Προοπτικές

ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Εξουσία, ιδεολογία και θεσμοί στην αυγή της νεότερης Ευρώπης
Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζής

Στις μέρες μας, η ύπαρξη του κράτους θεωρείται αυτονόητη. Διαμαρτυρόμαστε για τις απαιτήσεις του. Παραπονούμαστε ότι παρεισφρέει ολοένα και περισσότερο σε υποθέσεις που παλαιότερα θεωρούνταν ιδιωτικές. Μας είναι, όμως, σχεδόν αδύνατο να φανταστούμε τη ζωή χωρίς αυτό. Στον σημερινό κόσμο, η χειρότερη μοίρα που μπορεί να λάχει σ’ έναν άνθρωπο είναι να μην έχει κράτος.

Οι παλιές μορφές κοινωνικής αναγνώρισης έχουν σήμερα πάψει να είναι απόλυτα αναγκαίες. Ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει μια λίγο-πολύ ολοκληρωμένη ζωή δίχως οικογένεια, δίχως μόνιμο τόπο κατοικίας, δίχως θρησκευτική ένταξη. Αλλά αν δεν έχει κράτος, είναι ένα τίποτα. Δεν έχει δικαιώματα, δεν έχει ασφάλεια, κι οι ευκαιρίες του για μια δημιουργική προσωπική πορεία θα είναι μηδαμινές.

Δεν υπάρχει επί της γης σωτηρία έξω από το πλαίσιο ενός οργανωμένου κράτους. Αφού δεν μπορούμε να ξεφύγουμε απ’ το κράτος, έχει σημασία να το κατανοήσουμε. Ένας τρόπος να το πετύχουμε αυτό, είναι να μελετήσουμε την ιστορία του — να εξετάσουμε πώς και πότε αναδύθηκε η συγκεκριμένη μορφή οργάνωσης, τι είδους ανάγκες κάλυπτε, σε ποιες αρχές ήταν βασισμένη. Μια μελέτη των καταβολών του νεότερου ευρωπαϊκού κράτους θα μπορούσε ενδεχομένως να φωτίσει κάπως τα γνωρίσματα και τα προβλήματα του κράτους των ημερών μας. Μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τις διαφορές ανάμεσα στους ποικίλους τύπους κράτους και να εξηγήσουμε για ποιο λόγο ορισμένα κράτη διαθέτουν περισσότερο εύρυθμες και αποτελεσματικές μορφές οργάνωσης από άλλα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Joseph R. Strayer (1904-1987) δίδαξε στο πανεπιστήμιο του Princeton, από τη δεκαετία του 1930 μέχρι τον θάνατό του. Διατέλεσε πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο ίδιο πανεπιστήμιο για 20 χρόνια. Σημαντικότερα έργα του: The Middle Ages (1942). Western Europe in the Middle Ages (1955). Feudalism (1965). The Reign of Philip the Fair (1980). Διηύθηνε την έκδοση του Dictionary of the Middle Ages (1982-1989).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ
Ο εδαφικός παράγοντας
Μόνιμοι και απρόσωποι θεσμοί
Το κύρος του κράτους : κυριαρχία
Η ηθική πρόσδεση στο κράτος
Διαφοροποίηση του νεότερου κράτους από άλλες μορφές πολιτικής οργάνωσης
Τα μεσαιωνικά γερμανικά βασίλεια
Η εξάπλωση του χριστιανισμού και η Εκκλησία
Η Ευρώπη σταθεροποιείται
Εντάσεις μεταξύ κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας
Η ανάπτυξη του δικαίου
Επικέντρωση στα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής
Διαχείριση της περιουσίας των ηγεμόνων
Η οικονομική και πολιτική σημασία των θεσμών απονομής δικαιοσύνης
Η καγκελαρία και οι μόνιμοι υπάλληλοι του κράτους
Το προβάδισμα της Αγγλίας και της Γαλλίας
Η διαδικασία οικοδόμησης κράτους στην Αγγλία
Η διαδικασία οικοδόμησης κράτους στη Γαλλία

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ
Οι συνέπειες των διαρκών πολέμων
Το δικαίωμα συγκατάθεσης των ιδιοκτητριών τάξεων
Διασπαστικές τάσεις των τοπικών προυχόντων
Δικαστική κωλυσιεργία
Η ανάδυση των αντιπροσωπευτικών συνελεύσεων
Η νοοτροπία των κρατικών αξιωματούχων και η ανεπάρκεια της παλιάς γραφειοκρατίας
Το χάσμα μεταξύ γραφειοκρατών και πολιτικών σχεδιαστών
Το έλλειμμα ευρηματικότητας της κεντρικής διοίκησης
Εποπτεία της οικονομικής δραστηριότητας Η διαχείριση των αμυντικών και των εξωτερικών υποθέσεων
Γιατί δεν αναπτύχθηκαν εξειδικευμένοι κρατικοί θεσμοί

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΔΡΑΙΩΝΕΤΑΙ
Πολιτική σταθεροποίηση και συνεργασία μεταξύ ηγεμόνων και υπηκόων
Η αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου και η ανάδυση του Συμβουλίου Εργασίας
Η νέα γραφειοκρατία Καθυστέρηση στην ανάπτυξη νέων κρατικών υπηρεσιών
Η χαλαρότητα του διοικητικού συστήματος
Μεταβολές στη στάση των υπηκόων απέναντι στο κράτος
Εθνικισμός
Συμπερασματικές παρατηρήσεις

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Θάνος Σαμαρτζής
 • Επιμέλεια
  Νίκος Κουμπιάς
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-375-3
 • ISBN e-book
  978-960-524-876-5
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  22704858
 • A' έκδοση
  2012
 • Τρέχουσα έκδοση
  10/2016
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  On the medieval origins of the modern state
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  184 14 19
 • Τιμή καταλόγου
  9,00