ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΑγγλικές Εκδόσεις

PROVINCIAL ELITES IN THE OTTOMAN EMPIRE

Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymnon, 10-12 January 2003

Provincial elites were an important factor in the life of the Ottoman Empire in many respects: as local leadership, as political figures mediating between the central state and its provinces, as tax-farmers and entrepreneurs, as role models for their peers. There is a wide variety of people who may be regarded as belonging to the Ottoman provincial elites, because of both the extensive territory occupied by the Empire and its longevity. Eighteen contributions published in this volume discuss several aspects of Ottoman provincial elites, both Muslim and non-Muslim. Among the topics covered are the composition and characteristics of the elite, elite culture, patronage, and wealth and power bases, relations of elite figures with the state authorities and other members of the elite, and elite mobility over an extensive period of time ranging from the fifteenth to the early twentieth century.

——-

Ο ρόλος των επαρχιακών ελίτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν σημαντικός και πολλαπλός: συγκροτούσαν την ηγεσία των επαρχιακών κοινωνιών, δρούσαν ως πολιτικοί μεσολαβητές ανάμεσα στο κράτος και τις επαρχίες του, δραστηριοποιούνταν ως μισθωτές φόρων και επιχειρηματίες, αποτελούσαν πρότυπα για τους συγχρόνους τους. Η έννοια της επαρχιακής ελίτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι εξ ορισμού αρκετά ευρεία λόγω της τεράστιας έκτασης της τελευταίας και της μακραίωνης ύπαρξής της. Όψεις αυτής της έννοιας διερευνούν τα 18 κείμενα που περιέχονται σε αυτόν τον τόμο και αναφέρονται τόσο στις μουσουλμανικές όσο και στις μη μουσουλμανικές ελίτ. Ανάμεσα στα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται η σύνθεση, τα χαρακτηριστικά και η κουλτούρα των ελίτ, οι σχέσεις πατρωνίας και οι πηγές πλούτου και δύναμης, οι σχέσεις των μελών της ελίτ με τις κρατικές αρχές και άλλα μέλη της ελίτ ή άλλες ελίτ και η κινητικότητα των ελίτ κατά την περίοδο που εκτείνεται από τον 15ο μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

PART ONE
ASPECTS OF ELITE IDENTITY AND CULTURE

GYORGY HAZAI, La langue turque dans les provinces de l’Empire ottoman et l’attitude des elites locales envers celle-ci : Le cas de la Hongrie
NICOLAS VATIN, Apercu sur la mobilite des elites ottomanes musulmanes locales d’apres les steles funeraires
JANE HATHAWAY, Bilateral factionalism in the Ottoman Provinces
HULYA CANBAKAL, On the ‘Nobility’ of Provincial Notables
ALEKSANDAR FOTIC, Belgrade: A Muslim and Non-Muslim Cultural Centre (Sixteenth-Seventeenth Centuries)
PINELOPI STATHI, Provincial Bishops of the Orthodox Church as Members of the Ottoman Elite (Eighteenth-Nineteenth Centuries)

PART TWO
PROVINCIAL ELITES IN THE 15TH AND 16TH CENTURIES

MELEK DELILBASI, Christian Sipahis in the Tirhala Taxation Registers (Fifteenth and Sixteenth Centuries)
LESLIE PEIRCE, Entrepreneurial Success in Sixteenth-Century Ayntab: The Case of Seydi Ahmed Boyaci, Local Notable

PART THREE
THE CONSOLIDATION AND HEYDAY OF OTTOMAN PROVINCIAL ELITES

ELENI GARA, Moneylenders and Landowners: in Search of Urban Muslim Elites in the Early Modern Balkans
ROSSITSA GRADEVA, Towards a Portrait of ‘the Rich’ in Ottoman Provincial Society: Sofia in the 1670s
SVETLANA IVANOVA, Varos: The Elites of the Reaya in the Towns of Rumeli, Seventeenth-Eighteenth Centuries
MICHAEL URSINUS, The ciftlik Sahibleri of Manastir as a Local Elite, Late Seventeenth to Early Nineteenth Century
ANTONIS ANASTASOPOULOS, The Mixed Elite of a Balkan Town: Karaferye  in the Second Half of the Eighteenth Century
YUZO NAGATA, Ayan in Anatolia and the Balkans During the Eighteenth and Nineteenth Centuries: A Case Study of the Karaosmanoglu Family
SURAIYA FAROQHI, Exporting Grain from the Anatolian South-West: The Power and Wealth of Tekelioglu Mehmed Aga and his Magnate Household
FILIZ YENISEHIRLIOGLOU, Architectural Patronage of Ayan Families in Anatolia

PART FOUR
PROVINCIAL ELITES IN THE LATE OTTOMAN PERIOD

EMILIE THEMOPOULOU, Les elites urbaines a l’epoque du tanzimat :  le cas de Salonique
MARTIN STROHMEIER, Abd al-Rahman Pasha al-Yusuf, a Notable in Damascus (1873/74-1920)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια
  Anastasopoulos Antonis
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-216-9
 • ISBN
  960-524-216-8
 • ISBN e-book
  978-960-524-689-1
 • A' έκδοση
  2006
 • Τρέχουσα έκδοση
  5/2014
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  398 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  21,00