Βιολογία

ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Το βιβλίο αναφέρεται στις πιο αξιόλογες θεωρίες αλλά και στις αξιόπιστες επιστημονικές ενδείξεις που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι στιγμής σχετικά με την αβιογενή εμφάνιση ζωντανών συστημάτων στον πλανήτη μας και την ανάπτυξη μεταβολικών διεργασιών και μηχανισμών μεταφοράς πληροφορίας στους πρώιμους οργανισμούς. Τα συμπεράσματα είναι ότι η εμφάνιση της ζωής δεν οφείλεται σε μία και μοναδική πράξη δημιουργίας, αλλά ούτε και σε ένα συγκεκριμένο γεγονός αυτόματης γένεσης. Φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διαδικασίας δοκιμών και σφαλμάτων, που διήρκεσε περί το ένα δισεκατομμύριο χρόνια μετά τη συγκρότηση του πλανήτη μας. Επίσης μακρόχρονη ήταν και η διεργασία εμφάνισης και ολοκλήρωσης των μεταβολικών αντιδράσεων που οδήγησαν στην αξιοποίηση, αλλά και στη σύνθεση υδατανθράκων, αμινοξέων, λιπιδίων και άλλων ενώσεων απαραίτητων για την επιβίωση των πρώιμων οργανισμών. Τέλος, η εμφάνιση των νουκλεϊκών οξέων RNA και DNA έδωσε τη δυνατότητα στους πρώιμους οργανισμούς να αναπαράγονται – με πολλά σφάλματα σε πρώιμα στάδια, και πιο πιστά αργότερα, γεγονός με βαρύνουσα σημασία για τη διαδικασία της Δαρβινικής εξέλιξης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι είναι ζωή;
Οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τη ζωντανή ύλη
Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ζωής

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΕΣΗ. ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Κεφάλαιο 1. Η διαμάχη για την αυτόματη γένεση
Κεφάλαιο 2. Θεωρίες της «σούπας» για την προέλευση της ζωής
Κεφάλαιο 3. Θεωρίες περί ανόργανης προέλευσης της ζωής
Κεφάλαιο 4. Η εμφάνιση των μεμβρανών και ο κόσμος των λιπιδίων
Κεφάλαιο 5. Ο κόσμος του RNA
Κεφάλαιο 6. Το πρόβλημα της ομοχειρικότητας
Κεφάλαιο 7. Ο τελευταίος κοινός οικουμενικός πρόγονος
Κεφάλαιο 8. Πρωτομεταβολισμός

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΠΡΩΙΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
Κεφάλαιο 9. Το μικρότερο δυνατό γονιδίωμα
Κεφάλαιο 10. Χρονολογική εμφάνιση των μεταβολικών οδών και της φυσικής επιλογής
Κεφάλαιο 11. Πρώιμες πηγές ενέργειας
Κεφάλαιο 12. Καθήλωση του ανόργανου άνθρακα και αζώτου σε οργανικές ενώσεις
Κεφάλαιο 13. Πρώιμος μεταβολισμός των υδατανθράκων
Κεφάλαιο 14. Πρώιμος μεταβολισμός των λιπιδίων

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΠΡΩΙΜΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Κεφάλαιο 15.
Ευκαρυογένεση
Κεφάλαιο 16. Πρώιμος μηχανισμός αντιγραφής της γενετικής πληροφορίας
Κεφάλαιο 17. Πρώιμος μηχανισμός μεταγραφής της γενετικής πληροφορίας
Κεφάλαιο 18. Εξέλιξη του γενετικού κώδικα και του μηχανισμού μετάφρασης της γενετικής πληροφορίας

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-524-257-2
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  364
 • A' έκδοση
  2008
 • Τρέχουσα έκδοση
  3/2008
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  142 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  15,00