στάμου, καθηγητή Οικολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην οποία παρουσιάζονται ο λογικός εμπειρισμός και η δαρβινική σύνθεση, έννοιες απαραίτητες για την ουσιαστικότερη κατανόηση των επιστημολογικών απόψεων του συγγραφέα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Paul Thompson είναι καθηγητής Νευρολογίας στο Imaging Genetics Center στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
1.1 Η θεωρία της εξέλιξης ως οικογένεια αλληλένδετων μοντέλων
1.2 Κοινωνιοβιολογία και ελεγξιμότητα
1.3 Πολιτισμός και εξελικτική διαδικασία

2. Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
2.1 Τυπικές γλώσσες και τυπικά συστήματα
2.2 Η ευκλείδεια γεωμετρία ως τυπικό σύστημα
2.3 Μαθηματική λογική και η τυπική δομή των επιστημονικών θεωριών
2.4 Εμπειρική ερμηνεία τυπικού συστήματος
2.5 Νόμοι, εξήγηση, πρόβλεψη και έλεγχος
2.6 Κριτική θεώρηση της συντακτικής αντίληψης
2.7 Περίληψη

3. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
3.1 Η θεώρηση της γενετικής πληθυσμών από τον Michael Ruse
3.2 Aξιωματικοποιήσεις της θεωρίας της επιλογής από τους Mary Williams και Alexander Rosenberg
3.3 Τα πλεονεκτήματα και οι ανεπάρκειες αυτών των θεωρήσεων

4. Η ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 
4.1 Μοντέλα τυπικών συστημάτων
4.2 Θεωρίες ως προσδιορισμοί μιας τάξης μοντέλων
4.3 Η συνολοθεωρητική προσέγγιση
4.4 H προσέγγιση του χώρου κατάστασης
4.5 Περίληψη

5. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
5.1 Σημασιολογική αντίληψη της γενετικής πληθυσμών
5.2 Πιστότητα και βασική έρευνα στη γενετική
5.3 Σημασιολογική αντίληψη της εξελικτικής θεωρίας ως οικογένειας αλληλένδετων μοντέλων

6. ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
6.1 Εξήγηση και ελεγξιμότητα
6.2 Νοήμων συμπεριφορά

7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΠΟΛΥ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
7.1 Εξελικτική επιστημολογία
7.2 Εξελικτική ηθική

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Στάμου Γ.Π.
 • Μετάφραση
  Κ. Ι. Κορφιάτης
 • Επιμέλεια κειμένου
  Νίκος Κουμπιάς
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-135-3
 • ISBN
  960-524-135-8
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  570
 • A' έκδοση
  2002
 • Τρέχουσα έκδοση
  2002
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "The structure of biological theories", State University of New York, 1989
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  296 14 21
 • Τιμή καταλόγου
  17,00