ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΧημεία

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ (μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων)

Μετάφραση: Κωτσόπουλος Γιάννης Δεληγιάννης Κωνσταντίνος Κοπιδάκης Νίκος Πυρπασόπουλος Σεραπίων

Η Φυσικοχημεία του Atkins αποτελεί ίσως το πιο καταξιωμένο διεθνώς προπτυχιακό σύγγραμμα στο αντικείμενό του. H παρουσίαση των εννοιών γίνεται με τρόπο απλό, χωρίς όμως να παραβλέπεται η επιστημονική αυστηρότητα, όπου αυτή είναι αναγκαία, δίνοντας έτσι στον αναγνώστη τη δυνατότητα να κατανοήσει βασικές έννοιες απαραίτητες για την περαιτέρω μελέτη. Tα πολυάριθμα παραδείγματα, οι λυμένες ασκήσεις καθώς και η πλούσια συλλογή άλυτων προβλημάτων βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο παρών δεύτερος τόμος πραγματεύεται τη Δομή της ύλης. Στα πρώτα κεφάλαια αναπτύσσονται οι αρχές και οι βασικές έννοιες της Κβαντικής Μηχανικής, με εφαρμογή των οποίων στη συνέχεια μελετάται η δομή των ατόμων και των μορίων. Οι γνώσεις αυτές αλλά και η μελέτη της συμμετρίας των μορίων συνδυάζονται για την ερμηνεία των φασμάτων των ατόμων και των μορίων σε τρία κεφάλαια αφιερωμένα στη φασματοσκοπία. Στα κεφάλαια αυτά αναφέρονται εκτενώς οι ιδιότητες των laser καθώς και το φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Η παρουσίαση  της στατιστικής θερμοδυναμικής συνδέει τα περιεχόμενα του δεύτερου τόμου με τις έννοιες της θερμοδυναμικής που αναπτύχθηκαν στον πρώτο. Τέλος, μελετώνται ορισμένες από τις τεχνικές περίθλασης, οι ηλεκτρικές και οι μαγνητικές ιδιότητες των μορίων και οι ιδιότητες των μακρομορίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφ. 13. Κβαντική θεωρία: εισαγωγή και βασικές αρχές
Κεφ. 14. Κβαντική θεωρία: τεχνικές και εφαρμογές
Κεφ. 15. Ατομική δομή και ατομικά φάσματα
Κεφ. 16. Μοριακή δομή
Κεφ. 17. Μοριακή συμμετρία
Κεφ. 18. Φασματοσκοπία 1: περιστροφικά και δονητικά φάσματα
Κεφ. 19. Φασματοσκοπία 2:  ηλεκτρονιακές μεταβάσεις
Κεφ. 20. Φασματοσκοπία 3: μαγνητικός συντονισμός
Κεφ. 21. Στατιστική θερμοδυναμική : Οι έννοιες
Κεφ. 22. Στατιστική θερμοδυναμική: εφαρμογές
Κεφ. 23. Τεχνικές περίθλασης
Κεφ. 24. Οι ηλεκτρικές και οι μαγνητικές ιδιότητες των μορίων
Κεφ. 25. Μακρομόρια

 

Κεφ. 14. Κβαντική θεωρία: τεχνικές και εφαρμογές
Κεφ. 15. Ατομική δομή και ατομικά φάσματα
Κεφ. 16. Μοριακή δομή
Κεφ. 17. Μοριακή συμμετρία
Κεφ. 18. Φασματοσκοπία 1: περιστροφικά και δονητικά φάσματα
Κεφ. 19. Φασματοσκοπία 2:  ηλεκτρονιακές μεταβάσεις
Κεφ. 20. Φασματοσκοπία 3: μαγνητικός συντονισμός
Κεφ. 21. Στατιστική θερμοδυναμική : Οι έννοιες
Κεφ. 22. Στατιστική θερμοδυναμική: εφαρμογές
Κεφ. 23. Τεχνικές περίθλασης
Κεφ. 24. Οι ηλεκτρικές και οι μαγνητικές ιδιότητες των μορίων
Κεφ. 25. Μακρομόρια

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Κωτσόπουλος Γιάννης
  Δεληγιάννης Κωνσταντίνος
  Κοπιδάκης Νίκος
  Πυρπασόπουλος Σεραπίων
 • Επιμέλεια
  Γιάννης Κωτσόπουλος
 • ISBN εντύπου
  978-960-7309-52-5
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  307
 • Τρέχουσα έκδοση
  12/2013
 • Τιμή καταλόγου
  43,00