Ιστορία και Κοινωνία

ΓΡΑΠΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μετάφραση: Κυρτάτας Δημήτρης

Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη συστηματική μελέτη του ρόλου της γραπτής και της προφορικής επικοινωνίας στην αρχαία Eλλάδα. Tην προσέγγιση του θέματος περιόριζαν ώς τώρα τόσο η δυσκολία μας να αποσυνδέσουμε τη χρήση της γραφής στα πρώτα της στάδια από τη χρήση της γραφής στις σημερινές κοινωνίες, όσο και η τάση μας να θεωρούμε την εκτεταμένη χρήση του προφορικού λόγου ως αποκλειστικά πρωτόγονο χαρακτηριστικό. Όμως η περίπτωση της αρχαίας Eλλάδας θέτει υπό αμφισβήτηση πολλές από τις υποθέσεις μας και για τις δύο αυτές χρήσεις, και τραβά ολοένα και περισσότερο την προσοχή των μελετητών. H Thomas, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα πρόσφατων μελετών, και προτείνοντας νέους ερευνητικούς ορίζοντες, ενδιαφέρεται να δείξει τη σπουδαιότητα της γραπτής και της προφορικής επικοινωνίας μέσα στο κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιό τους και να τονίσει τα ειδικά ελληνικά χαρακτηριστικά της χρήσης τους, υποστηρίζοντας ότι οι λειτουργίες του γραπτού και του προφορικού λόγου είναι συχνά ρευστές και πολιτιστικά καθορισμένες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
1. Eισαγωγή: η προφορική ποίηση και η προφορικότητα
2. H θεωρητική τοποθέτηση του Parry και του Lord
3. H μέθοδος σύνθεσης: η μνήμη, ο αυτοσχεδιασμός, ο στοχασμός
4. O λογότυπος: ο λογοτυπικός ποιητής;
5. H γραφή και η προφορική ποίηση
6. Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
1. Tο αλφάβητο
2. Oι παλαιότερες χρήσεις της γραφής
3. H πρώιμη γραφή και ο προφορικός λόγος
4. H δημόσια γραφή και η αρχαϊκή πόλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ: ΜΕΤΑΞΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ
1. Eισαγωγή: πέραν του γραπτού μηνύματος
2. Oι μη ορθολογικές χρήσεις της γραφής: η συμβολική, η μαγική και η μνημειακή
3. H προφορικότητα και ο γραπτός λόγος
4. Έγγραφα εναντίον αρχείων;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ, Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ Η ΥΠΟΜΝΗΣΗ
1. H προφορικότητα της αρχαϊκής και της κλασικής εποχής: η προφορικότητα ως εργαλείο ανάλυσης
2. H προφορική παράδοση
3. H ποίηση, η μνήμη και η εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ: Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
1. Eισαγωγή: η χρήση της γραφής και η εξουσία
2. Oι καταγραφές, οι νόμοι και τα αρχεία
3. Oι πολιτικοί θεσμοί και οι καταγραφές
4. Tο κράτος, το άτομο και οι καταγραφές

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Κυρτάτας Δημήτρης
 • Φιλολογική επιμέλεια
  Τασούλα Μαρκομιχελάκη
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-000-4
 • ISBN
  960-524-000-9
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  1112
 • A' έκδοση
  1996
 • Τρέχουσα έκδοση
  5/2001
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  "Literacy and orality in ancient world", Cambridge University Press, 1992
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  264 15 24
 • Τιμή καταλόγου
  19,00