Αρχαιολογία

ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΟΤΗΤΩΝ, ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η επανάσταση των συμβόλων στη Νεολιθική εποχή
Μετάφραση: Πρέβε Σοφία

Μετά από μια μακρά περίοδο, στη διάρκεια της οποίας η επιβίωση του ανθρώπου στηριζόταν αποκλειστικά στο κυνήγι και στην τροφοσυλλογή, σημειώθηκε μια αποφασιστική καμπή στην ανθρώπινη ιστορία με την εμφάνιση των πρώτων μόνιμα εγκατεστημένων σε χωριά κοινοτήτων και, στη συνέχεια, με την εμφάνιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας: δύο νέων τρόπων παραγωγής που θα επικρατήσουν ως θεμέλια των σύγχρονων δικών μας κοινωνιών. Η συγκεκριμένη μετάλλαξη, η οποία ονομάστηκε Nεολιθική Επανάσταση, συνέβη για πρώτη φορά στην Εγγύς Ανατολή.

Στην παρούσα μελέτη για την προέλευση της γεωργίας και την εξάπλωση των πρώτων παραγωγικών κοινωνιών έξω από τη Συροπαλαιστίνη, ο Jacques Cauvin μας ενημερώνει για τις τελευταίες αρχαιολογικές και διεπιστημονικές ανακαλύψεις, εντάσσοντάς τις συγχρόνως σε μια ιστορική προοπτική.

Εάν πράγματι οι ρίζες της σημερινής κατάστασης της ανθρωπότητας, όσον αφορά τους πολιτισμούς αλλά και τους τρόπους ζωής και παραγωγής, βρίσκονται στη Nεολιθική Επανάσταση, είναι επόμενο ο συγγραφέας να διερωτάται ακριβώς για τη φύση και τις αιτίες της μεγάλης αυτής αλλαγής. Τα οικονομιστικά μοντέλα, που πάντοτε θεωρούσαν την παραγωγή της τροφής ως απάντηση σε βιολογικές, δημογραφικές και οικολογικές πιέσεις, εγκαταλείπονται χάριν μιας πραγματικής πολιτισμικής μετάλλαξης, της Επανάστασης των Συμβόλων, που είχε προηγηθεί της αποφασιστικής εκείνης στιγμής στην ιστορία μας.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

O προϊστοριολόγος Jacques Cauvin υπήρξε διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) της Γαλλίας. Από το 1958 αφιέρωσε τις έρευνές του στην εμφάνιση των πρώτων χωριών, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Εγγύς Ανατολή. Διηύθυνε πολλές αρχαιολογικές ανασκαφές στον Λίβανο, τη Συρία και την Τουρκία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
1. Φυσικό περιβάλλον και ανθρώπινοι πολιτισμοί στις παραμονές της Νεολιθικής Εποχής
2. Τα πρώτα προ-αγροτικά χωριά: η Νατούφια περίοδος
3. Η Επανάσταση των Συμβόλων και οι απαρχές της νεολιθικής θρησκείας
4. Οι πρώτοι αγρότες: κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο
5. Οι πρώτοι αγρότες: στρατηγικές επιβίωσης
6. Γεωργία, δημογραφία, κοινωνία: ένας απολογισμός
7. Η Νεολιθική Επανάσταση: μια διανοητική μετάλλαξη

ΜΕΡΟΣ Β: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
8. Γεωγραφικό και χρονολογικό πλαίσιο της πρώτης διάδοσης
9. Η γέννηση ενός πολιτισμού στη βόρεια Συροπαλαιστίνη και η νεολιθικοποίηση της ανατολικής Ανατολίας
10. Η διάδοση της Νεολιθικής στην κεντρική και τη νότια Συροπαλαιστίνη
11. Τα συμβολικά δεδομένα της νότιας Συροπαλαιστίνης
12. Η δυναμική ενός επεκτατικού πολιτισμού

ΜΕΡΟΣ Γ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΔΟΣ
13. Η σύγχρονη προβληματική της νεολιθικής διάδοσης
14. Η ολοκλήρωση της νεολιθικοποίησης στον «πυρήνα της Συροπαλαιστίνης»
15. Η άφιξη των γεωργών στα παράλια και στην Κύπρο
16. Η προώθηση προς ανατολάς των μόνιμα εγκατεστημένων γεωργών: η ανατολική Τζαζίρα και η Συριακή Έρημος
17. Ο ποιμενικός νομαδισμός
18. Υποθέσεις για τη διάδοση της Νεολιθικής

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιστημονική επιμέλεια
  Κόπακα Κατερίνα
  Λιανέρης Νικήτας
 • Μετάφραση
  Πρέβε Σοφία
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-170-4
 • ISBN
  960-524-170-6
 • ISBN e-book
  978-960-524-838-3
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  1208
 • A' έκδοση
  2004
 • Τρέχουσα έκδοση
  10/2018
 • Τίτλος πρωτοτύπου
  Naissance des divinités, naissance de l'agriculture. La revolution des symboles au Néolithique
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  364 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  23,00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ