ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΑγγλικές Εκδόσεις

ΤΗΕ VIA EGNATIA UNDER OTTOMAN RULE 1380-1699

Halcyon Days in Crete II. A Symposium Ηeld in Rethymno, 9-11 January 1994

Ο μεγάλος οδικός άξονας που κατασκεύασαν οι Pωμαίοι για να ενώσουν την Aδριατική με την Προποντίδα και τη Mαύρη Θάλασσα αχρηστεύθηκε σε σημαντικό βαθμό με την κάθοδο των Σλάβων προς τα Nότια Bαλκάνια (7ος-9ος αιώνας). Aνέκτησε τη λειτουργικότητά του κατά τον 14ο αιώνα, κατά την εξάπλωση των Oθωμανών στη νοτιοανατολική Eυρώπη. Oι τελευταίοι ενδιαφέρθηκαν αμέσως να επιβάλουν τον έλεγχό τους πάνω στη σημαντική αυτή οδική αρτηρία. Στο διάστημα της Tουρκοκρατίας και ώς το τέλος περίπου του 16ου αιώνα, η Eγνατία Oδός και οι διασταυρώσεις της χρησίμευαν για τις πορείες στρατευμάτων, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, κι ακόμη για την κυκλοφορία θρησκευτικών και πολιτισμικών ρευμάτων. Kαθώς η πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελούσε τον κυριότερο κόμβο πάνω στην Eγνατία, αρκετά από τα κείμενα είναι αφιερωμένα στην πόλη αυτή. O τόμος περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις που έγιναν στο Δεύτερο Διεθνές Tουρκολογικό Συνέδριο, το οποίο διοργάνωσε το Iνστιτούτο Mεσογειακών Σπουδών τον Iανουάριο του 1994.

The Via Egnatia crossing the Balkans and stretching from the Adriatic to the Sea of Marmara constituted an axis of strategical and commercial importance for many centuries; it was also connected with cultural exchanges and population movements. The Institute for Mediterranean Studies organised a Symposium focusing on these problems and this volume contains seventeen papers presented at it.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

PART ONE: THE ROMAN AND BYZANTINE PAST
Anna Avramea
, Trace et fonction de la Via Egnatia. Du Iie siecle avant J.-C. au Vie siecle apres J.-C.

Nicolas Oikonomides, The medieval Via Egnatia

PART TWO: UNDER THE OTTOMANS
Tulay Artan
, Periods and problems of Ottoman (women’s) patronage on the Via Egnatia

Irene Beldiceanu-Steinherr, Seyyid ‘Ali Sultan d’ apres les registres ottomans: L’installation de l’ Islam heterodoxe en Thrace

Melek Delibasi, The Via Egnatia and Selanik (Thessalonica) in the 16th century

Vassilis Demetriades, Vakifs along the Via Egnatia

Feridun M. Emecen, From Selanik to Manisa: Some information about the immigration of the Jewish weavers

Aldo Gallotta, Ilyas beg, I mutevelli e le origini di Corizza (Korce/Gorice)

Gyorgy Hazai, Routes et langues dans les Balkans

Colin Heywood, The Via Egnatia in the Ottoman period: The menzilhanes of the Sol Kol in the late 17th/early 18th century

Machiel Kiel, Ottoman biulding activity along the Via Egnatia: The cases of Pazargah, Kavala and Ferecik

Irene Melikoff, Les voies de penetration de l’heterodoxie islamique en Thrace et dans les Balkans aux XIVe-Xve siecles

Rhodas Murphey, Patterns of trade along the Via Egnatia in the 17th century

Ilber Ortayli, Rodosto (extension en Marmara de la Via Egnatia) au XVIe siecle

Traian Stoianovich, A route type: The Via Egnatia under Ottoman rule

Gilles Veinstein, Avlonya (Vlore), une etape de la Voie Egnatia dans la seconde moitie du XVIE siecle?

Elizabeth Zachariadou, From Avlona to Antalya: Reviewing the Ottoman military operations of the 1380s

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια
  Zachariadou Elisabeth
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-017-2
 • ISBN
  960-524-017-3
 • A' έκδοση
  1997
 • Τρέχουσα έκδοση
  1997
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  254 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  21,00